Menu rozwijane

26 października 2021

Szanowny Panie Premierze,

Szanowna Pani Marszałek,

Szanowni Panowie Wicepremierzy,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Ministrowie,

ale w szczególności Szanowni Panowie Premierzy, Szanowna Pani Minister i Szanowni Panowie Ministrowie, którzy przed chwilą odebrali nominacje!

Wszystkim Państwu, którzy sprawowali do tej pory swoje funkcje w rządzie Rzeczypospolitej, chcę z całego serca podziękować za dotychczas pełnioną dla Rzeczypospolitej służbę. Ogromnie za to dziękuję i chcę podkreślić, że oceniam ją bardzo wysoko.

Dziękuję za te przepracowane miesiące, lata, bo wielu spośród Państwa jest w rządzie od samego początku – patrzę od 2015 roku. Dziękuję za wszystkie działania, które Państwo podjęli, bo wiele pożytków wyniknęło z nich dla Rzeczypospolitej, a w szczególności dla tych, którym służymy na co dzień, a mianowicie – dla naszych rodaków, dla naszych współobywateli.

Dziękuję za wykonanie obowiązków i dziękuję za podjęcie obowiązków. W zdecydowanej większości pracowali Państwo już w rządzie i doskonale wiecie, co to znaczy, macie ogromne doświadczenie. Jesteście też darzeni wielkim zaufaniem. Osobiście także mam do Państwa wielkie zaufanie, bo chcę z całą mocą podkreślić: sprawdziliście się w służbie dla ojczyzny. Dziękuję za to.

Wierzę, że obowiązki, które przyjęliście przed momentem na siebie, wykonacie znakomicie, spełnicie zadania. A są one wielkie! Bo to jest dalsze prowadzenie polskich spraw w trudnym czasie – cały czas trwającej pandemii koronawirusa – ale zarazem z nowymi planami na przyszłość: co jeszcze chcemy, aby w Polsce zostało zrealizowane. Po co? Po to, żeby ludzie w naszym kraju mogli żyć na coraz wyższym poziomie; po to, by Polska była krajem coraz lepiej poukładanym; po to, by Polska coraz lepiej się rozwijała pod każdym względem.

Za tę służbę, którą Państwo zrealizowali, i za podjęcie nowych obowiązków, za pełnienie nadal tej służby ogromnie z całego serca Państwu dziękuję i życzę, byście zrealizowali także wszystkie swoje plany związane z pełnionymi funkcjami. Życzę Państwu satysfakcji z pełnienia tych funkcji.

I chcę jeszcze raz podkreślić to, co zawsze mówię: Pałac Prezydencki jest dla Państwa otwarty. Współpracuję z Państwem, staram się, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej, żebyśmy działali wspólnie, żeby było pomiędzy nami także porozumienie. Bo wierzę w to głęboko, że właśnie wspólnym działaniem przyczyniamy się najlepiej do rozwoju Polski i do tego, żeby ludziom w Polsce żyło się lepiej – z każdą kolejną podejmowaną decyzją; a przede wszystkim wykonywaną.

Jeszcze raz Państwu dziękuję i gratuluję.

Może Cię zainteresować Zmiany w składzie Rady Ministrów