Menu rozwijane

21 października 2021

Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Państwo Przewodniczący,
Szanowni Państwo Prezesi,
Państwo Dyrektorzy,
Kustosze wspaniałych dóbr naszej kultury,
Drogie Siostry,
Czcigodni Księża,
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać tutaj, w Pałacu Prezydenckim, żeby formalnie przeprowadzić uroczystość wręczenia Państwu tych symbolicznych tablic związanych z wpisaniem obiektów, którymi Państwo się opiekują, nad którymi sprawują pieczę, na listę Pomników Historii.

Chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chciałem podziękować Pani Minister Magdalenie Gawin za pracę, która została wykonana, by te kolejne wpisy na prezydencką listę Pomników Historii były możliwe. Dziękuję Radzie Ochrony Zabytków za jej ogromny wkład w to wielkie dzieło – dzieło bardzo ważne.

Tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, jak zostało powiedziane, lista Pomników Historii to pewien wyjątkowy status, który zostaje nadany danemu obiektowi, założeniu architektonicznemu, założeniu urbanistycznemu. Jest tutaj bardzo wiele różnych form zabytków, które w ten szczególny sposób chcemy – z jednej strony – wynieść na piedestał, a z drugiej – zapewnić im także szczególną ochronę.

Chodzi o obiekty, które mają fundamentalne znaczenie dla naszej kultury, dlatego ta lista jest tak bardzo zróżnicowana w sensie tych właśnie różnych pomników historii, jakie są. Bo są to i obiekty przemysłowe, i budynki, budowle, to są także – jak powiedziałem – całe założenia urbanistyczne, miejskie; to, co w Polsce szczególne, co charakterystyczne, co ważne dla naszej tradycji, dla naszej kultury; to, co – śmiało możemy powiedzieć – tworzy w jakiś sposób dzisiejszą Polskę poprzez jej historyczne korzenie.

Bardzo chcieliśmy, żeby na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – dokładnie w 2018 roku – na liście Pomników Historii było sto obiektów. Wykonano ciężką pracę, za którą jeszcze raz dziękuję. Już za nią dziękowałem w grudniu 2018 roku. Udało się! Wtedy na liście mieliśmy 105 obiektów.

Dzisiaj ta lista jest bogatsza o dodatkowe 10, które w ciągu ostatnich można mówić prawie dwóch lat – bo powoli kończy nam się 2021 rok – na tę listę zostały wpisane. Dzisiejsza uroczystość dopełnia poprzez wręczenie tych tablic tego – nie będę ukrywał – dla mnie osobiście pięknego dzieła.

Ogromnie Państwu dziękuję, że dbacie na co dzień o te właśnie niezwykłe świadectwa naszej historii, naszych tradycji. To te obiekty budują naszą tradycję – one razem ją tworzą. Są bardzo różne: w bardzo różnych stylach, z bardzo różnych okresów, bardzo różnym celom służące. Dlatego o tej tradycji, o kulturze możemy mówić wtedy, gdy zbierzemy je wszystkie razem. Czy ona jest różnorodna? Tak, jest bardzo różnorodna. Na tym właśnie polega jej piękno.

Ale dziękuję, bo dzięki Państwa pracy, dzięki Waszej opiece – pieczy nad tymi obiektami – dzięki pracy polskich konserwatorów zabytków, są one dzisiaj pięknym właśnie świadectwem naszych dziejów. Ale przede wszystkim są także wspaniałym źródłem wiedzy, edukują. Chciałbym, żeby stawały się coraz bardziej popularne. Chciałbym, żeby coraz więcej przede wszystkim młodzieży przyjeżdżało i mogło zobaczyć to, co Państwo mają do zaprezentowania – to, czym Państwo się opiekują.

Wierzę, że status Pomników Historii, wpisanie na tę ekskluzywną listę w tym pomoże. I że będziemy tworzyli nowe formy promocji, dzięki której coraz więcej osób będzie mogło się zapoznać z naszą historią, naszą tradycją, naszą kulturą poprzez Państwa dzieło.

Dziękuję bardzo.

Może Cię zainteresować Kolejne obiekty wpisane na listę Pomników Historii