Menu rozwijane

12 grudnia 2019

Szanowne Panie Minister,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Członkowie Rady Dialogu Społecznego,

Szanowni Panowie Ministrowie z Kancelarii Pana Premiera,

Wszyscy Dostojni przybyli Goście!

Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj dokonać uzupełnienia składu Rady Dialogu Społecznego stosownie do wydarzeń politycznych, które w naszym kraju mają miejsce. 15 listopada tego roku odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu, rozpoczęliście Państwo swoją służbę w ramach nowej Rady Ministrów. I cieszę się, że teraz dopełniamy tej czynności przewidzianej ustawowo, a mianowicie uzupełnienia składu Rady Dialogu Społecznego.

Po pierwsze o tę część, która w naturalny sposób Radę Dialogu Społecznego zasila w miejsce poprzednio pełniących swoje funkcje w Radzie Dialogu Społecznego, ministrów poprzedniego rządu, obejmują Państwo swoje urzędy w Radzie Dialogu Społecznego.

I dziękuję za przyjęcie tych nominacji, dziękuję za obecność w Radzie, mam nadzieję, że będzie się Państwu w radzie Dialogu Społecznego dobrze pracowało.

Witam serdecznie także w radzie Dialogu Społecznego panią Monikę Bocian, która ze wskazania pana Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego OPZZ, jest tutaj przedstawicielem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego. Naturalna kolej rzeczy, można byłoby powiedzieć. Niestety, wspominamy ze smutkiem odejście pana Jana Guza, bo to właśnie w miejsce pana przewodniczącego Pani wchodzi do Rady Dialogu Społecznego. Ale witamy z całego serca, mam nadzieję, że praca w Radzie przyniesie Pani satysfakcję i że Pani działalność będzie także z pożytkiem dla prac Rady, dla tego właśnie dialogu, który w Radzie ma być prowadzony pomiędzy tymi wszystkimi stronami: rządową, społeczną, czyli właśnie związkami zawodowymi, i stroną pracodawców.

Mamy, proszę Państwa, także zmianę na urzędzie przewodniczącego Rady, pani Dorota Gardias kończy swoją kadencję. Rozpoczyna ją pan Andrzej Malinowski z ramienia Pracodawców RP. Tak, jak powiedziałem już na wstępie: w jakimś sensie naturalna kolej rzeczy, wynikająca z tego, co przewidziane jest w samej ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Gratuluję, mam nadzieję, że Rada będzie pracowała dobrze. Zawsze mam taką nadzieję, że będzie pracowała lepiej niż do tej pory i tego wszystkim Państwu życzę.

Jest ona stworzona po to, aby dyskutować i wypracowywać najważniejsze rozwiązania, aby te rozwiązania, które mają służyć rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski, były opracowane jak najlepiej, żeby jak największa część z nich przechodziła w zgodzie. Temu ma służyć Rada Dialogu Społecznego. Wierzę więc w to, że każde, nawet najtrudniejsze proponowane rozwiązania, tam właśnie można przedyskutować, spojrzeć na nie z różnych punktów widzenia i starać się znaleźć jak najbardziej obiektywne, ale przede wszystkim jak najbardziej korzystne dla polskiego społeczeństwa i dla dalszedo rozwoju Rzeczypospolitej rozwiązania.

Tego życzę Państwu, a także i sobie, jako patronowi Rady Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że ten kolejny rok pracy Rady Dialogu Społecznego, który niebawem rozpoczniemy, będzie dla wszystkich Państwa i dla naszego kraju rokiem udanym.
Dziękuję bardzo.