Menu rozwijane

22 czerwca 2022

Wielce Szanowna Pani Marszałek,

Szanowny Pani Premierze,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowni Panowie Premierzy,

Szanowne Panie i Panowie Ministrowie,

Szanowne Panie i Panowie Posłowie, Senatorowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuje Panie Premierze, bo bardzo się cieszę z tego, że zmiany, które następują w rządzie, zmiany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, są realizowane konsekwentnie, szybko i są powoływane nowe osoby, które będą wykonywały bardzo ważne zadania. Bardzo się również cieszę z tego, że zastępstwo na urzędzie wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, na urzędzie szefa komitetu ds. bezpieczeństwa, następuje tak szybko. Już pięć dni po ustąpieniu pana Jarosława Kaczyńskiego jest pan minister Mariusz Błaszczak. Bardzo dziękuje, Panie Premierze, za ten wybór.

Może Cię zainteresować Zmiany w składzie Rady Ministrów

Śmiało mogę powiedzieć, że pod tą propozycją od początku podpisywałem się od samego początku obiema rękami. Mało jest dziś w łonie Zjednoczonej Prawicy osób o takim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa, jak pan minister Mariusz Błaszczak, który nie tylko od lat prowadzi sprawy polskiej obronności w sensie militarnym, jako Minister Obrony Narodowej, ale ma także wcześniejsze doświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Śmiało więc można powiedzieć, że kwestia bezpieczeństwa Państwa jest w jakimś sensie jego specjalnością.

Cieszę się, że to właśnie pan minister ten urząd dzisiaj obejmuje, także z uwagi na współpracę ze mną, bo w naturalny sposób kwestia bezpieczeństwa, to też zakres odpowiedzialności Prezydenta RP, zgodnie z konstytucją. Ta współpraca od lat dobrze nam się układa i nie mam wątpliwości, że nadal będzie się układała bardzo dobrze, co jest niezwykle ważne dla polskiego państwa w dzisiejszych czasach.

Chcę w tym kontekście podkreślić, że te wszystkie rozwiązania, które były w ostatnim czasie, myślę tu przede wszystkim o okresie zwłaszcza ostatniego roku, przyjmowane przez Radę Ministrów, jak właśnie funkcjonowanie komitetu ds. bezpieczeństwa, jak to, że bardzo trudnym czasie, kiedy spodziewaliśmy się tego, że może dojść do agresji rosyjskiej na Ukrainę, jak i potem, kiedy doszło do tej agresji, regularnie spotykaliśmy się wszyscy ci, którzy pełniąc najważniejsze funkcje w państwie są odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, wraz z ekspertami, którzy są odpowiedzialni za poszczególne dziedziny tego bezpieczeństwa.

Bardzo za to dziękuję, że dyskutując razem o rożnych problemach, podejmując razem decyzje dotyczące naszego wsparcia dla Ukrainy czy naszych działań w przestrzeni międzynarodowej, udało nam się osiągnąć efekty, które z całą pewnością zbudowały autorytet Rzeczypospolitej Polskiej w tej bardzo trudnej sytuacji w przestrzeni międzynarodowej. W tej ważnej przestrzeni, jaką jest przestrzeń międzynarodowa, gdzie, jak wiemy, zbiega się, a często też i ściera ze sobą tak wiele interesów, często tak trudnych do rozpoznania. Bardzo dziękuję za to panu Premierowi.

Bardzo dziękuję też za to panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przez cały ten czas, kiedy pełnił swój urząd wicepremiera, szefa komitetu ds. bezpieczeństwa, kiedy spotykaliśmy się na regularnych naradach w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, dyskutując kwestie naszych działań w związku z agresją rosyjską na Ukrainę, jego głos, jego doświadczenie, jego autorytet w środowisku Zjednoczonej Prawicy, jak również w środowisku osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, odegrał niebagatelną rolę.

Bardzo, bardzo dziękuję za te dobre wybory. Dziękuję, że dzięki nim rząd, śmiało powiedzieć, zdał egzamin i władze Rzeczypospolitej Polskiej radzą sobie z tą bardzo trudną sytuacją.

Patrzę na twarze państwa ministrów i nie ma na nich uśmiechów, ja to doskonale rozumiem. To jest wielka odpowiedzialność wziąć na siebie dzisiaj pełnienie urzędu ministra konstytucyjnego w bardzo trudnych dla Polski czasach, kiedy trzeba działać odważnie, ale rozważnie. Kiedy trzeba bardzo często szybko podejmować trudne decyzje. Kiedy trzeba wspierać pana Premiera w jego codziennych działaniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kiedy trzeba organizować funkcjonowanie państwa, współdziałając także z ministrami odpowiedzialnymi za poszczególne działy administracji rządowej. Zagadnienia niezwykle trudne. Dziękuję, że Państwo przyjmujecie na siebie te zadania i wierzę, że będzie je w znakomity sposób realizowali, przede wszystkim bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach z działalności politycznej, także z działalności służby publicznej – chcę to z całą mocą podkreślić.

Cieszę się, panie Premierze, że rząd jest zasilany przez kolejną kobietę. Czasy są takie, że kobiece spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na problemy rodziny, problemy rynku pracy, problemy funkcjonowania polskiego państwa, w różnych jego aspektach, jest niezwykle ważne.

To jest, jak wszyscy wiemy, specyficzna, niezwykle ważna wrażliwość. Bardzo się cieszę, że pani Minister zasila szeregi Rady Ministrów. Wszystkim Państwu życzę jak najznakomitszego wykonywania obowiązków. Życzę tego, by Państwa służba przyniosła pożytek Rzeczypospolitej, a Państwu osobistą satysfakcję z tego, że dobrze przysłużyliście się Polsce i naszym współobywatelom.