Menu rozwijane

09 maja 2018

Prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu „Lider Dostępności”

Prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu „Lider Dostępności”

Gala konkursu „Lider Dostępności” w Pałacu Prezydenckim

o247722898.jpg
o38850700.jpg
o1163569663.jpg

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Szanowny Panie Profesorze,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Drodzy Przyjaciele!


Bardzo się cieszę, że możemy się tu, w Pałacu Prezydenckim, po raz trzeci spotkać na gali „Lider Dostępności” po to, by nagrodzić tych, którzy w ocenie jury konkursowego najlepiej wcielają w życie zasadę właśnie projektowania uniwersalnego – te zasady, które zostały opisane chociażby w „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” z 2006 roku, którą uchwalono w Nowym Jorku.

Szanowni Państwo,

kwestia problemów osób dotkniętych niepełnosprawnościami pojawia się w naszej przestrzeni publicznej ostatnio z bardzo dużą intensywnością. Oczywiście nie ma co ukrywać, jest to związane z tym, że wszyscy wiemy o prowadzonym w tej chwili w gmachu Sejmu proteście grupy rodziców młodych ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami ‒ którzy w polskim Sejmie dzisiaj protestują, domagając się w tej chwili świadczeń gotówkowych.

I trzeba powiedzieć tak: te oczekiwania są zrozumiałe chyba dla każdego. To jest po prostu kwestia realizacji życiowych potrzeb, tak jak chce je realizować każdy człowiek – jeden ma takie możliwości, drugiemu los, życie je zabrały. Ale jeżeli chodzi o obowiązki państwa w odniesieniu do osób dotkniętych niepełnosprawnościami, to przede wszystkim potrzebna jest polityka dotycząca osób dotkniętych niepełnosprawnościami, dotycząca usuwania różnego rodzaju barier, dotycząca tego, by umożliwić tym osobom normalne życie.

To oczywiście z jednej strony jest ta pomoc, którą nazwiemy pomocą socjalną – to jest w części pomoc gotówkowa. Ale to także cała polityka związana z tym, by likwidować różnego rodzaju bariery. I my co roku tu, w Pałacu Prezydenckim, o tej właśnie polityce dyskutujemy – o tym, w jaki sposób w codziennym życiu ułatwiać dostępność do obiektów architektonicznych, do nowo powstających budynków, ale także do budynków zabytkowych, w których bardzo często usunięcie barier jest niezwykle trudne.

Czy to jest ważne? Ogromnie ważne. Mówiłem tutaj, mając zaszczyt wygłaszania wystąpienia otwierającego galę już kilkakrotnie: że dla mnie to kwestia tego, czy państwo jest nowoczesne, cywilizowane, czy też nie. Jeżeli jest państwem nowoczesnym, cywilizowanym, to te bariery nie tylko są likwidowane, ale przede wszystkim jest ich jak najmniej. Także dlatego, że nowe budownictwo już absolutnie uwzględnia wszystkie elementy dotyczące dostępności.

Ale chcę podkreślić, proszę Państwa, bo przecież doskonale wiemy: to nie tylko osoby dotknięte niepełnosprawnościami. To także osoby dotknięte różnego rodzaju słabościami, to osoby starsze, które bardzo często mają po prostu trudności z poruszaniem się. To osoby, które znalazły się w chwili słabości, chociaż być może na co dzień są osobami absolutnie sprawnymi, być może są nawet sportowcami, rekordzistami, a jednak może przyjść moment, że nie będą w stanie ‒ czy będzie dla nich dużym problemem – wejść po schodach. I wtedy winda, która na co dzień umożliwia w ogóle dostanie się do danego budynku czy na konkretne piętro osobie poruszającej się na wózku – także dla nich będzie ogromnym ułatwieniem.

Również dla nas, w codziennym naszym życiu, gdy jesteśmy zajęci, zamyśleni, zapracowani ‒ chociaż nie mamy żadnej niepełnosprawności – ten moment, gdy spiker w metrze powie: „Następna stacja Natolin” czy „Następna stacja Arsenał”, gdy np. jesteśmy zaczytani w materiałach, z których się przygotowujemy, czy w książce, uprzytomni nam, że następna jest właśnie nasza stacja i powinniśmy się ocknąć, wysiąść, żeby zdążyć do pracy, żeby zdążyć wykonać swoje zadania.

A więc to jest coś, co służy każdemu, co jest po prostu potrzebne, aby z tego punktu widzenia – czy to linia kolejowa, czy inny rodzaj komunikacji, czy budynek – było przyjaźniejsze dla człowieka. Łatwiejsze, mądrzejsze, dzisiaj ktoś może powie – inteligentniejsze. Tak, to także kwestia inteligencji budynku. Żeby po prostu ułatwiał życie człowiekowi. I także w tym zakresie państwo powinno prowadzić politykę.

Może Cię zainteresować Prezydent: Nowoczesne państwo musi być dostępne dla niepełnosprawnych Ogromnie się cieszę, że jest to realizowane przez naukowców, architektów i urbanistów, przez firmy budowlane, które realizują obiekty i starają się tworzyć je jak najpiękniejsze. Że dbają o to firmy deweloperskie, które budują czy to nowoczesne biurowce, czy budynki mieszkalne. Oczywiście, jest to kwestia także i działań realizowanych prywatnie, niemających charakteru państwowego. Ale cieszę się, że także obecny rząd i polskie państwo myślą o tych kwestiach w tej chwili bardzo intensywnie.

To rzecz, którą uważam za niezwykłą i która rzeczywiście może nas mocno pchnąć naprzód. Bo jeżeli rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego ustami Premiera zapowiedział, że w latach 2018-2025 ponad 23 mld zł zostaną przeznaczone właśnie na to, by zwiększać dostępność w ramach programu Dostępność+, oznacza to bardzo konkretne wydatki państwowe na różnego rodzaju inwestycje właśnie unowocześniające pod tym niezwykle ważnym względem nasze państwo. Jak by tego nie liczyć – to ponad 3 mld rocznie. To naprawdę duża kwota i wierzę, że zostanie dobrze spożytkowana. Proszę, by Państwo w miarę możliwości w tym dobrym spożytkowaniu brali udział, bo jesteście ekspertami.

Z całego serca dziękuję Panu Prezesowi, z całego serca dziękuję jury, które oceniało i na pewno niejednokrotnie miało wielki problem, jakiego wyboru dokonać, bo tak wiele było inwestycji, które są piękne i spełniają te niezwykle ważne wymagania.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Wierzę, że właśnie takimi działaniami jak Państwa działanie, że takimi działaniami jak nasze działanie tutaj dzisiaj, jak działanie Pana Ministra i jego współpracowników, przyczyniamy się do tego, by Polska stała się nie tylko nowoczesna, ale przede wszystkim jeszcze piękniejsza, bo przyjazna człowiekowi.

Dziękuję.