Menu rozwijane

11 listopada 2021

Czcigodni Państwo Odznaczeni,
Szanowna Pani Minister,
Czcigodni Kanclerze, członkowie kapituł,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście – Damy i Kawalerowie polskich orderów,
Wielce Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że dziś, 11 listopada – dokładnie w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, ale cały czas jeszcze w okresie, który symbolicznie ujęliśmy jako okres stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bo jako władze państwowe przyjęliśmy oficjalnie, myślę tu o ustawie sejmowej, ten okres odzyskania przez Polskę niepodległości jako lata pomiędzy 1918 a 1922 rokiem, kiedy to Wojsko Polskie w czerwcu 1922 roku wkroczyło na Górny Śląsk i symbolicznie można uznać, że okres kształtowania się granic Rzeczypospolitej, a więc odzyskiwania przez Polskę niepodległości wtedy się zakończył; jesteśmy zatem jeszcze ciągle w czasie stulecia – i w tym czasie jako Prezydent Rzeczypospolitej, co już samo w sobie jest wielkim zaszczytem, by w tym okresie ten niezwykły urząd z woli rodaków pełnić, mam ten wielki zaszczyt i przyjemność, by wręczyć Państwu, ludziom niezwykle zasłużonym dla naszego kraju w ostatnich dziesięcioleciach, te wysokie odznaczenia państwowe.

Było moją wolą, by spotkali się dziś tutaj, na tej sali, odznaczeni, którzy przez te lata swojego życia działali dla Rzeczypospolitej, dla naszego państwa, naszego społeczeństwa – po prostu dla ludzi – w bardzo różnych dziedzinach.

Można więc śmiało powiedzieć, że ci, którzy są bohaterami dzisiejszej uroczystości, reprezentują pewien przekrój działalności dla Polski: od działalności duchowej, służenia drugiemu człowiekowi wsparciem duchowym, tym najbardziej głębokim, bo związanym z wiarą; poprzez obronę podstawowych wartości, praw człowieka, walkę o wolność, niepodległość, suwerenność Rzeczypospolitej; poprzez budowanie zrębów ważnych instytucji odrodzonego państwa polskiego, bo tak je nazywam, po 1989 roku uważam, że ono się odrodziło; poprzez budowanie polskiej kultury w sposób niezłomny, trwały, stały – jak powiedziałem do Czcigodnych Odznaczonych: „Dlatego, że się Państwo nie zmieniają, niezależnie od zmieniających się warunków nie tylko atmosferycznych”, wiedzą Państwo doskonale, o czym mówię; po wreszcie budowanie dobrego imienia Rzeczypospolitej, poprzez wspieranie i budowanie wspólnoty Polaków poza granicami naszej ojczyzny, co także jest bardzo ważne z punktu widzenia państwa polskiego, które ma ambicje być państwem silnym, całkowicie niepodległym, suwerennym, które dba o swoich obywateli, o ich interesy, państwem, które się szanuje, które ma swoją godność.

Z całego serca chciałem Państwu za te działania podziękować – za to, że byliście tam, gdzie innych czasem już nie było; że potrafiliście trwać przy swojej postawie, przy swoich wartościach wtedy, gdy inni już dawno zdążyli się od Was odwrócić czy wręcz gorzej, już zdążyli Was wytknąć palcami; gdy nie tylko groziło, ale było za to internowanie czy aresztowanie; gdy było się za to przed dziesiątkami lat relegowanym ze studiów; gdy wydawało się, że ta działalność i niezłomna postawa mogą człowiekowi złamać życie – nigdy Państwo się nie wycofali, nigdy nie zaniechaliście, mimo trudności nigdy nie zaprzestaliście służyć drugiemu człowiekowi, szukać rozwiązań tam, gdzie inni dawno już załamali ręce i byli skłonni to zostawić, bo nic nie da się zrobić.

Otóż zawsze da się coś zrobić, tylko trzeba mieć wiarę, że się da. Te odznaczenia są za niezłomność tej wiary. Proszę – oczywiście – przyjąć je jako symboliczne, bo nic nie jest w stanie podziękować Państwu za działalność, którą prowadzicie. Nie ma takiej ceny, którą można za to zaoferować, bo ta działalność sama w sobie jest całkowicie bezcenna i w żaden sposób niewymierzalna.

Podziękowanie może być wyłącznie symboliczne: poprzez podkreślenie wielkich zasług, poprzez oddanie głębokiego szacunku, poprzez uhonorowanie przez Rzeczpospolitą – oczywiście przez ręce Prezydenta, ale tylko przez ręce, bo jest to podziękowanie państwa polskiego za tę postawę, za Państwa działalność, za to, kim i jacy Państwo jesteście.

Z całego serca dziękuję za wszystkie dzieła – i te ludzkie, czasem zmaterializowane w postaci miejsc, gdzie ludzie mogą uzyskać pomoc; za te niezmaterializowane, za wszystkich uratowanych, którzy tę pomoc dostali, czy to fizyczną, czy po prostu duchową, która pozwoliła im przejść bardzo często przez niezwykle kryzysowe momenty; za dzieła artystyczne, które są, cieszą, leczą duszę, wspierają, zmuszają do myślenia, czasem do rewizji postaw; za rękę wyciągniętą do drugiego człowieka, za uratowanie zdrowia, uratowanie życia, za noce spędzone na myśleniu nad tym, w jaki sposób to zrobić; za radość, którą Państwo przynosili swoją twórczością nawet w najtrudniejszych czasach, dając możliwość oderwania się i uśmiechnięcia chociaż trochę; za budowanie ważnych instytucji polskiego państwa; za kształcenie młodzieży; za wkład w rozwój kolejnych pokoleń, które mogą służyć Rzeczypospolitej; za wychowywanie; za rozsławianie Polski na świecie.

Za to właśnie są te odznaczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Z całego serca za to Państwu dziękuję. Składam głębokie wyrazy szacunku i cieszę się, że spotkał mnie ten zaszczyt, że mogłem Państwu wręczyć dzisiaj te odznaczenia.

Dziękuję bardzo.

Może Cię zainteresować Ordery z okazji Narodowego Święta Niepodległości 103. rocznica odzyskania niepodległości [PL/EN] Orędzie Prezydenta RP z okazji Narodowego Święta Niepodległości [PL/EN]