Menu rozwijane

15 sierpnia 2021

Szanowna Pani Marszałek,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Panowie Profesorowie,
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję Pani Marszałek i wszystkim Państwu Parlamentarzystom, że ta ustawa została przyjęta i mogłem dopełnić procesu legislacyjnego poprzez jej podpisanie i przekazanie za moment do publikacji. Bo postanowienie o przekazaniu do publikacji również tu jest i również zostało podpisane.

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy zaangażowali się w sprawę odbudowy Pałacu Saskiego, pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej – tego zespołu budynków, który był kiedyś jednym z najważniejszych symboli Warszawy. Obok Zamku Królewskiego, obok Łazienek to właśnie ten zespół budynków był symbolem Warszawy. Przed II wojną światową mieściła się tam siedziba Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, było tam wiele innych instytucji.

Dzięki Państwa staraniu, dzięki kiedyś inicjatywie Pana Prezydenta, prof. Lecha Kaczyńskiego, gdy jeszcze był prezydentem Warszawy, ta sprawa powróciła. Prawda jest taka, że ta odbudowa dawno powinna nastąpić. Ale polskie państwo i Warszawa cały czas przed laty podnosiły się z ruin, były inne potrzeby inwestycyjne. A potem Polska odbudowywała się na nowo po komunizmie, gospodarce rynkowej.

Może Cię zainteresować Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego podpisana [PL/EN]

I teraz dopiero – śmiało możemy powiedzieć – staje się państwem, które rzeczywiście wchodzi do ligi państw zamożnych. Także dzięki mądrej polityce, która prowadzona jest w ostatnich latach – za którą ogromnie dziękuję i większości parlamentarnej, i Panu Premierowi.

ENGLISH VERSION >>

Mam nadzieję, że teraz – właśnie dzięki tej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji – te wspaniałe obiekty zostaną przywrócone Warszawie, warszawiakom, Polsce i nam wszystkim jako budynki, w których będzie realizowana działalność społeczna, kulturalna i edukacyjna, zgodnie z zapisami ustawy. Odbudowujemy te budynki z funduszy budżetowych, podnosząc tym samym Warszawę z ruin i symbolicznie kończąc proces odbudowy Warszawy.

To ważny moment, dlatego że zarazem symbolizuje to, co było prawdą o II wojnie światowej: że to Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. To my zostaliśmy napadnięci, to nasze państwo było okupowane, to nasze państwo zostało zniszczone na skutek tej napaści i na skutek bestialstwa, którego dopuścił się niemiecki okupant.

Jaskrawym tego przykładem są właśnie Pałac Saski, pałac Brühla i te budynki. Okupant nie musiał ich zniszczyć po Powstaniu Warszawskim. Oczywiście, były uszkodzone – ale były. Tymczasem wysadzono je w powietrze, pozostawiając tylko Grób Nieznanego Żołnierza. Dzisiaj tym ostatnim symbolem Pałacu Saskiego jest właśnie Grób Nieznanego Żołnierza. Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej.

Dziś odbudowujemy Pałac Saski i musimy go zwrócić Warszawie i Polsce. Ale nic nikomu innemu nie musimy dzisiaj zwracać. I nikomu innemu nic nie jesteśmy winni. To nam są winni ogromne pieniądze za straty, które ponieśliśmy w czasie II wojny światowej – cały nasz naród, a także nasze miasta i wioski. To jest to, co cały czas jest niezrealizowane.

Ale na pewno nie można twierdzić i bezczelnością jest twierdzenie, że my – Polacy i Polska – jesteśmy komukolwiek cokolwiek winni w związku z II wojną światową. Nie my ją rozpętaliśmy, nie my uczyniliśmy szkody. Byliśmy jej ofiarą.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta inwestycja będzie. Dziękuję Pani Marszałek, dziękuję Państwu Parlamentarzystom, dziękuję Panu Premierowi za także odważne decyzje i zgodę na to, że to będzie realizowane. Dziękuję Panu Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu za jego wielki wkład w to dzieło – doprowadzenie do tego, by ta odbudowa mogła być realizowana. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu. Dziękuję członkom Stowarzyszenia Saski 2018. Dziękuję ogromnie!

W tej sali zapowiadaliśmy odbudowę, w tej sali zapowiadaliśmy, że będzie realizowana – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2018 roku. Dzisiaj zaczynamy to wielkie dzieło przygotowania i odbudowy Pałacu Saskiego, pałacu Brühla, kamienic przy ul. Królewskiej – tego wspaniałego, ważnego obiektu Warszawy. Niech nada Warszawie jeszcze dodatkowy blask.

Dziękuję!