Menu rozwijane

09 lipca 2021

Szanowni Panowie Prezydenci,
Szanowni Państwo,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Wszyscy Przyjaciele inicjatywy Trójmorza!

Ogromnie się cieszę, że mogliśmy się spotkać tu, w Sofii, na szóstym już szczycie państw inicjatywy Trójmorza i po raz kolejny bardzo poważnie rozmawiać o naszej integracji i współpracy przede wszystkim w rozwoju infrastrukturalnym, a w efekcie – także w rozwoju gospodarczym, a w efekcie, co – dla mnie ogromnie istotne – o działaniach, które przyczyniają się do podwyższenia jakości życia w naszych krajach.

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi Bułgarii, Rumenowi Radewowi, za zorganizowanie tego spotkania na bardzo wysokim poziomie, świetne przewidzenie dla nas miejsc do prowadzenia obrad, bardzo dobre warunki – za wszystko, co jest potrzebne, by dobrze pracować.

Jest to dla mnie tym większa radość, że – jak Państwo wiedzą – w zeszłym roku szczyt w Estonii miał charakter bardzo okrojony, z uwagi na pandemię koronawirusa nie można go było przeprowadzić według normalnego przebiegu i scenariusza – odbywały się przede wszystkim połączenia zdalne.

Może Cię zainteresować Sofia. Drugi dzień Szczytu Inicjatywy Trójmorza Prezydent na szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii

Ale byłem bardzo zadowolony i dumny, że jest taka determinacja wśród szefów państw i rządów Trójmorza, że mimo wszystko spotykamy się, mimo bardzo trudnych warunków, mimo że każdy z nas miał wtedy na głowie niezwykle ważne sprawy u siebie – związane z życiem i zdrowiem obywateli.

Dziś spotkaliśmy się w innej, zdecydowanie lepszej formule. Przez te dwa dni dyskutowaliśmy bardzo wnikliwie, z wielkim optymizmem. Cieszę się bardzo, że widzę we wszystkich reprezentantach krajów Trójmorza oraz naszych partnerach strategicznych i przyjaciołach – gościach tego szczytu – optymizm i wolę działania w ramach wspólnego rozwoju.

Patrząc z perspektywy pandemii koronawirusa, która – mam nadzieję – dobiega końca, powiem tak: w jakimś sensie – gdy mówimy, że współpraca między krajami powinna być zacieśniana, łańcuchy produkcyjne skracane, że powinniśmy przywracać zdolności produkcyjne właśnie w Europie, by z powrotem stała się wielką fabryką i była samowystarczalna – można powiedzieć, że Trójmorze jest dziś awangardą, bo zaczęliśmy takie działanie, jeszcze zanim ktokolwiek z trwogą pomyślał o tym, że coś takiego jak pandemia koronawirusa w ogóle może nas spotkać.

Już wtedy zaczęliśmy myśleć o rozwoju, widząc naszą sytuację w ramach Unii Europejskiej, widząc to, że wychodząc zza żelaznej kurtyny, rozwojowo byliśmy daleko z tyłu za państwami zachodu Europy, i że aby jak najszybciej i jak najsprawniej dogonić pod względem rozwojowym Europę Zachodnią – a tym samym doprowadzić do rzeczywistej spójności w ramach Unii Europejskiej, czyli stworzenia wszędzie jednakowych warunków do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, samorozwoju – musimy zacieśnić współpracę między sobą i wypełnić luki, jak przed chwilą powiedział Pan Prezydent Rumunii, Klaus Iohannis.

I zaczęliśmy tak działać: koordynować nasze starania, dyskutować o tym, co jeszcze jest nam potrzebne. Na początku nasza inicjatywa Trójmorza miała charakter raczkujący – tak można powiedzieć – w 2015 roku. Pamiętam w ogóle pierwsze spotkanie, jeszcze w Nowym Jorku, na marginesie naszej obecności na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś śmiało można mówić, że – mimo pandemii koronawirusa – jest w rozkwicie.

Obecność wczoraj Pana Prezydenta Joe Bidena, dziś – jednego z jego przedstawicieli w czasie naszych obrad, wystąpienie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych; obecność Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec wczoraj na forum biznesowym, a dziś wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych; wystąpienie przedstawiciela rządu Japonii; wystąpienie przedstawiciela rządu francuskiego – to wszystko pokazuje, że nasi partnerzy, których gospodarki są wielkimi światowymi gospodarkami, widzą ogromny potencjał w naszej współpracy.

Potencjał, o którym od dłuższego czasu mówimy, że jest obiektywny, bo Trójmorze to 120 mln mieszkańców państw Unii Europejskiej; Trójmorze to dziś ogromna część rozwoju gospodarczego Europy i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gospodarczo jego część.

Być może to wielkie zainteresowanie Trójmorzem ze strony naszych partnerów związane jest też z tym, że mamy doskonałe – przewidywane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy – perspektywy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata. Można tak śmiało powiedzieć.

Bo jeżeli wzrost gospodarczy w Trójmorzu przewidywany jest przez te instytucje średnio na 4–4,8 proc., a w moim kraju, w Polsce, na ponad 5 proc. w 2021 roku, to trzeba powiedzieć, że te dane – w kontekście tego, co nas spotkało w ciągu ostatnich dwóch lat – są absolutnie spektakularne.

Jeżeli rzeczywiście te prognozy sprawdziłyby się, jeżeli podołamy tym przewidywaniom, to z całą pewnością można mówić o ogromnej dynamice rozwojowej naszego regionu. Nie tylko cały czas się utrzymującej, ale przede wszystkim rozwijającej się – co ogromnie ważne.

Cieszę się, że chyba dla wszystkich jest widoczne, że współpraca w ramach Trójmorza – to zacieśnianie więzów między naszymi krajami w ramach Unii Europejskiej, ale także w ramach naszej, środkowej części Europy – przynosi wymierne efekty dla wszystkich naszych państw i wszystkich naszych społeczeństw.

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat, nawet jeżeli ktoś z naszych obywateli mało interesuje się polityką i niewiele słyszał na temat samej inicjatywy Trójmorza, będzie cieszył się nowymi drogami, dzięki którym będzie mógł przemierzać naszą część Europy z północy na południe, będzie się cieszył nowymi liniami kolejowymi.

Być może nawet nie będzie wiedział, że dzięki budowanym interkonektorom i innym połączeniom gazowym cały czas ma gaz i gdzieś tam były jakieś kryzysy, ale one go ominęły, ponieważ zabezpieczyliśmy to wcześniej poprzez naszą współpracę.

Cieszę się ogromnie, że cały czas działamy w ten sposób, bo wierzę, że właśnie to przyczynia się do naszego szybkiego rozwoju i także do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, choćby energetycznego.

Dziękuję Panu Prezydentowi Bułgarii za wypracowanie razem z wszystkimi państwami członkowskimi inicjatywy Trójmorza wspólnej deklaracji wraz z tym bardzo ważnym jej fragmentem, że między państwem, które sprawuje przewodnictwo w Trójmorzu, a tym, które je przejmuje, będzie coś na kształt zacieśnionej współpracy.

Po to, by kolejny szczyt był dobrze przygotowany; by przez cały okres tego roku między kolejnymi szczytami państw inicjatywy Trójmorza działać w sposób zaplanowany, według określonego schematu, który nazwaliśmy „Vademecum”, poprzez kalendarium poszczególnych wydarzeń, które także będzie z góry przewidziane. To porządkuje naszą współpracę.

Wierzę w to głęboko, że także na przyszłość spowoduje to, że będziemy funkcjonowali jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, że szczyty będą również sprowadzały się do tego, że będziemy mogli spokojnie rozliczyć po kolei według planu wszystko, co było postanowione w poprzednich latach, co powinno być realizowane albo co powinno było zostać zrealizowane w roku bieżącym.

Cieszę się ogromnie z tych wszystkich elementów. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu Prezydentom, Szefom Rządów i Ministrom za uczestnictwo w tym spotkaniu.

Bardzo dziękuję Prezydentowi Łotwy, Panu Egilsowi Levitsowi, za przyjęcie przewodnictwa w Trójmorzu na przyszły rok. Mam nadzieję, że w równie dobrych nastrojach i z takim samym optymizmem jak obecnie spotkamy się za rok u Pana Prezydenta – albo w Rydze, albo w innym miejscu, które Pan Prezydent wskaże jako gospodarz.

Jeszcze raz dziękuję Panu Prezydentowi Rumenowi Radewowi za świetne zorganizowanie tego naszego dwudniowego spotkania. Rzeczywiście była wielka reprezentacja biznesu – nie tylko z krajów Trójmorza, lecz także z państw, które z Trójmorzem się przyjaźnią, także od naszych partnerów strategicznych.

Sam miałem osobiście spotkanie z polskimi biznesmenami wczoraj wieczorem, którzy mówili mi o bardzo owocnych, ciekawych rozmowach, o perspektywie kolejnych kontraktów i zawiązywaniu kontaktów biznesowych, chwaląc, Panie Prezydencie, to wydarzenie i jego organizację, co z przyjemnością Panu Prezydentowi przekazuję.

Jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkim organizatorom, Panu Prezydentowi, wszystkim jego współpracownikom, którzy wykonali wielką pracę, co wszyscy mogliśmy zobaczyć.

Dziękuję wszystkim Panom Prezydentom, Premierom i Ministrom za uczestnictwo w tym szczycie. Mam nadzieję, że – jak powiedziałem – w równie dobrych nastrojach i pełni optymizmu zobaczymy się za rok na Łotwie.

Dziękuję.