Menu rozwijane

06 lipca 2020

Wielce Szanowni Państwo,

Drogie Dzieci,

Moi Drodzy Goście,

Wszyscy Przybyli Państwo,

Przedstawiciele Mediów!

Bardzo się cieszę, że mogę zrealizować moją obietnicę, którą złożyłem w ostatnią sobotę w Szczawnie-Zdroju. Ale przede wszystkim ogromnie się cieszę, że nadal realizuję to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co także było moim celem, jeszcze zanim zostałem Prezydentem Rzeczypospolitej: wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, by polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać.

To właśnie m.in. dlatego w naszym kraju w okresie ostatnich pięciu lat – gdy jestem Prezydentem Rzeczypospolitej, gdy rządy sprawuje Zjednoczona Prawica – powstał program 500+ właśnie dla rodziny, dla dzieci; powstał program 300+, czyli dobry start, wyprawka szkolna.

Powstał program dla seniorów – przede wszystkim 13. emerytura. Ale także zapowiedziana już przez Premiera 14. emerytura, gdzie – jak wielokrotnie powtarzałem – absolutnie będę go trzymał za słowo. To również darmowe leki 75+ i dla kobiet w ciąży. Oraz dodatkowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Cały szereg elementów, które wzmacniają polską rodzinę, które ułatwiają życie, które powodują, że ludzie mogą żyć w godniejszych warunkach, mieć mniej zmartwień, przede wszystkim tych o charakterze finansowym, wychowawczym czy zdrowotnym.

Ale w ostatnim czasie – 10 czerwca – podpisałem Kartę Rodziny, której bardzo ważne postanowienia wskazują na to, jaką politykę prowadziłem i jaką politykę zamierzam nadal prowadzić jako Prezydent Rzeczypospolitej, by moi rodacy – podejmując decyzję w wyborach prezydenckich – wiedzieli, czego mogą się po mnie spodziewać.

Dotrzymywałem do tej pory swoich zobowiązań wyborczych, zrealizowałem to, co było dla moich rodaków najważniejsze, o czym najczęściej mówili – m.in. obniżenie wieku emerytalnego, oprócz wspomnianych programów.

Ale jest to także wielkie społeczne oczekiwanie, że dobro dziecka będzie zabezpieczone, że dzieci będą także bezpieczne od adopcji przez pary jednopłciowe, pary homoseksualne. Polskie społeczeństwo wielokrotnie było o to pytane.

Może Cię zainteresować Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

Odsetek osób, które zawsze były przeciwne takiej możliwości, wynosił w każdym przypadku grubo ponad 70 proc., w niektórych sondażach nawet ponad 80 proc. A więc tu stanowisko polskiego społeczeństwa jest jednoznaczne. Natomiast sytuacja prawnie nie była do tej pory – i nie jest – do końca pewna. Czego i w jakim aspekcie?

Otóż projekt zmiany konstytucji, który zapowiedziałem i właśnie przed momentem podpisałem w formule pisma przewodniego do Marszałek Sejmu – jako że składam dziś ten projekt do laski marszałkowskiej, a więc występuję z inicjatywą, śmiało można powiedzieć, ustrojodawczą, bo to coś więcej, to konstytucja, a więc akt absolutnie ustrojowy, fundamentalny zresztą – to bardzo niewielka zmiana w polskiej konstytucji: wprowadzenie tam podstawowych, fundamentalnych przepisów występujących w Kodeksie rodzinnym, a dotyczących przysposobienia, z pewną dodatkową modyfikacją.

Przede wszystkim zgodnie z zapisem, który proponuję w polskiej konstytucji, przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra – jak to do tej pory jest przewidziane. Ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną.

Po drugie, przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które w polskiej konstytucji jest zdefiniowane w art. 18 jako związek kobiety i mężczyzny.

A po trzecie, wreszcie – to, co dodane – że nie może przysposobić małoletniego osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Powtarzam: nie może przysposobić małoletniego osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.

Co oznacza, krótko mówiąc, że gdy mamy do czynienia ze związkiem faktycznym – a wiemy, że takie występują, bo takie jest życie – wówczas sąd i inne organy będą miały obowiązek sprawdzenia, czy osoba, która chce dokonać adopcji jednoosobowo, rzeczywiście pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci, czy nie.

Co chcę przy tym bardzo mocno zaakcentować: oczywiście projekt w żadnym aspekcie nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego – to po pierwsze. Nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego. Jeżeli chodzi o rodziców biologicznych, jest art. 48 konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Absolutnie w tę kwestię nie wnikam. Ten projekt absolutnie tej sprawy nie dotyka.

Po drugie, projekt nie mówi o związkach, tylko o faktycznej sytuacji, w której dwie osoby tej samej płci pozostają we wspólnym pożyciu. Jest to sytuacja prawnie zdefiniowana, znana w orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat. Zresztą na przestrzeni ostatnich lat Sąd Najwyższy miał cały szereg wypowiedzi dotyczących właśnie takich sytuacji pomiędzy osobami tej samej płci, nie jest to więc żadne istotne novum w polskim systemie prawnym.

Ale jestem przekonany, że właśnie dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo dzieci i rzeczywiście troska o dobro dziecka będzie w dużo większym stopniu realizowana. Myślę, że jest to kierunek, w którym powinniśmy podążać, który zresztą odpowiada całemu szeregowi norm konstytucyjnych dotyczących rodziny, jej charakteru, także właśnie dzieci, tego, w jaki sposób powinny być zabezpieczone.

Jeżeli chodzi o adopcję, sytuacja jest bardzo szczególna. Dlatego że dziecko, które może być adoptowane, czyli przysposobione, to dziecko, które pozostaje pod szczególną opieką ze strony państwa. Bo jest to dziecko, które nie posiada osób wykonujących wobec niego prawa rodzicielskie. Nastąpi to dopiero właśnie w wyniku przysposobienia. I tutaj państwo polskie, które to dziecko otacza szczególną opieką – zgodnie z art. 72 konstytucji – musi zdecydowanie strzec dobra tego dziecka. Te zapisy klarują tę kwestię w sposób bardzo jasny i jednoznaczny.

Mam nadzieję, że ta propozycja zostanie poparta – jak mówiłem w sobotę – nie tylko przez posłów Zjednoczonej Prawicy, ale także przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, przez przynajmniej niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, nie wspomnę już – bo to dla mnie oczywiste – przez posłów Konfederacji.

Wielokrotnie deklarowali, że ich pogląd jest dokładnie zgodny z tym, co zaproponowałem; wielokrotnie deklarowali, że są absolutnymi zwolennikami ochrony dobra dziecka. Jest teraz możliwość, by to udowodnić i pokazać. I mam nadzieję, że dzięki temu ten projekt otrzyma odpowiednie poparcie w polskim parlamencie.

Dziękuję Państwu bardzo – to tyle.

Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
o577968853.jpg