Menu rozwijane

15 marca 2017

- Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że właśnie te obiekty mogły zostać tytułem Pomnika Historii obdarzone - mówił prezydent Andrzej Duda

o150203127.jpg

Szanowny Panie Premierze,

Szanowne Panie Minister,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ekscelencje, Czcigodni Księża Biskupi,

Czcigodni Ojcowie,

Czcigodni Księża,

Wszystkie Osoby Duchowne,

Wszyscy Szanowni Państwo,

Dostojni Goście!

Bardzo się cieszę. To dla mnie niezwykle podniosły moment, ponieważ po raz pierwszy jako Prezydent Rzeczypospolitej mam tę wielką  przyjemność, ale i zaszczyt, żeby ustanowić kolejne - niezwykle ważne dla naszego dziedzictwa kulturowego, dla naszej historii - obiekty Pomnikami Historii, a zatem objąć je jedną z pięciu form ochrony.

Proszę Państwa, właściwie każdy z tych obiektów jest elementem bezcennym, każdy niesie w sobie wielką historię, każdy jest w jakimś sensie perłą - i myśli technicznej, i architektury, dziełem inżynierskim, a także z całą pewnością można powiedzieć również przejawem twórczości artystycznej. Bo w każdym z tych obiektów jest artyzm.

Są wśród nich obiekty starsze, które liczą tyle lat historii, że widziały całe dzieje Rzeczypospolitej, poczynając od Chrztu Polski. Są też obiekty znacznie młodsze, nie mniej jednak są one świadectwem ważnych dla naszej historii wydarzeń. I nie tylko dla społeczności lokalnych, ale dla całej Polski są one symbolem tego, co w naszych dziejach się wydarzyło, a co istotne.

Ogromnie się cieszę, że te tytuły, status Pomników Historii mogłem tym obiektom przyznać. Oczywiście, jak wszyscy Państwo wiecie, ten status ma charakter przede wszystkim symboliczny. Jednak ta symbolika jest niezwykle istotna. Pokazuje ona bowiem, stanowiąc pewien wyjątek od generalnej reguły, że właśnie te obiekty są szczególnie cenne; że te właśnie obiekty zasługują na szczególną uwagę; że te właśnie obiekty to te miejsca, które warto odwiedzić, miejsca, z którymi warto się zapoznać, miejsca, które stanowią swoiste wzorce architektoniczne i kulturowe na mapie naszej ojczyzny.

To oczywiście w związku z tym wskazanie dla młodzieży, dla pedagogów, dla wycieczek szkolnych, że to te miejsca, które warto zobaczyć. Ale to także wskazanie dla artystów, wskazanie dla młodych ludzi, którzy mają ambicje artystyczne. Bo to przecież wielki wzór także dla twórców dnia dzisiejszego, żeby popatrzeć na to, co w twórczości architektonicznej inżynierskiej, artystycznej najpiękniejsze, co stanowi element nie tylko historii tych ziem, nie tylko element historii Rzeczypospolitej, ale także historii świata. Bo przecież są wśród nich  także obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Cieszę się, Proszę Państwa, bo to obiekty ważne także z innego względu. To bardzo często obiekty kultu religijnego, a więc takie, w których jest wielka siła tradycji, wielka siła historii, ale także wielka siła ducha. Obiekty, które bardzo często dawały – czy też przywracały - nadzieję.

Cieszę się, że obiekty kultury Reformacji mogę umieścić na liście Pomników Historii w tym właśnie roku. Roku, który dla Reformacji jest rokiem jubileuszowym – 500-lecia. Cieszę się, bo uważam, że jest to także element budujący wspólnotę w naszym kraju, wspólnotę ludzi wierzących, wspólnotę religii, wspólnotę wartości chrześcijańskich i wspólnotę chrześcijańskiej historii.

Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że właśnie te obiekty mogły zostać tym tytułem, statusem Pomnika Historii dzisiaj obdarzone. Że mogły zostać pokazane, podniesione w symbolicznym, przede wszystkim, tego słowa znaczeniu.

Dziękuję bardzo Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu. Panie Profesorze, dziękuję za cały wkład, który Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w to dzieło włożyło.

Dziękuję Radzie Ochrony Zabytków, dziękuję Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa, dziękuję samorządom lokalnym, dziękuję paniom minister, posłom, senatorom, którzy te obiekty wskazywali, często od lat. Nadanie tego statusu od dawna  było bowiem oczekiwane, od dawna było pragnieniem czy to gospodarzy tych obiektów, czy całych społeczności lokalnych.

Jestem ogromnie wdzięczny Państwu za tę inicjatywę, wdzięczny za całą pracę włożoną, jestem ogromnie wdzięczny za wskazanie tych obiektów, za właśnie wyegzemplifikowanie ich i pokazanie ich najważniejszych walorów. Zyskując ten dodatkowy status, obiekty te zyskują także wpisanie ich w dodatkowe miejsce - choćby właśnie na listę obiektów, które w Rzeczypospolitej warto odwiedzić.

Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to pierwsze obiekty, które ja, jako prezydent, mogę statusem Pomników Historii obdarzyć, ale nie pierwsze w ogóle, które nim zostały obdarzone. Do tej pory takich obiektów w całej Polsce jest 60. Dziś dopisujemy kolejne 10, czyli razem mamy 70.

Jako prezydent oczekuję i proszę ministerstwo i instytucje związane z ochroną dziedzictwa narodowego, ochroną kultury i jej zabytków, abyśmy mogli kolejne obiekty na tę listę wpisać, abyśmy mogli wskazać kolejne miejsca, które stanowią niezwykłą wartość w dorobku nie tylko Rzeczypospolitej, nie tylko pokoleń naszych rodaków, ale dorobku kultury i dziedzictwa światowego. Dziękuję bardzo.