Menu rozwijane

15 sierpnia 2021

Szanowna Pani Marszałek,
Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Ekscelencje, Księża Arcybiskupi,
Ekscelencje, Księża Biskupi,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,
Żołnierze,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
przede wszystkim Wielce Szanowne Panie – Małżonki, Najbliższe Panów Generałów oraz Państwa Odznaczonych!

Bardzo serdecznie gratuluję i ogromnie się cieszę, tym bardziej że jest to tak ważny dla polskiego wojska dzień – Święto Wojska Polskiego, 101. rocznica wielkiej wiktorii warszawskiej. Bo na tym właśnie polega istota tego święta: że jest to święto w dniu wielkiej wiktorii, w dniu heroicznego czynu polskiego żołnierza, bohaterskiego, niezwykłego.

Gdy wydawało się, że nie ma już szans, że wróg zdobędzie Warszawę, udało się odwrócić losy tamtej bitwy i tamtej wojny dzięki geniuszowi dowódczemu, dzięki determinacji Marszałka Józefa Piłsudskiego i polskich generałów, ale przede wszystkim dzięki niezwykłemu bohaterstwu tych, którzy stanowili tę milionową armię. I dlatego właśnie ten dzień – jako Święto Wojska Polskiego – jest tak ważny. Bo to jest święto wielkiego zwycięstwa. I to jest święto wielkiego czynu polskiego żołnierza.

Dlatego ogromnie gratuluję Panom Generałom, że te nominacje odbieracie właśnie dzisiaj. Nie mam wątpliwości, że jest to taki moment w życiu żołnierza, który zapamiętuje się na zawsze. Gratuluję tych nominacji, ale przede wszystkim gratuluję tego, że stało się to właśnie w tym dniu.

Może Cię zainteresować Awanse generalskie i odznaczenia w Święto Wojska Polskiego Obchody Święta Wojska Polskiego

Gratuluję wszystkim Panom Generałom, ale – oczywiście – najserdeczniej gratuluję nominacji na stopień generała dywizji, a więc już wyższy stopień generalski. Gratuluję serdecznie Panu Generałowi Sławomirowi Drumowiczowi i gratuluję Panu Generałowi Tomaszowi Połuchowi. Obydwaj Panowie są związani w sensie życiowym, służbą – można tak powiedzieć – z wojskami specjalnymi.

Dlatego że – jak wszyscy Państwo wiedzą – Pan Generał Sławomir Drumowicz to Komponent Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, naszej armii; to dowódca tego komponentu odpowiedzialny za polskie jednostki specjalne. Ale przede wszystkim niezwykle doświadczony komandos; właściwie od samego początku – od operatora poprzez dowódcę jednostki, a wreszcie aż do dowódcy całego komponentu.

Dziękuję, Panie Generale, za dotychczasową służbę i nie mam wątpliwości, że sprawy polskich Wojsk Specjalnych nadal będzie Pan prowadził w sposób znakomity. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe doświadczenia, dziękuję za wszystkie misje, zwłaszcza zagraniczne, w których Pan Generał uczestniczył, doskonale dowodząc i zdobywając doświadczenie.

Gratuluję także Panu Generałowi Tomaszowi Połuchowi i bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Generale, za Pańską służbę jako dowódcy jednostki specjalnej w ramach Żandarmerii Wojskowej, ale także dziękuję za ten czas, gdy stanął Pan jako Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej na czele całej formacji, prowadząc te sprawy zwłaszcza w bardzo trudnym okresie pandemii, gdy służba wiązała się ze szczególnym wysiłkiem, ze szczególnym ryzykiem, a także ze szczególną odpowiedzialnością. Poradził Pan sobie z tym wszystkim jako dowódca znakomicie. Z całego serca za to dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej.

Gratuluję wszystkim Panom Generałom. Większość z Panów to dowódcy jednostek liniowych znakomicie wywiązujący się ze wszystkich swoich obowiązków, znakomicie wykonujący swoje zadania i cieszący się wielkim szacunkiem swoich żołnierzy, swoich podwładnych.

Nie mam żadnych wątpliwości, że będą Panowie Generałowie nadal wykonywali znakomicie swoje obowiązki: i w ramach tej służby liniowej, i ci z Panów, którzy na co dzień zasiadają w Dowództwie Polskich Sił Zbrojnych – a więc ponoszą odpowiedzialność za sprawy rozwoju, modernizacji polskiej armii na najwyższym poziomie – nadal będą znakomicie realizowali swoje obowiązki z pożytkiem dla Wojska Polskiego, z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, z pożytkiem dla nas wszystkich.

Gratuluję bardzo serdecznie także wszystkim Państwu Odznaczonym, na czele z Szefem Sztabu Generalnego, i dowódcom Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem wszystkim Państwu ogromnie wdzięczny za służbę. Gratuluję wszystkim żołnierzom.

Cieszę się ogromnie, że mogłem wręczyć kolejny Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego za szczególne zasługi w walce z terroryzmem, a więc w praktyce – za zasługi bojowe.

Nie ma dziś prawnych podstaw do wręczania Orderu Virtuti Militari, albowiem wręcza się go tylko wtedy, gdy Rzeczpospolita jest w stanie wojny – na szczęście nie jest. Niemniej nasi żołnierze służą w różnych miejscach na świecie, wykonując trudne zadania. Przede wszystkim właśnie żołnierze jednostek specjalnych. Jestem dumny, że mogłem wręczyć kolejnemu polskiemu żołnierzowi to piękne, wspaniałe odznaczenie, stanowiące pokojowy odpowiednik Orderu Virtuti Militari.

Wszystkim Państwu z całego serca dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję także w tym dniu wszystkim polskim żołnierzom. Proszę, by Panowie Generałowie, Oficerowie, a także obecni tu żołnierze przekazali moje serdeczne życzenia i pozdrowienia swoim koleżankom i kolegom, swoim podwładnym. Ale także proszę, by Państwo przekazali moje serdeczne pozdrowienia i podziękowania swoim najbliższym.

Są tu z nami Panie – najbliższe Panów Generałów – bardzo serdecznie również Paniom gratuluję i dziękuję, że nie tylko znosicie służbę swoich mężów dla Rzeczypospolitej, ale także za to, że współsłużycie z nimi Rzeczypospolitej. Bo gdy się czeka, aż osoba najbliższa wróci ze służby – a przecież wiem, że czasem jest to służba poza granicami kraju, w której ryzykuje się życie; w końcu 44 naszych żołnierzy zginęło w Afganistanie, a wcześniej ginęli w Iraku – jest to trudne, często bolesne, często związane ze stresem.

Dziękuję, że są Panie dzisiaj z nami – żony, córki. Dziękuję, że jesteście Panie i wspieracie swoich mężów, ojców swoją obecnością i miłością na co dzień. Serdecznie Paniom również gratuluję.

Wszystkich Państwa z całego serca pozdrawiam. Dziękuję!