Menu rozwijane

08 września 2021

Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Generale, Szefie Sztabu Generalnego,
Ekscelencje, Czcigodni Księża Arcybiskupi,
Czcigodny Księże Biskupie,
Drogi Księże Kapelanie,
Wielce Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,
ale przede wszystkim Wielce Szanowny Panie Generale, Dowódco Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych,
Wielce Szanowni Najbliżsi Pana Generała,
Szanowni Państwo!

Nie ma zaskoczenia. Chyba nie tylko dlatego, że właściwie już tydzień temu zapowiedziałem po naszym spotkaniu i odprawie, którą mieliśmy, że taka decyzja zapadła – że Pan Generał będzie kontynuował swoją misję na tym niezwykle ważnym stanowisku.

Ale nie ma też zaskoczenia chyba dlatego, że wiedzą Państwo, że jesteśmy ludźmi pragmatycznymi. Mówię „jesteśmy”, bo – oczywiście – decyzja zapadła w uzgodnieniu z Panem Ministrem, tak jak to konstytucyjnie powinno być. Nie ma zaskoczenia, bo jest zasada pragmatyczna, że nie wymienia się zawodników w dobrze grającej drużynie. A trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta drużyna grała dobrze, i to do samego końca kadencji.

Bo ostatnim zadaniem – być może najtrudniejszym w całej kadencji, które przyszło Panu Generałowi realizować – była odpowiedzialność za akcje naszych żołnierzy w Afganistanie, wspólnie z polskimi dyplomatami, za ewakuację stamtąd naszych rodaków i tych, którzy współpracowali z naszą misją dyplomatyczną, z naszymi kontyngentami, kolejnymi zmianami polskiego kontyngentu; ale także wszystkich, o których nas proszono, dzięki czemu pokazaliśmy klasę i umiejętności na najwyższym poziomie, także wobec naszych międzynarodowych partnerów – nie tylko państwowych, ale także organizacji międzynarodowych. Pomogliśmy wielu ludziom, wielu rodzinom.

Pan Generał był za to odpowiedzialny. Żaden Polak ani żaden z naszych gości nie zginął. Ta misja na zakończenie pierwszej kadencji Pana Generała była wielkim sukcesem. Ogromnie za to dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej misji. Panie Generale, proszę przyjąć to dzisiaj z moich ust jako pochwałę i podziękowanie za tę bardzo spokojną realizację.

Nigdy nie zapomnę spotkania, gdy dyskutowaliśmy, co dalej robić w tej misji, jak dalej postępować – jak bardzo spokojnie Pan Generał przedstawiał sytuację i argumentował, co jest realne, co możliwe, co powinniśmy zrobić, a czego nie powinniśmy. Była pełna kontrola, za co jestem ogromnie wdzięczny. I świetna współpraca.

Rozmawiałem z panem ambasadorem Langiem. Pan ambasador Lang zachwalał współpracę z Panem Generałem, mówiąc, że tak wzorcowo powinna wyglądać w tej trudnej sytuacji współpraca między dowództwem wojskowym a – nazwijmy to – dowództwem dyplomatycznym. Ogromnie za to dziękuję.

Panie Generale, ale nie tylko za to, bo po drodze była koordynacja misji humanitarnej, pomocy w związku z COVID poza granicami kraju. Teraz, aktualnie Pan Generał sprawuje też nadzór i pieczę wojskową nad działaniami polskich żołnierzy w pasie przygranicznym z Białorusią – w woj. podlaskim i woj. lubelskim; tam, gdzie na terenie objętym stanem wyjątkowym nasi żołnierze działają, ale przecież także w pobliżu tego pasa; a także jeszcze wcześniej, zanim stan wyjątkowy został wprowadzony, wojsko już działało, współpracowało ze Strażą Graniczną. I to wszystko także dzieje się pod pieczą i odpowiedzialnością Pana Generała. Bardzo za to dziękuję.

To są dobrze prowadzone akcje, z pełną odpowiedzialnością. Proszę, by Pan Generał podziękował wszystkim swoim współpracownikom odpowiedzialnym za te niezwykle ważne działania. Dziękuję, że dowódcy i żołnierze z taką odpowiedzialnością pod każdym względem, ze spokojem i konsekwencją tę misję realizują. Wierzę w to głęboko, że w takim eleganckim, bardzo dobrym – można powiedzieć – wzorcowym stylu uda się ją zrealizować do samego końca.

Panie Generale, przed nami dużo zadań. Dziękuję za dotychczasową współpracę ze mną, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, z Panem Ministrem Obrony Narodowej i jego współpracownikami. Proszę o jeszcze w następnej kadencji. Wierzę, że ta współpraca będzie się dobrze układała.

Bardzo proszę, by Pan Generał nadal był mi radą w różnych trudnych sytuacjach. Za wszystkie rady, które Pan Generał przekazał mi w czasie swojej pierwszej kadencji, bardzo dziękuję. Zawsze były trafne i słuszne, więc jestem za to bardzo wdzięczny.

Proszę, by Pan Generał kontynuował tę misję. Czas jest taki, jaki jest – wszyscy wiemy jaki. Ćwiczenia Zapad właśnie się toczą, za kilka dni będą wchodziły w fazę kulminacyjną. Proszę, by Pan Generał wykorzystał całe swoje dotychczas zdobyte doświadczenie, by polskie sprawy związane z naszą obronnością, z bezpieczeństwem naszego państwa w tym zakresie, w którym Pan Generał ma za to powierzoną odpowiedzialność, były realizowane jak najlepiej.

Jeszcze raz, Panie Generale, gratuluję pierwszej kadencji, dziękuję za nią. Gratuluję nominacji i życzę Panu Generałowi oraz wszystkim Pańskim współpracownikom powodzenia. Nie tylko w sprawach służbowych, nie tylko w sprawach realizowanej na co dzień służby, lecz także w sprawach domowych, rodzinnych – wszystkich.

Wszystkiego dobrego!