Menu rozwijane

19 października 2020

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Panowie Ambasadorowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

To wielki zaszczyt móc zainaugurować działalność Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej – pierwszej organizacji przedsiębiorców dedykowanej rozwojowi kontaktów gospodarczych naszych państw. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej organizacji, w pierwszej kolejności zarządom spółek, które znalazły się w gronie członków-założycieli Izby. Prowadząc swoją codzienną działalność operacyjną, w kluczowym stopniu przyczyniacie się Państwo do rozwoju i umacniania dwustronnych więzi gospodarczych.

Dzięki Panom Ambasadorom – Grzegorzowi Kozłowskiemu  i Martinowi Rogerowi, a także pracownikom Ambasady RP w Tallinnie oraz Ambasady Estonii w Warszawie to wszystko było możliwe. Dziękuję za efektywne udrożnienie procesu ukonstytuowania Izby. Możecie być Państwo być pewni, że będę nadal wspierał działalnośc izby, tak jak dziś wspieram ją swoją obecnością. Ale zapewniam także, że będzie ona wspierana przez polską administrację, bo jest niezwykle ważnym elementem naszej narodowej i międzynarodowej polityki na rzecz promocji handlu i inwestycji między naszymi krajami.

Ekscelencje,
Szanowni Państwo,

aktywność izb gospodarczych – czy to dwustronnych, czy też branżowych – jest komplementarna wobec pracy organów administracji. Izby mają jednak tę specyfikę, a zarazem i przewagę nad organami państwa, że są inicjatywami o charakterze oddolnym, w najlepszy z możliwych sposobów odnoszącymi się do problemów biznesowej rzeczywistości. Nie mam żadnych wątpliwości, że Polsko-Estońska Izba Gospodarcza istotnie przyczyni się do wzmocnienia istniejącej już infrastruktury promocji naszych wzajemnych kontaktów. Jestem przekonany, że w znaczący sposób przyczyni się ona do zwiększenia dynamiki rozwoju handlowo-inwestycyjnej pomiędzy Polską i Estonią.

O ile wolumen współpracy handlowej między Polską i Estonią wynosi 1,4 miliarda euro, o tyle potencjał współpracy gospodarczej z całą pewnością w ogromnym stopniu jest wciąż niewykorzystany.

Może Cię zainteresować 5. szczyt Inicjatywy Trójmorza w Tallinie [PL/EN]

Powinniśmy w znacznie większym stopniu dyskontować naszą bliskość geograficzną, swobody wynikające z przynależności obu państw do wspólnego rynku, dobrą kondycję naszych gospodarek, a także istniejące i znane wszystkim więzi historyczne. Powinniśmy to wszystko wykorzystać, aby pogłębić dotychczasową współpracę i rozwinąć nowe jej formuły. Polska jako największa gospodarka w regionie nordyckim i Trójmorza może stanowić dla Estonii wehikuł dla wspólnych projektów ekonomicznych.

Nasze spółki już dzisiaj z sukcesem podejmują ekspansję zagraniczną, także na kierunku północnoeuropejskim, skutecznie czerpiąc inspirację również z rozwiązań estońskich.

Chcę mocno w tym miejscu podkreślić, że z dużym uznaniem patrzymy na estońskie dokonania w dziedzinie cyfryzacji usług publicznych. Niech dowodem na nasze otwarcie na estońskie wzorce będzie fakt, że od przyszłego roku Polska zaimplementuje tzw. „estoński CIT” – czyli nowoczesną, proinwestycyjną, prorozwojową  i przyjazną przedsiębiorcom formułę opodatkowania. „Estoński CIT” to oczywiście nazwa polska, ale – jak sama nazwa wskazuje – bazuje ona na rozwiązaniach estońskich. Muszę przyznać, że nie mam wątpliwości, że również Estończycy z całą pewnością znaleźliby w Polsce ciekawe wzorce warte zastosowania i wykorzystania.

Szanowni Państwo,

nie ukrywam, że cieszy mnie, zupełnie podobna do polskiej, estońska optyka na nasz region – jego problemy i wzywania. Pozostajemy najbliższymi sojusznikami w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Podobnie postrzegamy zagrożenia na wschodniej flance NATO i rozumiemy konieczność wzmacniania jej zdolności do obrony  i odstraszania własnie w tym miejscu. Angażujemy się w projekty wspierające wielowymiarową integrację regionalną i budowę ekonomicznych zależności na osi Północ-Południe. Niech widomym tego dowodem będzie fakt, iż nie kto inny, jak Estonia podjęła się być gospodarzem szczytu Inicjatywy Trójmorza w tym roku.

Wiemy, że nie ma alternatywy dla ścisłej współpracy w sektorach energetycznym, telekomunikacyjnym, infrastrukturalnym, czy ekonomiczno-finansowym. Razem z naszymi estońskimi partnerami jesteśmy przekonani, że Inicjatywa Trójmorza, przy szerokim zaangażowaniu kapitału prywatnego, w tym spółek polskich  i estońskich, może być jedną z odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest zwiększanie bezpieczeństwa i prosperity w regionie.

Dziś, w dniu 5. już szczytu Inicjatywy Trójmorza, wielokrotnie dziękowałem estońskim gospodarzom za skuteczne – wbrew wszystkim trudnościom związanym przede wszystkim z pandemią COVID-19 – zorganizowanie tego wydarzenia. Mam zaszczyt i przyjemność, że mogę być tutaj z Państwem obecny, że mogłem uczestniczyć w dzisiejszych obradach oraz spotkaniach na najwyższym szczeblu, tym samym zacieśniając współpracę polsko-estońską.

Patrząc na Państwa nie mam wątpliwości, że Polsko-Estońska Izba Gospodarcza stanie się inkubatorem nowych pomysłów i inicjatyw biznesowych oraz akceleratorem rozwoju współpracy pomiędzy naszymi krajami. Gratulując desygnowanym przedstawicielom organów statutowych Izby, życzę Państwu wielu interesujących projektów przyczyniających się do wzmocnienia ekonomicznego filaru współpracy polsko-estońskiej.

Kończąc, pragnę Państwa zapewnić o moim pełnym wsparciu dla prac Izby, jej działalności Izby i jej istnienia w przyszłości. Drzwi mojej kancelarii pozostają dla Państwa otwarte, a moi najbliżsi współpracownicy pozostają do Państwa dyspozycji tak, by polsko-estońska współpraca gospodarcza mogła rozkwitać i napotykała w tym zakresie tylko na wsparcie, nigdy na przyszkody.

Dziękuję za uwagę i trzymam kciuki za rozwój przyszłej współpracy.

Prezydent RP podczas otwarcia Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej w Tallinie

o1630568933.jpg