Menu rozwijane

14 grudnia 2021

Prezydent RP, Andrzej Duda

Drogi Księże Kapelanie,
Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,
Druhny i Druhowie Naczelnicy, Przewodniczący!

Bardzo dziękujemy i bardzo serdecznie witamy Was po raz kolejny tutaj, w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu, w Pałacu Prezydenckim, na tej niezwykle dla nas ważnej uroczystości symbolizującej nadejście ulubionych chyba przez wszystkich świąt Bożego Narodzenia – świąt ciepłych, rodzinnych, nostalgicznych, ważnych, świąt głębokiej wiary, świąt Narodzenia Pańskiego – tak istotnych dla wszystkich chrześcijan.

Bardzo dziękujemy za dar Betlejemskiego Światła Pokoju, które przychodzi wraz z harcerzami Związku Harcerstwa Polskiego już po raz 30. do naszej ojczyzny z groty betlejemskiej, by dawać moc, ciepło, nadzieję. Zresztą hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest właśnie „Światło nadziei”.

Ono zawsze niesie tę nadzieję do narodów, państw i rodzin – do wszystkich, którzy cierpią, którzy właśnie potrzebują tego, czego ogień jest symbolem: bezpieczeństwa, ciepła, schronienia – tego wszystkiego, co tak bardzo człowiekowi potrzebne.

Dziękuję, że druhny i druhowie są dzisiaj tutaj razem także z przedstawicielami innych – oprócz Związku Harcerstwa Polskiego – organizacji harcerskich i razem z nami ten symboliczny dar dla Rzeczypospolitej ofiarowują, a zarazem przyjmują. Dziękuję za to z całego serca.

Pierwsza Dama, Agata Kornhauser–Duda

Ja jeszcze raz bardzo serdecznie również dziękuję za przekazanie tego Betlejemskiego Światła Nadziei i Pokoju tutaj, do Pałacu Prezydenckiego. Przyjmujemy je jako Para Prezydencka, ale przyjmujemy je także dla naszej ojczyzny.

Ale chciałabym Państwu też bardzo serdecznie podziękować za to, że to Światło Betlejemskie trafia również do najbardziej potrzebujących – do różnego rodzaju instytucji zajmujących się tymi, dla których los okazał się mniej łaskawy; dla tych, którzy zmagają się z różnymi przeciwnościami losu.

Dzisiaj miałam okazję sama tego doświadczyć, uczestnicząc w jasełkach zorganizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na Orzyckiej – [podopieczni] naprawdę byli bardzo szczęśliwi, że do nich też już trafiło Światełko Betlejemskie. Tak że bardzo serdecznie za to dziękuję.

Ale dziękuję także za Państwa codzienną działalność i właśnie za to wychodzenie naprzeciw potrzebom tych osób, a także za wszelką pomoc, jaką Państwo dla nich ofiarowują.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę przede wszystkim, by były to święta właśnie pełne nadziei, pełne zdrowia, ale także radości i rodzinnego ciepła. I niech ten rok 2022 – myślę, że są to życzenia od nas wszystkich dla nas wszystkich – okaże się rokiem bez pandemii, abyśmy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania.

Bardzo prosimy też o przekazanie tych życzeń wszystkim harcerkom i harcerzom, ich rodzinom, bliskim i wszystkim przyjaciołom. Bardzo jeszcze raz dziękujemy.

Prezydent RP, Andrzej Duda

I żeby akcja zimowa i letnia przebiegły dla wszystkich druhen i druhów bez zakłóceń.