Menu rozwijane

30 lipca 2020

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie!

Ale przede wszystkim – Wielce Szanowni Przybyli Goście, przedstawiciele miast, samorządów lokalnych, tych miejsc, w których przed stu laty toczyły się walki związane z obroną Rzeczypospolitej, z obroną Warszawy i wielkim w naszej historii zwycięstwem nad bolszewikami, nad armią sowiecką, Armią Czerwoną, które zarazem oznaczało ratunek dla Rzeczypospolitej, ale nie tylko, bo – jak wiemy – także dla Europy, a może nawet i świata.

Bo nikt nie jest w stanie dziś przewidzieć, co byłoby, gdyby polskie wojska zostały pokonane, gdyby bolszewicy nie tylko zniewolili Polskę, lecz także poszli dalej w Europę – jak mieli ambicję – zajmując kolejne kraje podnoszące się wtedy ze strat i ruin, które wywołane były przecież niedawno zakończoną I wojną światową.

Spotykamy się tu, w Belwederze, w 100. rocznicę tamtej bitwy. Wiemy doskonale, że symbolicznie przyjmujemy, iż to święto jest 15 sierpnia – obecnie także Dzień Wojska Polskiego. Ale przecież był to cały okres walk toczonych w obronie Rzeczypospolitej, a później tej wspaniałej pogoni, odpędzania bolszewików daleko za polskie granice.

Był to dla nas bardzo ważny czas, niezwykle chwalebny. I dlatego 100. rocznica wielkiej wiktorii warszawskiej – zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej – jest dla naszego bytu państwowego, dla naszej historii, także dla wychowywania młodzieży i przyszłych pokoleń tak niezwykle ważna.

To było wielkie zwycięstwo oczywiście od strony militarnej, genialnych manewrów – przede wszystkim Naczelnika Państwa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ale także gen. Tadeusza Rozwadowskiego i innych ówczesnych dowódców. Ale to przede wszystkim czyn zbrojny polskiego żołnierza – tamtej armii, która została zebrana naprędce, w głównej mierze na wezwanie ówczesnego, dopiero co powołanego premiera Wincentego Witosa, który w imieniu Rządu Obrony Narodowej wystąpił jako premier do wszystkich Polaków, by stawali pod broń, by każdy, kto tylko może udźwignąć broń, stawał w obronie ojczyzny.

W istocie można więc powiedzieć, że każdy z Państwa tu obecnych – przedstawicieli wspólnot samorządowych – reprezentuje także wspólnotę, z której pochodzili ówcześni żołnierze. Byli to ludzie z miast, miasteczek, to byli po prostu też chłopcy z polskich wiosek, którzy wtedy gremialnie szli pod broń, by bronić Rzeczypospolitej, by Polska ostatecznie mogła wrócić na mapę po 123 latach zaborów, które dopiero co się skończyły. Bardzo pragnęli, by ojczyzna istniała i gotowi byli przelać swoją krew, by ją ratować – i tak właśnie było.

Cieszę się ogromnie, że dziś wszyscy Państwo są razem z nami tu, w Belwederze, i możemy przeprowadzić drugą część tej uroczystości, która sprowadza się do przekazania 91 tablic przedstawicielom samorządów właśnie tych miast i miejscowości, w których toczyły się wówczas walki – w których w Bitwie Warszawskiej przelewana była krew. Pierwszą uroczystość mieliśmy w Sulejówku 10 czerwca w Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa. Wręczyliśmy wtedy 23 tablice, dzisiaj – 68 kolejnych.

Może Cię zainteresować „Miejsca Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

To dla mnie bardzo ważny element nie tylko obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej, lecz także obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przecież wszyscy wiemy, że gdyby nie to zwycięstwo, granice Rzeczypospolitej nie tylko nie ukształtowałyby się ostatecznie, ale Rzeczpospolita mogła po prostu znowu zniknąć z mapy. Więc to zwycięstwo dla odzyskania przez Polskę niepodległości – dla tego całego wielkiego historycznego procesu – miało ogromne znaczenie.

Ale Państwa obecność wobec tej rocznicy ma jeszcze dodatkowe znaczenie. Wszyscy Państwo doskonale wiedzą, że cały czas w toku naszych obchodów stulecia odzyskania niepodległości, zwłaszcza w 2018 roku, ciągle apelowałem, by odzyskanie niepodległości świętować właśnie u siebie, lokalnie; by szukać lokalnych bohaterów – tych, którzy walczyli wtedy o niepodległość. Aby o nich przypominać, by odbywać zajęcia z młodzieżą, przeszukiwać rodzinne albumy, zmobilizować społeczności lokalne do aktywnego wspominania ich udziału w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Nasze dzisiejsze spotkanie i wręczenie tych tablic, które Państwo umieszczą w wybranych miejscach na terenie swoich miejscowości, gmin, sołectw, powiatów, ma również ogromne znaczenie właśnie lokalne – dla budowania poczucia tożsamości i związku z ówczesną obroną Rzeczypospolitej i tym wielkim zwycięstwem.

Proszę, by Państwo do tych tablic dołączyli właśnie akcję przypominania i edukowania młodzieży, a także akcję przypominania o miejscach, w których dokładnie toczyły się te walki. Aby zaangażować w to młodzież, organizować różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Nie tylko teraz, w zaczynającym się już dosłownie za dwa dni sierpniu, lecz także w następnych miesiącach przypominać o wielkiej wiktorii warszawskiej, o tamtym bohaterstwie, o tamtej bitwie, przypominać o niezwykle istotnej postawie.

Proszę pamiętać, że wielką wartością tamtego czasu było to, że cały naród stanął razem – poczynając od polityków, którzy 24 lipca 1920 roku stworzyli wspomniany przeze mnie Rząd Obrony Narodowej złożony z całego spektrum sceny politycznej: z polityków od prawej do lewej strony, na czele z wielkim przywódcą ruchu ludowego Wincentym Witosem. Ale to było właśnie tak, że ludzie o wszelkich poglądach w naszym kraju stanęli razem ramię w ramię w obronie ojczyzny, bo ona była i jest dla wszystkich wartością największą.

Także my – cieszę się z tego – jesteśmy tu dzisiaj, reprezentując z całą pewnością bardzo różne poglądy i bardzo różne ugrupowania polityczne, i na poziomie lokalnym, i centralnym. Ale to także wspaniały przykład, który dali politycy z ław sejmowych, przybywając pod pomniki ojców niepodległości i tu, do Belwederu, kilka dni temu, 24 lipca, by razem nie tylko uroczyście oddać hołd ojcom niepodległości, lecz także by otworzyć tu ekspozycję i Salę im. Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa.

Także dziś będzie można obejrzeć tu, w Belwederze, ciekawą ekspozycję przygotowaną przez Wojskowe Biuro Historyczne, za co serdecznie dziękuję panu prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi, obrazującą sowieckie szyfrogramy z tamtego okresu, których odczytanie przez ówczesny polski wywiad i kontrwywiad – przez polskie służby wojskowe – wielce przyczyniło się do zwycięstwa w tamtej wielkiej bitwie i tamtej wielkiej wojnie. Mam więc nadzieję, że ta wystawa również będzie dla Państwa ciekawa. Będzie można zobaczyć także ekspozycję właśnie w Sali im. Rządu Obrony Narodowej i Wincentego Witosa.

Dziękuję panu prof. Włodzimierzowi Sulei i dziękuję Biuru Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej za wytypowanie tych właśnie 91 miejsc, na ręce przedstawicieli których przekazywane są te tablice. Mam nadzieję, że przez następne dziesięciolecia, a może i dłużej, będą one u Państwa stanowiły pamiątkę tych obchodów i tamtego wielkiego historycznego wydarzenia.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i proszę o piękne uczczenie obchodów stulecia wiktorii warszawskiej. Dziękuję.

Belweder | Uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic „Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
o90783430.jpg