Menu rozwijane

04 października 2021

Szanowne Panie i Panowie Posłowie, Senatorowie,
Szanowne Magnificencje Panowie Rektorzy obu uczelni,
Wielce Szanowny Panie Wojewodo, 
Panie Marszałku,
Panowie Prezesi,
Panie Dyrektorze Centrum,
Wielce Szanowna Pani Prezydent Miasta Zabrze,
Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście na czele z Państwem Profesorami,
Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej ważnej uroczystości. Jako Prezydent Rzeczypospolitej, ale także po prostu jako Polak, jako zwykły obywatel naszego kraju – jestem pełny dumy i satysfakcji z tego, co tutaj, w Zabrzu zostało stworzone i z tego, co oznacza to znakomite centrum, jego perspektywy na przyszłość czynione dla nas wszystkich. Podkreślam to bardzo mocno, bo oczywiście będą tu pracować inżynierowie, będą tu pracować lekarze, naukowcy, technicy... Ale będą dokonywali nowoczesnych odkryć, będą opracowywali nowoczesne technologie, które będą służyły w przyszłości nam wszystkim, zwykłym obywatelom, potencjalnym pacjentom, tym, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych, którzy – w miarę, jak będzie upływał czas – będą potrzebowali coraz lepszej diagnostyki, coraz szybszej diagnostyki, po to, żebyśmy byli sprawni, po to, żebyśmy mogli żyć dłużej, po to także, żebyśmy mogli służyć naszym najbliższym,  a także naszej ojczyźnie – co dla mnie jest ogromnie ważne.

Otwierane dziś Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej sprawia, że Zabrze – tak bardzo już przecież zasłużone dla polskiej medycyny, a zwłaszcza kardiochirurgii za sprawą legendarnego ośrodka stworzonego tutaj przez Profesora Zbigniewa Religę i jego współpracowników – staje się bez wątpienia jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej, ale i europejskiej, a wierzę w to głęboko, że również i światowej bioinżynierii i innowacyjnych technologii medycznych. 

Na ręce Jego Magnificencji Pana Rektora Politechniki Śląskiej, a także Pana Wojewody Śląskiego, Pana Marszałka Województwa Śląskiego, Pani Prezydent Zabrza, Jego Magnificencji Pana Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego składam serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania wszystkim, którzy przyczynili się do zainicjowania i zrealizowania tego niezwykle ambitnego przedsięwzięcia. Pragnę również podziękować gorąco firmie Philips, jednemu ze światowych potentatów technologii medycznych, za partnerstwo i za znaczący wkład w tę bardzo ważną inwestycję. Cieszę się ogromnie, że także na stulecie obecności firmy Philips w naszym kraju, w naszej też i burzliwej historii, firmy, która miała w tą naszą burzliwą historię piękny wkład: walkę przeciwko niemieckiemu najeźdźcy, organizowanie i wspieranie ludzi w tamtym trudnym czasie, jak również wielki wkład pracowników firmy w Powstanie Warszawskie, nie tylko pracowników polskich, także tych, którzy przyjechali tu z Holandii, by tutaj, w Polsce, sprawy firmy prowadzić. Swego czasu zostali zresztą odznaczeni za to państwowymi orderami. Cieszę się, że firma Philips na swoje stulecie jeszcze mocniej jest obecna w Polsce, w tak niewykle ambitnym przedsięwzięciu, jakim jest to centrum. Jego przeprowadzenie jest bardzo dobrym, inspirującym przykładem współdziałania nauki, biznesu oraz samorządu terytorialnego, przy istotnym wsparciu także i polskiego państwa. Chcę wyrazić wielką satysfakcję, że w Polsce powstają dysponujące tak mocnym potencjałem ośrodki badawczo–rozwojowe, które dowodzą, że naszą specjalnością są nie tylko konkurencyjne produkty „made in Poland”, ale również wybiegające w przyszłość technologie „created in Poland”. 

Bardzo się cieszę, że otwierane dziś Centrum jest niezwykle nowoczesnym ośrodkiem, w którym opracowywane będą nowe technologie do wykorzystania przede wszystkim w medycynie, a także w sporcie. Jestem przekonany, że wszystko, co dziać się będzie w tutejszych laboratoriach, w istotny sposób przyczyni się do poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. Jest to projekt unikatowy w naszej części Europy. Zasługuje na podkreślenie, że ten nowoczesny obiekt i jego poszczególne części już na etapie planowania zostały precyzyjnie dostosowane do montażu i funkcjonowania różnorakiej aparatury badawczo–laboratoryjnej. Znajdą się tu m.in. laboratoria planowania zabiegów operacyjnych, wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości, badań struktury implantów, badań narządu ruchu człowieka czy szybkiego prototypowania. Wiele działów Centrum skoncentrowanych będzie na tym, co stanowi najnowocześniejsze osiągnięcia medycyny – jak bioinformatyka czy bioelektronika. Obrazuje to, jak wysoce specjalistyczne, zaawansowane technologie będą tu wykorzystywane i jakie otwierają one możliwości dla lekarzy, a także i pacjentów. Cieszę się, że będzie to miejsce, gdzie nie tylko te technologie będą kształtowane i rozwijane, ale także popularyzowane; że prowadzone tu będą szkolenia pozwalające szeroko je upowszechniać.

Innowacyjne technologie są otwarciem nowych horyzontów w medycynie. Niosą one wielkie nadzieje pacjentom, pozwalają oszczędzić im cierpienia, wcześniej rozpoznać zagrożenie chorobowe, przyspieszyć i usprawnić terapie, skutecznie interweniować w przypadkach, które jeszcze do niedawna wydawały się całkowicie niemożliwe do uleczenia. Są to ogromne szanse i ogromne korzyści, zarówno dla każdej z osób dotkniętych cierpieniem, jak również dla całego społeczeństwa. Dlatego wszelkie badania naukowe i zastosowania praktyczne służące rozwojowi innowacyjnych technologii powinniśmy traktować jako długofalową inwestycję o wielkim znaczeniu. Musimy pamiętać, że zdrowe społeczeństwo to w efekcie także silne, dysponujące większym potencjałem kreatywności państwo oraz gospodarka. Tworząc takie ośrodki jak to Centrum otwierane dziś w Zabrzu, dbamy o fundamentalne wartości, jakimi są godność i dobro każdego pacjenta, a jednocześnie realizujemy podstawowe przesłania polskiej racji stanu, jakimi są bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i korzyści płynące ze stosowania zasady zrównoważonego rozwoju.

Jest bardzo istotne, że takim wspaniałym, nowoczesnym osiągnięciem, jakim jest centrum, może pochlubić się właśnie Politechnika Śląska i Śląsk jako taki – oraz że ten obiekt powstał właśnie w Zabrzu. Zabrzu, które ma ponad 700 lat pięknych historycznych tradycji i którego mieszkańcy swoją patriotyczną ofiarnością wspaniale zasłużyli się Rzeczypospolitej w przełomowym czasie walki o polską niepodległość, w okresie zmagań o kształt polskich granic, w latach powstań śląskich. Zabrze stosunkowo jeszcze do niedawna kojarzyło się w naszym kraju przede wszystkim z górnictwem i przemysłem ciężkim – ale przecież także z osiągnięciami medycyny, o czym już mówiłem – a teraz otwiera się nowy rozdział zabrzańskiej, śląskiej historii, bo będzie to miasto nowoczesnych, innowacyjnych technologii, promieniujących nie tylko na całą Polskę, lecz również na Europę i na świat. Serdecznie gratuluję Państwu tego dokonania, które dla mieszkańców Zabrza i Śląska jest niewątpliwie źródłem wielkiej satysfakcji, ale także i nadziei.

Cieszę się, że uroczystość otwarcia Centrum EHTIC wpisuje się w niezwykle ważne wydarzenie, jakim jest Europejski Kongres Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Pragnę wyrazić uznanie jego organizatorom i serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników, reprezentujących środowiska naukowe, biznesowe i samorządowe. Państwa współpraca ma wielkie znaczenie, tworzy bowiem ogromnie wartościowy efekt synergii, służący rozpoznawaniu aktualnych potrzeb naszego systemu ochrony zdrowia i wypracowywaniu optymalnych rozwiązań. Składam Państwu życzenia owocnych i inspirujących obrad.

Jako że spotykamy się w czasie rozpoczynającym nowy rok akademicki, na ręce Ich Magnificencji Panów Rektorów Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przekazuję najserdeczniejsze, najlepsze życzenia kolejnych znakomitych osiągnięć dla wspólnot akademickich tych uczelni oraz pomyślnych perspektyw dla wszystkich ludzi nauki w Polsce. 

Wszystkiego najlepszego!

Może Cię zainteresować Europejski Kongres Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia