Menu rozwijane

16 listopada 2017

Szanowni Panowie Premierzy,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowna Pani Wojewodo,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Prezesi, Dyrektorzy,

Wszyscy Dostojni Obecni Goście,

ale przede wszystkim Wielce Szanowni Państwo Nagrodzeni,

Panie Profesorze,

Wysoka Kapituło Prezydenckiej Nagrody Gospodarczej!

Może Cię zainteresować Laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Bardzo serdecznie gratuluję i ogromnie się cieszę. Gratuluję wszystkim nominowanym, gratuluję oczywiście także i laureatom. Gratuluję wszystkim, bo wybór, proszę Państwa, był bardzo trudny. Najpierw był bardzo trudny dla Kapituły, która – tak jak przed momentem pan prof. Krzysztof Opolski powiedział – pracowała przez kilka tygodni nad dokumentacją, nad rozważeniem poszczególnych kandydatur po to, żeby dokonać tej rekomendacji. A w drugim etapie ‒ bardzo trudny wybór dla mnie, gdy pochylałem się już nad zweryfikowanymi przez Kapitułę kandydaturami po to, by wyłonić ostatecznie laureatów nagrody.

Był to wybór rzeczywiście trudny, w niektórych przypadkach nawet bardzo trudny – i była to bardzo wyrównana konkurencja. Dlatego chcę pogratulować wszystkim Państwu, którzy są obecni tutaj na scenie, bo faktycznie każda z tych polskich firm to wspaniała firma, to świetna działalność, która zasługiwała na nagrodę w każdej z kategorii. Trzeba było wyłonić zwycięzców ‒ ten wybór został dokonany. Ci, którzy zostali wybrani jako laureaci – można powiedzieć – są najznamienitsi w swojej specyfice, w swojej dziedzinie.

Proszę Państwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prof. Krzysztofowi Opolskiemu i całej Kapitule za poświęcony czas, za niezwykły obiektywizm w pracy kapituły, za bardzo wnikliwe badanie poszczególnych kandydatur, za doskonale, perfekcyjnie wykonaną pracę, za ogromną pomoc, jakiej udzielili Prezydentowi po to, aby Prezydencka Nagroda Gospodarcza mogła być wręczona. Bardzo jestem za to wdzięczny i bardzo się cieszę, że Państwo się zgodzili i mi pomagają, bo jest to forma promowania polskiej przedsiębiorczości, jest to forma promowania polskiej myśli, także i technologicznej.

Bo takie kategorie jak start-up czy badania i rozwój to promocja także polskich technologii – to w każdym przypadku promocja polskiej myśli biznesowej, polskich zdolności rozwojowych, tego wszystkiego, o czym zawsze mówimy, że jest wielkim skarbem Polaków, nas, narodu ludzi inteligentnych, przedsiębiorczych, sprytnych. I co, proszę Państwa, działa – i to jest dla mnie niezwykle ważne.

Państwo zostali nagrodzeni teraz, pod koniec 2017 roku. Można więc powiedzieć, że jesteście laureatami na rok stulecia odzyskania niepodległości. Dlaczego o tym mówię? Bo Podkarpacie, ta część Polski, szczyci się tym, że nawiązuje do tradycji pana ministra Kwiatkowskiego, nawiązuje do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była ta polska przedsiębiorczość, to była ta polska myśl gospodarcza kraju, który odradzał się, kraju niepodległego, który chciał być jednym z wielkich państw europejskich, który aspirował do tego, żeby stanąć w gronie największych europejskich potęg.

Po wielu dziesięcioleciach problemów wynikających z meandrów historii, które mieliśmy ‒ wynikających z tego, że znajdowaliśmy się przez długi czas za żelazną kurtyną, nie mieliśmy suwerenności ‒ od prawie 30 lat wracamy do grona krajów, które chcą się mienić europejskimi potęgami. Które chcą się mienić najsilniejszymi w europejskiej konkurencji ‒ a w efekcie także i w konkurencji światowej.

Proszę Państwa, ktoś powie: „Prezydent wyszedł i przesadza”. Nie! Nie – wszyscy ci, którzy dzisiaj sprawują władzę w naszym kraju, w tym ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej, mamy tę wielką ambicję: chcemy, żeby Polska była krajem poważnym, żeby z Polską się liczono na arenie międzynarodowej, chcemy, żeby nasz potencjał był dla świata wiadomy, żeby funkcjonował w przestrzeni światowej, także w tej przestrzeni gospodarczej. Stąd zachęta dla naszych przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej, stąd deklaracja naszego wsparcia dla tych, którzy będą chcieli tę ekspansję poza granicami Polski realizować.

Żebyśmy ją realizowali skutecznie, musimy pokazywać naszych przedsiębiorców, ale przede wszystkim musimy pokazywać ich osiągnięcia. To są właśnie osiągnięcia naszych przedsiębiorców i to są nasi przedsiębiorcy, którzy te osiągnięcia mają, którzy z podniesioną głową idą właśnie poprzez rynek krajowy, wychodzą na rynki europejskie, światowe, prezentując swoje produkty, prezentując polską myśl techniczną, konkurując z najlepszymi.

Cieszę się ogromnie, że jako Prezydent mogłem dzisiaj wręczyć te statuetki laureatom. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej jubileuszowej, już XV edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej.

Szanowni Państwo, jestem wdzięczny – jeszcze raz proszę o oklaski dla wszystkich przedstawicieli naszego wspaniałego polskiego biznesu.