Menu rozwijane

01 października 2021

Pierwsza Dama, Agata Kornhauser–Duda

Wszyscy Drodzy Szanowni Państwo,
Droga Młodzieży,
Drogie Dzieci!

Bardzo, bardzo cieszymy się, że już po raz trzeci mogliśmy zaprosić Państwa, by wspólnie sadzić las. I dzisiaj, jeśli chodzi o gatunki drzew, które posadziliśmy, były to sosna, buk, dąb, a także gatunek biocenotyczny, który – jak dowiedzieliśmy się – służy bioróżnorodności lasu, jarząb pospolity.

Bardzo chcielibyśmy podziękować Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która już trzy lata temu podjęła naszą inicjatywę i od samego początku współorganizuje z nami akcję #sadziMY. Akcję, która przede wszystkim ma na celu uświadomienie naszemu społeczeństwu, że las jest wspólnym dobrem – dobrem, z którego wszyscy korzystamy i o które wszyscy wspólnie powinniśmy zadbać. I to właśnie dzisiaj wspólnie zrobiliśmy.

To jest szczególnie ważne teraz, kiedy tak wiele mówi się o ochronie przyrody i ochronie klimatu. I muszę powiedzieć, że Polska – nasz kraj – wyznacza tu standardy, jeśli chodzi o gospodarkę leśną. Lasy zajmują 1/3 powierzchni naszego kraju i rocznie sadzi się pół miliarda drzew. Trzeba też powiedzieć, że nasi leśnicy z powodzeniem starają się ochronić zagrożone gatunki zarówno roślin, jak i zwierząt.

Ale to, co jest chyba najważniejsze, to fakt, że polskie lasy są dostępne dla każdego – dla każdego, kto chce tutaj odpocząć, zrelaksować się, kto chce wytchnąć od miejskiego zgiełku i kto chce spędzić trochę czasu w bliskim kontakcie z przyrodą. Bardzo ważna jest również edukacja przyrodniczo–leśna i cieszę się, że Lasy Państwowe również o to dbają.

Tuż przed przybyciem do Państwa na miejsce sadzenia lasu mieliśmy okazję odwiedzić leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt, który zajmuje się leczeniem chorych zwierząt, również zwierząt po różnego rodzaju wypadkach, ale który także stara się, by te wyleczone już zwierzęta – te, oczywiście, które mogą – wróciły na wolność.

Powiem Państwu, że mieliśmy niezapomnianą okazję uczestniczyć w wypuszczeniu na wolność dwóch sów uszatek, a także mieliśmy okazję karmić dwa młode łoszaki. Ale ważna jest właśnie ta edukacja, ponieważ dzięki temu zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogą pogłębiać wiedzę przyrodniczo–leśną. Ale możemy też pogłębiać nasz kontakt z przyrodą i lepiej zrozumieć zachodzące w niej mechanizmy. A to z kolei jest ogromna wartość, dzięki której też uświadamiamy sobie nasz wpływ na przyrodę, na nasze otoczenie i wreszcie na naszą planetę.

Prezydent RP, Andrzej Duda

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie chcę podziękować razem z Agatką, że po raz kolejny są Państwo z nami. Oczywiście gdyby nie Lasy Państwowe, gdyby nie – tym razem – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, gdyby nie Nadleśnictwo Piotrków, z całą pewnością do tej akcji by nie doszło. To właśnie dzięki tej współpracy od 2019 roku sadzimy w Polsce lasy, i ogromnie się z tego cieszę. Dlatego że – jak powiedziała Agata – leśnicy sadzą w naszym kraju rocznie 500 mln drzew.

Co roku udaje im się wyprodukować 800 mln drzew. To, że dyrekcje Lasów Państwowych – i regionalne, i nadleśnictwa – udostępniają w tym momencie milion sadzonek do wzięcia dla każdego, kto będzie chciał zasadzić drzewo, mam nadzieję, że spowoduje, iż co roku będzie sadzonych jeszcze więcej drzew i będzie nam przybywało coraz więcej lasów.

Bardzo dziękuję, że biorą Państwo udział w tej akcji po raz kolejny, bo spotkaliśmy dziś wśród harcerzy druhów i druhny, którzy już wcześniej sadzili z nami las. Cieszymy się ogromnie, że dyrekcje szkół, nauczyciele i opiekunowie przyprowadzili młodzież. Dziękujemy wszystkim! Dziękujemy naszym wspaniałym leśnikom, dziękujemy druhnom i druhom, harcerzom. Serdecznie dziękujemy młodzieży szkolnej. Bardzo serdecznie dziękujemy żołnierzom z Wojsk Obrony Terytorialnej. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni, że bierzecie czynny udział w akcji #sadziMY.

Są z nami media, które relacjonują, co tu się dzieje, pokazują to działanie będące nie tylko budowaniem sfery, w której wypoczywamy – tych miejsc rekreacji; bo tu za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie piękny las, prawie taki jak ten, który nas otacza, choć bardziej różnorodny – ale przede wszystkim także służymy aktywnie ochronie klimatu, a to jest bardzo ważne.

To sposób na to, by lepiej chronić klimat. To tworzenie zbiorników, w których może być gromadzony dwutlenek węgla. Dlatego że drzewa w procesie fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla i dzięki temu jest on magazynowany w przyrodzie. To ma ogromne znaczenie. Doskonale wiemy, że dziś właśnie walka z CO2 jest podstawowym zadaniem służącym ochronie klimatu. To jest właśnie także sposób ochrony klimatu.

Wszystkim Państwu ogromnie za to dziękuję, bo zysków z tego, że sadzimy las, że on jest, że będzie, jest naprawdę bardzo wiele: poczynając właśnie od możliwości wypoczynku przez sprzyjanie ochronie klimatu aż wreszcie ku temu, że jest to także – w przyszłości – tworzywo przemysłowe, że oznacza to budowanie bogactwa naszego kraju, naszego wspólnego.

Dziękuję także za to, że tu, w Lesie Wolborskim, zadbaliśmy o dwa pomniki, które przypominają o tragicznych czasach II wojny światowej – przypominają o 42 Polakach rozstrzelanych przez hitlerowskich Niemców, a także o obywatelach polskich narodowości żydowskiej, których prawie 600 zostało zamordowanych także w tym lesie. Mają swoje pomniki. Dziękuję, że się o nie zatroszczono; dziękuję, że wyglądają pięknie.

W wielu miejscach naszego kraju, w naszych polskich lasach są takie miejsca upamiętnienia bohaterów i ofiar I i II wojny światowej. Proszę, byście zawsze o nich pamiętali.

Życzę wszystkim, by była to nie ostatnia akcja – bo dla wielu nie jest pierwsza. Mam nadzieję, że się Wam, Państwu, spodobało i wrócicie nie tylko po to, by odpoczywać w lesie, lecz także po to, by w lesie popracować, także po to, by przysłużyć się również jego rozwojowi.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w akcji sadzenia lasu. Dziękuję także wszystkim, którzy biorą udział w akcji sprzątania lasu. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają rozwijać się naszej przyrodzie.

Pierwsza Dama, Agata Kornhauser–Duda

Szanowni Państwo!

Bardzo również cieszymy się z tego, że ta akcja ma taki wymiar wspólnotowy. I dzisiaj w akcji wzięły udział rzeczywiście bardzo różne środowiska – mąż już tutaj częściowo je wymienił. Ja pozwolę sobie jeszcze podziękować bardzo serdecznie klubowi „Gazety Polskiej” z Piotrkowa Trybunalskiego.

Bardzo serdecznie dziękuję i muszę powiedzieć, że osobiście jestem ogromnie wdzięczna, że do akcji dołączyli podopieczni Fundacji Brata Alberta. Bardzo dziękuję, że są z nami również przedstawiciele Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

A szczególne podziękowania właśnie dzisiaj kieruję do seniorów, którzy przyjechali do nas z gminy Sulejów. Drodzy Państwo, chciałam w imieniu własnym i męża złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia – Państwu oraz wszystkim seniorom w kraju. Ponieważ dzisiaj, 1 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Drodzy Państwo, to dzięki Państwa uczestnictwu w akcji to wydarzenie stało się wydarzeniem rzeczywiście międzypokoleniowym. Dziękuję też, że pokazują Państwo innym seniorom, że można być aktywnym w każdym wieku.

Życzę Państwu przede wszystkim wiele uśmiechu, dużo radości, zdrowia oczywiście i wszelkiej pomyślności, wszelkiego dobra. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego.

Prezydent RP, Andrzej Duda

Brawa dla Państwa! Dla wszystkich!

Może Cię zainteresować III edycja akcji sadziMY z Parą Prezydencką