Menu rozwijane

12 września 2019

Belweder | Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych podopiecznym Fundacji „Dorastaj z Nami”

o799041544.jpg

Prezydent:

Kochani Podopieczni Fundacji „Dorastaj z Nami”,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Panowie Generałowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

Może Cię zainteresować Stypendia dla dzieci poległych lub rannych na służbie funkcjonariuszy Bardzo jesteśmy zaszczyceni i ogromnie się cieszymy, że możemy Państwa gościć w Belwederze dzisiaj, na tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu. Belweder jest takim miejscem szczególnym. Szczególnym także w naszej historii – bardzo mocno zakorzenionym w tym, co polskie, co najbardziej polskie w historii odzyskania przez Polskę niepodległości, w walce o wolność. Przecież tutaj podchorąży powstania listopadowego walczyli, przeszli przez Belweder na swojej drodze, dążąc do wolnej Polski, służąc innym.

Cieszę się, że to spotkanie tak bardzo mocno wpisujące się właśnie w służbę innym, służbę bliźniemu, służbę Rzeczypospolitej, służbę polskiemu społeczeństwu odbywa się właśnie w tym miejscu. To już kolejny raz od 2017 roku, kiedy mamy zaszczyt Państwa gościć tutaj na tej pięknej uroczystości –  drugi raz w Belwederze – po to, żeby z jednej strony wręczyć te ważne stypendia, które czynią to, co przed chwilą widzieliśmy na filmie: pozwalają i pomagają dorosnąć, zrealizować marzenia, zrealizować plany. Ale to jest także, patrząc z drugiej strony, wielkie dzieło, które jest realizowane dla tych, którzy zasłużyli się Rzeczypospolitej.

Dziękuję za to, że jest fundacja, która pomaga dorastać, „Dorastaj z Nami”. Dziękuję za to, że realizuje ten wspaniały program, koalicja „Razem dla Bohaterów”, dla tych bohaterów, którzy na służbie Rzeczypospolitej i drugiemu człowiekowi odeszli, stracili życie, a także dla tych bohaterów, którzy zostali na tej służbie poszkodowani i dzisiaj przez to żyje im się trudniej. Jesteśmy Państwu za to bardzo wdzięczni, że to dzieło realizujecie, a bohaterom jesteśmy winni dozgonną wdzięczność za to, że służyli. A tym z nich, którzy zostali poszkodowani, ale nie stracili życia – dziękujemy za to, że służyli, i dziękujemy za to, że służą nadal, że nadal są gotowi do służby bliźnim i Rzeczypospolitej.

Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa witam i bardzo się cieszę z Państwa obecności. Składam hołd wszystkim tym, którzy odeszli, i wszystkim tym, którzy poświęcali i poświęcają się dla Polski.

Pierwsza Dama:

Szanowni Państwo,

jak już mąż wspominał, z ogromną radością i ogromnym wzruszeniem gościmy tutaj podopiecznych fundacji „Dorastaj z Nami”. Witamy oczywiście wszystkich bardzo gorąco, ale szczególnie ciepło witamy nowych podopiecznych fundacji „Dorastaj z Nami”, którzy już za chwilę otrzymają dyplomy stypendialne. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że nasze najserdeczniejsze myśli i uczucia są przy Was. Jesteście w różnym wieku, ale wszyscy musieliście zmierzyć się z bardzo trudnymi i bolesnymi doświadczeniami życiowymi. Bardzo chcielibyśmy, żebyście mieli to poczucie, że ani Wy sami, ani Wasi bliscy z problemami nie zostaliście sami.

Jak już mąż wspominał, to, że ta uroczystość odbywa się właśnie tutaj, w Belwederze, ma też swój taki symboliczny wymiar. Bo to właśnie Polska, której Wasi rodzice poświęcili zdrowie i życie, solidaryzuje się z Wami i możecie liczyć naprawdę na wielu ludzi, którzy chcą Was wesprzeć.  A „Dorastaj z Nami” nie oznacza tylko i wyłącznie, że staliście się częścią tej wielkiej rodziny, jaką stanowi fundacja, ale oznacza również, że będziecie dorastać wśród naprawdę całej rzeszy ludzi, którzy wyciągają do Was pomocną dłoń. I mamy nadzieję, że właśnie ta świadomość, ale przede wszystkim możliwość korzystania z bardzo wszechstronnego i profesjonalnego wsparcia ze strony fundacji, pozwoli Wam odzyskać spokój, poczucie bezpieczeństwa, nadzieję. Że udział w tym programie też doda Wam otuchy i siły.

Jestem głęboko przekonana o tym, że pracownicy fundacji, których naprawdę dobrze już znamy, a także profesjonalni doradcy edukacyjni pomogą Wam uczyć się i kształcić zgodnie z Waszymi predyspozycjami, pasjami, zainteresowaniami i talentami. Będą oni też Was motywować do osobistego rozwoju i czuwać nad jego przebiegiem. Chcielibyśmy Wam życzyć, byście dzięki przynależności do tej już ponad 200-osobowej rodziny fundacji „Dorastaj z Nami” znaleźli też nowych przyjaciół, byście mogli spełniać swoje marzenia i plany na przyszłość. Jak zrobiła to Ania Łabunowicz, której dwa lata wręczaliśmy dyplom stypendialny, a która za chwilę wystąpi tutaj ze swoimi znajomymi.

Prezydent:

Szanowni Państwo,

ta służba dla Rzeczypospolitej, czyli służba dla drugiego człowieka, ona ma bardzo różne postaci: to jest służba wojskowa, to jest służba różnego rodzaju funkcjonariuszy, ale to jest także służba ratowników, pracowników socjalnych. Wszyscy ci, którzy właśnie codziennym swoim trudem służą innym, a tym samym służą Rzeczypospolitej.

Jeszcze raz serdecznie za tę służbę dziękuję i składam hołd Państwa poświęceniu. Chcę także podziękować fundacji, wszystkim osobom zaangażowanym w jej dzieło i w realizację tego programu, ale także wszystkim tym, którzy wspierają: sponsorom, ludziom, jak to nazywamy, odpowiedzialnego biznesu. Ludziom, którzy pamiętają i którzy, realizując się i realizując zadania biznesowe, zadania ekonomiczne, gospodarcze, rozwijając swoje firmy, nie zapominają o drugim człowieku, nie zapominają o jego potrzebach, a tym samym także służą polskiemu państwu.

Bo chcę to bardzo mocno podkreślić, że właśnie dzięki Państwa dziełu, wspólnemu – i fundacji, i wszystkich tych, którzy fundację wspierają, Państwu Prezesom, dyrektorom – budujemy poważne państwo. I to jest dla mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, niezwykle ważne i z całego serca Państwu dziękuję za to dzieło. Możemy spokojnie dzięki temu mówić: Polska jest państwem poważnym, które pamięta o swoich bohaterach.

To niezwykle istotne, dlatego że kolejni ludzie zgłaszają się do służby. Kolejni ludzie zgłaszają się do służby wojskowej, do Policji, do Górskiego Pogotowia Ratunkowego, do służby socjalnej, do wszystkich tych dziedzin, w których dla drugiego człowieka ryzykuje się życie. Czynią to spokojniej między innymi właśnie dlatego, że wiedzą, że jest takie oparcie i że ich bliscy w razie czego nie zostaną zostawieni sami sobie, że będzie o nich pamiętało nie tylko polskie państwo, ale będą o nich pamiętały także instytucje, które w Polsce funkcjonują, że człowiek poszkodowany i rodzina nie zostaje sama. Jestem za to w imieniu Rzeczypospolitej ogromie wdzięczny i jeszcze raz dziękuję za to, że możemy się tu dzisiaj spotkać.

Pierwsza Dama:

Szanowni Państwo, myślę, że przyszedł już teraz moment, by wręczyć dyplomy stypendialne podopiecznym fundacji „Dorastaj z Nami”. Wszystkim Wam, moi drodzy, życzymy powodzenia. Życzymy Wam, by udział w tym programie pozwolił wam rozwinąć skrzydła i życzymy wszelkiej pomyślności i wszelkiego dobra.