Menu rozwijane

03 lipca 2020

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie witam w ogrodach Pałacu Prezydenckiego przede wszystkim przybyłe tutaj Rodziny, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, Rodziców wraz z Najmłodszymi, razem ze swoimi Pociechami, z dziećmi.

Witam również Dzieci, Młodzież, wszystkich moich Drogich Gości.

Witam także Szanownych Państwa Redaktorów, Dziennikarzy.

Otóż jakiś czas temu, jak Państwo widzieliście, przedstawiłem bardzo ważny dla mnie dokument programowy, a mianowicie Kartę Rodziny. Jest tam mowa o całym szeregu działań, gwarancji, które rodzina powinna mieć w naszym kraju. O tym, w jaki sposób rodzina powinna rzeczywiście znajdować się pod szczególną opieką i ochroną ze strony państwa.

Ale jest tam mowa także o niezwykle ważnym konstytucyjnym prawie rodzinnym, a mianowicie o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Czas najwyższy, aby w naszym systemie prawnym, a przede wszystkim w naszym systemie edukacyjnym zgodnie z oczekiwaniami wielokrotnie wyrażanymi przez rodziców, zwłaszcza wobec różnego rodzaju sytuacji niebezpiecznych według nich dla dzieci, z którymi mieliśmy do czynienia w wielu miejscach na terenie naszego kraju, aby wreszcie to prawo rodziców do wychowywania dzieci rzeczywiście zgodnie z własnymi przekonaniami, a tym samym prawo rodziców do decydowania, jakie treści będą dzieciom przekazywane np. w szkole, było realizowane i było zagwarantowane ustawowo. I stąd składam inicjatywę ustawodawczą, prezydencki projekt zmiany Ustawy – prawo oświatowe, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelkich organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, która miałaby być prowadzona na terenie szkoły, wymaga nie tylko zgody dyrekcji szkoły, wymaga nie tylko zgody rady szkoły, ale wymaga przede wszystkim zgody rodziców.

Taka organizacja, która chce działać na terenie szkoły, czy to prowadząc zajęcia pozalekcyjne, czy jakąkolwiek działalność dla dzieci, czy z dziećmi, czy też wejść w któryś z przedmiotów i poprowadzić zajęcia z tego przedmiotu, czy zaprezentować swój program, swoją ofertę programową dzieciom, będzie zobowiązana przedstawić rodzicom pełną informację o tym, co zamierza dzieciom przekazywać, w jakiej formule, czego będą dotyczyły te treści i kto będzie tego przekazania dokonywał, czyli z kim dzieci będą miały spotkanie, jakie są jego kwalifikacje, czym się do tej pory zajmował.

Będzie to dotyczyło każdej, powtarzam, organizacji generalnie, niezależnie od jej profilu, niezależnie od jej sposobu działania. Czy będzie to organizacja młodzieżowa, czy jakakolwiek inna, jeżeli będzie chciała wejść w relację z dziećmi, taką, która będzie miała charakter edukacyjny, lub taką, która będzie miała inny charakter, ale w związku ze szkołą, w związku z działalnością edukacyjną szkoły będzie zobowiązana do tego, aby taką informację w postaci konspektu rodzicom przedstawić i będzie mogła działać dopiero wtedy, kiedy uzyska na to zgodę rodziców. Ten konspekt będzie wysyłany czy to drogą mailową rodzicom, czy też zostanie dostarczony dyrekcji szkoły w formie papierowej, drukowanej. Wtedy dyrekcja szkoły przekazuje taki dokument rodzicom po to, aby rodzice mogli się zapoznać, po to, żeby rodzice mieli dokładnie właśnie pełną jasność, jakie treści i kto przekazuje ich dzieciom, jakie zajęcia będą prowadzone. To jest kwestia także transparentności w działaniu szkoły, ale przede wszystkim, powtarzam jeszcze raz – przede wszystkim jest to realizacja art. 48 ust. 1 konstytucji, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Może Cię zainteresować Prezydencka inicjatywa: „Rodzice decydują”

Jest to postulat wielokrotnie zgłaszany przez środowiska rodziców, czas najwyższy, żeby został zmaterializowany w naszym systemie prawnym, żeby znalazły się takie konkretne przepisy, które tę kwestię będą regulowały, i dlatego właśnie prezydencki projekt ustawy odpowiadający na to zapotrzebowanie i realizujący to konstytucyjne prawo rodziców w zakresie wychowania dzieci. To jest jedna kwestia.

Natomiast druga kwestia to jest kwestia tzw. edukacji domowej. Wiem, że kilka dni temu, już po ogłoszeniu przeze mnie Karty Rodziny, w której o edukacji domowej także jest mowa, został zgłoszony poselski projekt w tej sprawie. Mam nadzieję, że oba te projekty, zarówno mój, jak i poselski w sprawie edukacji domowej zostaną rozpatrzone jak najszybciej. Trzeba sobie jasno powiedzieć, edukacja domowa odbywała się w praktyce w ostatnim czasie właściwie we wszystkich domach w Polsce. Rodzice wielokrotnie z dziećmi siedzieli przy komputerach, wspierali je, pomagali im się uczyć. Realizowali z nimi dodatkowo program szkolny po to, żeby dzieci mogły spokojnie ten rok szkolny ukończyć bez strat.

Uważam, że się to sprawdziło, uważam, że to dobrze działa, w związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że rodzice powinni mieć możliwość realizowania edukacji domowej w formule ustawowej zaproponowanej przez posłów. Mam nadzieję, że oba te projekty – zarówno mój projekt dotyczący decyzji podejmowanych przez rodziców w sprawach edukacyjnych, programowych i organizacji, które mogą prowadzić na terenie szkoły zajęcia czy w związku ze szkołą, jak również dotyczące edukacji domowej – Sejm i Senat jak najszybciej rozpatrzą i że będziemy mieli te przepisy w naszym systemie prawnym.

Bardzo dziękuję i jeszcze raz bardzo jestem Wszystkim Państwu wdzięczny za przybycie tutaj, do Pałacu Prezydenckiego. Mam nadzieję, że będzie to mile spędzony czas. A przede wszystkim mam nadzieję, że będzie to także dla Państwa satysfakcja, że ten od dawna przez Państwa formułowany postulat, aby właśnie takie rozwiązania prawne wprowadzić, wreszcie znajdzie swoje urzeczywistnienie, a dla mnie osobiście satysfakcja, że polska konstytucja także i w tym aspekcie wreszcie znajdzie swoje wypełnienie i będzie rzeczywiście realizowana.

Dziękuję bardzo. 

Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Andrzej Duda przedstawia inicjatywę ustawodawczą „Rodzice decydują”, czyli projekt nowelizacji Prawa oświatowego
o1054055387.jpg