Menu rozwijane

10 września 2021

Wielce Szanowna Pani Minister,
Szanowna Pani Prezes,
Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
Członkowie Prezydium Komisji Krajowej,
Członkowie Solidarności,
Wielce Szanowni Państwo Prezesi, Dyrektorzy,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Laureaci tego pięknego konkursu,
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, i bardzo Państwu dziękuję za przybycie. To wydarzenie co roku ma dla mnie szczególny wymiar z dwóch względów.

Po pierwsze – dlatego że w jakimś sensie jest pamiątką po Panu Prezydencie Lechu Kaczyńskim. To Pan Prezydent wtedy, w porozumieniu z władzami Solidarności, przyjął pod skrzydła Pałacu Prezydenckiego i objął prezydenckim patronatem ten właśnie niezwykły konkurs.

To jedyny ogólnopolski konkurs, w którym to pracownicy wybierają swoich ulubionych, najlepszych pracodawców; takich, którzy spełniają wszystkie warunki, o których nie tylko mówimy, że stosunek pracy i wszystkie relacje w zakładzie pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem, z obowiązującymi przepisami, nie tylko przestrzegane są normy Kodeksu pracy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy, ale po prostu także takich pracodawców, którzy do tego wszystkiego stwarzają jeszcze dobrą atmosferę i jeszcze w swoisty sposób, szanując swojego pracownika, stwarzają warunki, w których ten pracownik dobrze się czuje w miejscu pracy, jest szanowany, ma poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucie docenienia wykonywanej przez niego pracy, poczucie także swoistej opieki ze strony pracodawcy – to właśnie tacy pracodawcy otrzymują nagrody w tym konkursie, to właśnie takich pracodawców wskazują pracownicy.

Czy jest ich w Polsce mało? Wcale nie tak znowu mało. Do tej pory startowało w tym konkursie ponad 300 firm, z których 241 zostało nagrodzonych – mówimy, oczywiście, tylko o tych firmach, które zostały zgłoszone przez pracowników. Z tych 241 firm 26 zostało nagrodzonych co najmniej dwu–, czasem trzykrotnie. A więc jest to grono zamknięte – może nie bardzo wielkie – firm i instytucji w Polsce; bo to nie tylko firmy, lecz także instytucje, po prostu pracodawcy; instytucje publiczne, różne. Zostały zgłoszone i bardzo często jest tak, że powtarzają się – tak jak powiedziałem przed momentem. Więc – z jednej strony – jest to grono dość duże, bo ponad 300 firm, ale z drugiej – można mówić, że w jakimś sensie zamknięte, oczywiście w cudzysłowie. Zamknięte w tym sensie, że się powtarzają.

Może Cię zainteresować XIII edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” rozstrzygnięta

Cieszę się, że ten konkurs trwa. Odbywa się w tym roku po raz 13. Jak przed momentem usłyszeliśmy od pana redaktora, konkurs nam się przesunął, jest opóźniony jak na moment w roku. Ale jest zrealizowany mimo pandemii koronawirusa, mimo wszystkich zawirowań, które były.

Czy to był dobry czas? Nie, to nie był dobry czas, bo chociaż, na szczęście, nie bardzo – jak na to, co wszyscy przeżywamy i co przede wszystkim przeżywaliśmy – ale jednak wzrosło nam bezrobocie. W grudniu 2020 roku w stosunku do grudnia 2019 roku wzrosło o 1 proc., przekroczyło 6 proc. To oznaczało, że w tamtym momencie mieliśmy około miliona bezrobotnych.

Ale z kolei wiosną tego roku według metody Eurostatu, a więc według europejskiej metody liczenia bezrobocia, nasze bezrobocie było jednym z absolutnie najniższych w skali europejskiej – nieco ponad 3 proc., podczas gdy średnia europejska wyniosła ponad 7 proc., a średnia w krajach, które mają walutę euro – ponad 8 proc. Więc wypadliśmy bardzo dobrze. Dzięki czemu to się udało? Sądzę, że dzięki dwóm podstawowym, najważniejszym elementom, które na to wpłynęły.

Po pierwsze – dzięki odpowiedzialności pracodawców; dzięki tym pracodawcom, którzy nie chcieli zwalniać pracowników, którzy za wszelką cenę utrzymywali zatrudnienie, którzy nie wykorzystywali tej sytuacji do tego, by się pozbyć ludzi. Szanują swoich pracowników i dlatego oni są dzisiaj cały czas z nimi.

A po drugie dzięki rządowemu programowi, który dołączył się do woli pracowników, by utrzymać zatrudnienie. Na pomoc dla pracowników i przedsiębiorców wydaliśmy ponad 260 mld zł. Ktoś zada pytanie: „Czy to się opłacało?”. Oczywiście, że się opłacało. Mieliśmy pełną świadomość, że to jest coś, co się opłaca.

Bo doskonale zdajemy sobie sprawę – patrząc na doświadczenia przede wszystkim lat 90. i początku XXI wieku – że bezrobocie jest najstraszliwszą klęską, jaka może się zdarzyć w państwie; że jest strukturalnie niszczące. To nie tylko najczęściej narastające problemy gospodarcze, jeżeli nie dokona się jakiejś istotnej reformy, ale to przede wszystkim pauperyzacja rodzin, nałogi, patologia, która natychmiast się pojawia, to nieszczęście, tragedia dzieci – wszystko, co najgorsze może się zdarzyć – a wreszcie śmierć. Wiemy doskonale, bo obserwowaliśmy to i nie ma ceny, której nie warto zapłacić, by te zjawiska nie miały miejsca.

Dziękuję przedsiębiorcom, którzy otrzymali to wsparcie, że wykorzystali je właściwie. Ci, którzy są dziś z nami, z całą pewnością – jeżeli to wsparcie otrzymali – wykorzystali je w sposób właściwy, uczciwie rozliczając się ze swoimi pracownikami. Jestem Państwu za to bardzo wdzięczny.

Mimo że mamy teraz czwartą falę koronawirusa, a więc kolejną, mam nadzieję, że będzie ona znacznie mniejsza niż to, z czym mieliśmy do czynienia wiosną. Wierzę, że Program Szczepień będzie postępował, że coraz więcej osób będzie się przekonywało, że nie tylko warto, ale po prostu trzeba się zaszczepić – dla bezpieczeństwa swojego i ludzi, z którymi się spotykamy.

Ale przede wszystkim mam nadzieję, że nasza gospodarka będzie mogła w miarę normalnie funkcjonować i wszystkie branże, które najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa, będą mogły powoli wrócić do normalnego funkcjonowania. Tego życzę!

Ale przede wszystkim jeszcze raz: ogromnie, z całego serca dziękuję za uczciwe funkcjonowanie, za uczciwy biznes. Za to, jak Państwo prowadzą swoje firmy i instytucje, za to, jak traktujecie pracowników: że pracownik jest dla Was wartością. Jesteście – krótko mówiąc – dojrzałymi podmiotami zarządzającymi. Bo właśnie dojrzałe podmioty zarządzające, dojrzali ludzie, którzy są menadżerami, rozumieją, jak istotną rolę odgrywa pracownik w firmie, w instytucji.

I że bez dobrze pracującego pracownika, bez zmotywowanego pracownika, bez systemu motywacyjnego nie da się osiągnąć doskonałych wyników. Osiągnięcie doskonałych wyników tym właśnie jest uwarunkowane. Nie obdzieraniem pracowników, tylko uczciwym podziałem także zysków w firmie, by wynagrodzenia były adekwatne do tego, jak firma funkcjonuje i zarabia.

Dziękuję, że jesteście Państwo tacy, jacy jesteście, i wszystkim zwycięzcom już teraz – na wstępie – z całego serca gratuluję. Dziękuję bardzo! Życzę wszelkiego powodzenia.