Menu rozwijane

23 listopada 2016

Podpisanie pierwszej ustawy innowacyjnej (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

o1553661252.jpg

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Przewodniczący, Prezesi, Profesorowie,

witam bardzo serdecznie Wszystkich Zgromadzonych Gości,

Panie Premierze, bardzo się cieszę i dziękuję zarówno Panu Premierowi, Pani Premier Beacie Szydło, jak i całej Radzie Ministrów, także wszystkim współpracownikom, dziękuję większości parlamentarnej za przyjęcie tej ustawy. Dziękuję posłom za pracę, która została wykonana, i dziękuję za współpracę z Prezydentem i jego współpracownikami w tym zakresie. Może Cię zainteresować Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności

Ustawa dotyczy tematu niezwykle ważnego, który zarówno ja, jak i polski rząd, obecny tu Pan Premier, a także pan premier Morawiecki, bardzo mocno akcentujemy. Dotyczy rozwoju w Polsce innowacyjności, podniesienia poziomu innowacyjności, a tym samym poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki, poprawy funkcjonowania polskiej nauki, a przede wszystkim poprawy naszej pozycji na świecie, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne – właśnie działalność i jej skutki o charakterze innowacyjnym, a przede wszystkim o komercjalizację tego, co nazywamy myślą techniczną, a co sprowadza się do skutecznej realizacji działań badawczych w naszym kraju.

A więc to jest z jednej strony wsparcie dla przedsiębiorców, przede wszystkim dla młodych, odważnych ludzi, którzy chcą się realizować. To wsparcie dla młodych naukowców, którzy pracują nad różnego rodzaju nowoczesnymi i właśnie innowacyjnymi rozwiązaniami, przede wszystkim technicznymi.

Ale to także wsparcie dla jednostek badawczych, w których te badania są prowadzone. Wsparcie – z jednej strony, a z drugiej strony – cały system zachęt zawarty w tej ustawie do tego, aby po pierwsze, te badania były prowadzone, po drugie – aby te badania były komercjalizowane, czyli aby były wdrażane w sensie rynkowym, aby mogły zacząć funkcjonować dla polskiej gospodarki, aby mogły zacząć funkcjonować – mam nadzieję – także i w przestrzeni światowej poprzez ekspansję polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, poprzez wdrażanie patentów, a następnie poprzez także i skuteczną ochronę polskiej myśli technicznej, polskiej wynalazczości i na rynku krajowym, i na rynku gospodarczym międzynarodowym.

Przede wszystkim, proszę Państwa, ustawa przewiduje w tym zakresie rozwiązania proceduralne, ale z drugiej strony, przewiduje także cały system udogodnień i ulg podatkowych właśnie i dla młodych przedsiębiorców, przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale także i dla jednostek badawczych do tego, aby te badania mogły być realizowane, po drugie – aby mogły być komercjalizowane, po trzecie – aby mogły być wdrażane poprzez działania inwestycyjne właśnie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Są to pewne rozwiązania, które były już dotychczas, ale miały charakter krótkoterminowy. Obecnie są znacząco wydłużane, jak choćby możliwość rozliczania tych tzw. wydatków kwalifikowanych – to był do tej pory okres trzyletni, co w przypadku takiej właśnie działalności typu działalność start-upów było okresem stanowczo zbyt krótkim, aby można było mówić o realizacji jakichś zysków. Ten okres zostaje przedłużony do sześciu lat.

Jednocześnie jako alternatywa dla tego rozwiązania jest przewidziana możliwość otrzymania tzw. zwrotu wydatków poniesionych właśnie na działania inwestycyjne w wysokości 19 proc. kwoty, która została wydana na te działania o charakterze badawczym i rozwojowym. To kwestia przeznaczania przez jednostki naukowo-badawcze 2 proc. dotacji na badania, która jest przekazywana przez ministerstwo właśnie na te działania związane z komercjalizacją wyników badań, czyli także i wynalazczości, która jest w tych jednostkach realizowana.

To, proszę Państwa, wreszcie także i kwestia w ogóle sposobu rozliczania wysokości tych wydatków kwalifikowanych, jak i katalogu wydatków kwalifikowanych, kosztów kwalifikowanych, który zostaje znacząco rozszerzony. To wreszcie kwestia zwiększenia możliwości udziału młodych naukowców w zyskach, jakie są osiągane z wdrażania wyników ich badań, a więc tych elementów innowacyjnych, które zostały przez nich wymyślone, opracowane. Cały system ulg, który zmierza do tego, aby procent, jaki jest przeznaczany na właśnie te badania i rozwój, na działalność innowacyjną, w stosunku do polskiego produktu krajowego brutto znacząco wzrósł. Chcemy, aby on wzrósł do 2020 roku w zasadzie o 100 proc. I to jest jeden z istotnych celów.

Bardzo mocno w tej chwili wspieramy – ja także mocno wspieram jako prezydent poprzez coś, co nazywam w jakimś sensie także i dyplomacją ekonomiczną, dyplomacją gospodarczą – te działania młodych polskich przedsiębiorców.

Mieliśmy tutaj spotkanie ze start-upami w Pałacu Prezydenckim, prezentowane były najciekawsze rozwiązania, nowoczesne, innowacyjne, opracowane właśnie przez polskie start-upy. Młodzi start-upowcy otrzymali tzw. paszporty prezydenckie, co oznacza przepustkę na pokład prezydenckiego samolotu w czasie moich wizyt zagranicznych po to, aby mogli zobaczyć, jak funkcjonują te systemy w innych krajach. Po to, aby mogli skontaktować się ze swoimi kolegami, którzy w tamtych krajach prowadzą działalność w ramach start-upów, z uczelniami, które premiują start-upy poza granicami Polski, a także i z przedsiębiorcami, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani wypracowanymi przez nich nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami. Jeden taki wyjazd już był – do Szwajcarii, z początkiem przyszłego roku planowany jest kolejny wyjazd do kraju, który też w tę działalność innowacyjną ogromnie inwestuje i gdzie jest ona bardzo rozwinięta – myślę tutaj o Izraelu. Także ta misja jest realizowana.

Start-upy były także prezentowane ostatnio w Rzeszowie podczas Kongresu 590. To jest to, co mnie szczególnie interesuje: chciałbym, aby było jak najwięcej ułatwień dla młodych polskich przedsiębiorców – z jednej strony po to, aby rozwijała się nowocześnie polska gospodarka, abyśmy w perspektywie mogli uzyskać w Polsce produkcję i wytwarzanie wysoko przetworzonych produktów, towarów, usług. Ale chciałbym, proszę Państwa, także, aby młodzi ludzie uwierzyli w to, że możliwy jest rozwój w naszym kraju, że nie ma potrzeby wyjeżdżać za granicę, że to nie jest tak, że tylko za granicą jest dobra perspektywa do tego, żeby się rozwijać, realizować swoje ambicje i swoje plany życiowe. Że Polska także może być tym krajem, gdzie dynamiczny rozwój jest możliwy, że nie trzeba wyjeżdżać ze swojej ojczyzny, nie trzeba opuszczać swoich rodzinnych stron po to, aby móc realizować swoje życiowe cele.

Tak że jeszcze raz bardzo serdecznie Panu Premierowi, wszystkim współpracownikom i Parlamentowi dziękuję za przyjęcie tej ustawy. Mam nadzieję, że będzie ona mogła być szybko wdrożona i że będziemy mogli razem działać dla dobrego rozwoju innowacyjnej polskiej gospodarki.

Dziękuję bardzo.