Menu rozwijane

03 grudnia 2021

Szanowna Pani Minister,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Prezesi,

Przewodniczący,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

ale przede wszystkim Wielce Szanowni, Najdrożsi Państwo Odznaczeni,

Drodzy Przyjaciele, Najbliżsi i Współpracownicy Państwa Odznaczonych!

Bardzo dziękuję, że mimo tej trudnej sytuacji w ten ważny dzień, jakim jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, spotykamy się tu, w Pałacu Prezydenckim, by w imieniu Rzeczypospolitej Państwu podziękować.

Jak podkreślało kilkoro z Państwa do mnie, tak cichutko, gdy wręczałem te odznaczenia: „To dla całego środowiska, dla tych, z którymi współpracujemy”. Tak, proszę Państwa, prosiłbym, by również w taki sposób to przyjąć. To, oczywiście, jest za Państwa pracę na rzecz Rzeczypospolitej przede wszystkim – bo to jest praca na rzecz Rzeczypospolitej.

Za Państwa pracę na rzecz otaczającego Was środowiska osób z niepełnosprawnościami, ale to jest także symbolicznie dla całego grona osób, z którymi Państwo współpracują – dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są z Państwem, dzięki którym na co dzień mogą Państwo również jeszcze lepiej wykonywać zadanie, które na siebie przyjęliście, jeszcze lepiej realizować swoje obowiązki, które uznaliście za własne wobec drugiego człowieka. Ogromnie za to dziękuję.

Jest w Polsce 5 mln osób z niepełnosprawnościami – nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. 5 mln wśród nas! Czy można powiedzieć, że to jest środowisko osób z niepełnosprawnościami? Czy może po prostu trzeba powiedzieć, że w naszym środowisku są osoby z niepełnosprawnościami.

Chodzi o to, żebyśmy czynili wszystko w swoim życiu, żeby ci ludzie mogli funkcjonować jak najlepiej, bez barier; żeby mieli dostępne wszystko, co jest dostępne dla każdego innego; żeby mogli się realizować; żeby mogli dawać innym przykład siły duchowej, tego, że można, że w najtrudniejszych warunkach da się osiągać sukcesy; że mimo różnych przeciwności, które czasem spotykają człowieka, można czerpać z życia ogromną satysfakcję, a jeszcze – bardzo często – dawać siebie innym.

Ogromnie Państwu dziękuję, że przyjęliście na siebie właśnie taką niezwykłą rolę – właśnie taką rolę w naszym społeczeństwie odgrywacie. Powtarzałem to wielokrotnie: dziękuję, że dzięki Państwa służbie dla Rzeczypospolitej i drugiego człowieka jesteśmy dumni! Dumni z osiągnięć polskich sportowców, jesteśmy dumni z tego, że ludzie przyjeżdżają do Polski i mówią: „O, bardzo łatwo jest się dostać do budynków! O, wszystko jest przystosowane! O, jaka ładna i przyjazna architektura!”.

Czasem nawet nie wiedzą dlaczego, po prostu idąc, jakby czują, że jest inaczej, bardziej przyjaźnie, bardziej otwarcie – bo nie ma schodów, bo podejście jest łagodne, jest dobrze obliczone, bo nie ma różnego rodzaju utrudnień, które czasem przeszkadzają nawet pełnosprawnemu człowiekowi, a co dopiero, jeżeli ktoś boryka się z niepełnosprawnością.

Ogromnie dziękuję, że realizują Państwo wszystkie te dzieła, że wspieracie ludzi w trudnej sytuacji. Bo bardzo często doskonale – lepiej niż każdy inny – zdają sobie Państwo sprawę, co to znaczy, gdy człowiek znajdzie się w pewnym momencie swojego życia w takim stanie, że jakaś niepełnosprawność staje się jego udziałem, a wcześniej nie miał tej niepełnosprawności.

Nieraz jest to dla ludzi bardzo trudna psychicznie sytuacja. Nieraz potrzebują oni bardzo mocnego wsparcia, by się odnaleźć. To właśnie dzięki Państwu wielu z nich się odnajduje. To właśnie dzięki Państwu wielu z nich ze wzruszeniem często idzie służyć drugiemu człowiekowi, idzie zmagać się w sporcie, by pokazać sobie i innym, że można. Ogromnie za to dziękuję.

Także staramy się do tego dołączyć – na tym poziomie państwowym. Po pierwsze – po to, by Polska rzeczywiście była państwem nowoczesnym. Państwo, w którym każdy człowiek ma swoje miejsce; które jest dostosowane do potrzeb każdego człowieka; które każdego człowieka czyni rzeczywiście równym drugiemu – pod każdym względem jest państwem nowoczesnym w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Chcielibyśmy, żeby taka nowoczesna była Polska.

020_Para_Prezydencka_odznaczenia_niepelnosprawni_20211203_MBO15686.jpg [504.12 KB]

Dlatego na początku tego roku po raz pierwszy została przyjęta Strategia Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami – strategia, która przekrojowo ma patrzeć na całość spraw państwowych z tego punktu widzenia. Nie wycinkowo, tylko właśnie starać się, by całe państwo było tak ukształtowane, by jak najlepiej służyło swoim obywatelom. Wszystkim! To po pierwsze.

Po drugie: dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji programu Dostępność+. Bardzo ważnego! My tutaj, w Pałacu, mamy Lidera Dostępności – staramy się wyróżnić tych, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w tym zakresie. Ale to się dzieje w całym kraju – chcę to bardzo mocno podkreślić – wszędzie: w każdej gminie, w każdym powiecie, każdym województwie. We wszystkich instytucjach są takie dzieła – mniejsze, większe, bardziej spektakularne, mniej spektakularne. Ale wszystkim, którzy przyłączają się do tego, którzy to realizują, rozumieją – z całego serca dziękuję.

Staramy się stworzyć dziś prawne ramy dla asystencji dla osoby niepełnosprawnej. Już takie programy są uruchamiane w wielu miejscach w Polsce. Ale chcemy, by te zasady – przynajmniej w zakresie ramowym – przybrały formę ustawową, pracujemy nad tym tu, w Kancelarii Prezydenta. Działamy w bardzo wielu obszarach.

Chciałbym, żeby właśnie w ten sposób dalej postępowało myślenie o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju, aby Polska w tym znaczeniu tego słowa stawała się właśnie państwem nowoczesnym – jak powiedziałem na wstępie. Dla mnie to jest państwo nowoczesne. Państwo, w którym każdy – niezależnie od swoich przede wszystkim fizycznych uwarunkowań – jest w stanie się odnaleźć i powiedzieć: „Tak, to jest moje państwo, które jest dla mnie przyjazne. Tak, to jest moje państwo, które mnie dostrzega”.

Między innymi dlatego zorganizowaliśmy także Forum Deinstytucjonalizacji – po to, by właśnie personalizować, by na otaczającą nas rzeczywistość patrzeć poprzez człowieka; nie poprzez instytucje czy urzędy, ale poprzez człowieka i jego potrzeby dopiero patrzeć w drugą stronę. Zgodnie też z zasadą subsydiarności. Chciałbym, żebyśmy tak postępowali. Mówię o tym jako przedstawiciel władz Rzeczypospolitej Polskiej, patrząc też na Panią Minister, na Pana Ministra i Państwa Ministrów.

Może Cię zainteresować Odznaczenia państwowe w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dałem Panu Prezesowi Łukaszowi Szelidze w imieniu Rzeczypospolitej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Tak, dlatego że właśnie ten rozwój, który powoduje, że osoby z niepełnosprawnościami nie tylko się realizują, ale jeszcze przynoszą Rzeczypospolitej sukcesy, budują jej dobrą markę na całym świecie, powodują, że właśnie jesteśmy z niej dumni – to jest wzmacnianie niepodległości, to jest wzmacnianie poczucia wspólnoty, to realizacja wielkiej społecznej i państwowej roli.

Za to, że wszyscy Państwo przyczyniają się swoim codziennym działaniem do tego, że Polska właśnie taka się staje, ogromnie jestem wdzięczny i składam Państwu – wraz z obecną tu moją małżonką i współpracownikami – głębokie wyrazy szacunku.

Dziękuję bardzo.