Menu rozwijane

28 stycznia 2022

Szanowni Państwo Marszałkowie – Pani Marszałek, Panie Marszałku, 
Szanowny Panie Premierze, 
Wielce Szanowni Państwo Ministrowie, 
Szanowni Państwo Przewodniczący, 
Posłowie – Panie i Panowie!

Bardzo dziękuję za przybycie i bardzo dziękuję za poważne potraktowanie tego zaproszenia. Zdecydowałem się skorzystać z konstytucyjnej możliwości, jaką daje art. 135, który mówi o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego jako organie doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Dziękuję za przybycie przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Bardzo mi zależało na tym dzisiejszym spotkaniu, które będzie dotyczyło właśnie dokładnie sytuacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej w momencie, w którym jesteśmy – a jak on wygląda, to generalnie wszyscy Państwo wiedzą – żebyśmy porozmawiali, jak dalej prowadzić politykę, tak żeby działać, mówiąc jednym głosem. Bo to jest dla mnie bardzo ważne.

Chciałem, żebyśmy w tej sprawie przede wszystkim porozmawiali, co oczywiście wymaga tego, bym wraz z Panem Premierem i Państwem Ministrami przedstawił Państwu sytuację taką, jaka ona jest według naszej wiedzy – dlatego spotkanie odbywa się w trybie klauzulowanym – i zadał ważne dzisiaj właśnie z punktu widzenia politycznego pytania.

Cieszę się, że rozumieją Państwo problem tej – nie mam żadnych wątpliwości – wspólnej odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej w bardzo szczególnej sytuacji międzynarodowej, jakiej z całą pewnością od początku mojej prezydentury jeszcze nie było. Wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, nie było jeszcze od 1989 roku. Jest ona rzeczywiście specyficzna.

Choć – jak powiedziałem oficjalnie w mediach, mogę to podkreślić – w moim przekonaniu, jak również w przekonaniu moich rozmówców istotne zagrożenie dla Polski, bezpośrednie, militarne nie występuje w tej chwili; nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na takie bezpośrednie zagrożenie.

Natomiast niewątpliwie zmienia się na naszych oczach sytuacja bezpieczeństwa militarnego w naszej części Europy – i jest to ważny temat do wspólnej rozmowy. Dlatego jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność. Tyle mogę powiedzieć w tym momencie. Resztę będziemy kontynuowali już za zamkniętymi drzwiami – na zasadzie objętej klauzulą.

Dziękuję.

Może Cię zainteresować Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego