Menu rozwijane

23 listopada 2016
"Obniżenie wieku emerytalnego likwiduje niesprawiedliwość" - mówił Prezydent podczas spotkania w Piekarach Śląskich. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) (1)
"Obniżenie wieku emerytalnego likwiduje niesprawiedliwość" - mówił Prezydent podczas spotkania w Piekarach Śląskich. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) (2)
"Obniżenie wieku emerytalnego likwiduje niesprawiedliwość" - mówił Prezydent podczas spotkania w Piekarach Śląskich. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) (3)
"Obniżenie wieku emerytalnego likwiduje niesprawiedliwość" - mówił Prezydent podczas spotkania w Piekarach Śląskich. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) (4)
"Obniżenie wieku emerytalnego likwiduje niesprawiedliwość" - mówił Prezydent podczas spotkania w Piekarach Śląskich. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) (5)
"Obniżenie wieku emerytalnego likwiduje niesprawiedliwość" - mówił Prezydent podczas spotkania w Piekarach Śląskich. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) (6)
o41236806.jpg
o1979869364.jpg
o849682351.jpg
o1931893507.jpg
o735456304.jpg
o1303798863.jpg

Szanowna Pani Prezydent,

Szanowna Pani Poseł,

Szanowni Panowie Posłowie,

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej,

Panie Wojewodo,

Szanowni Państwo Radni,

Wszyscy Drodzy Zebrani Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Piekar Śląskich,

Bardzo dziękuję jeszcze raz i bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, i to właśnie w taki specyficzny, a bardzo ważny dla mnie sposób. Bo tak jak powiedziała przed momentem Pani Prezydent, na początku mojej wizyty tu w Piekarach odwiedziłem dwa miejsca, które są ważne nie tylko dla Piekar, powiedziałbym – nawet nie tylko dla Śląska, ale są ważne dla Polski. Odwiedziłem kopiec Wyzwolenia, gdzie oddałem hołd powstańcom śląskim, Państwa pradziadkom, dziadkom, rodzicom – patrząc na wszystkie zebrane tutaj pokolenia mieszkańców Piekar, ale odwiedziłem także sanktuarium, do którego co roku odbywają się tradycyjne pielgrzymki mężczyzn, młodzieńców i kobiet.

Mówi się: sanktuarium ludzi pracy, sanktuarium sprawiedliwości i miłości społecznej. Jakże to ważne słowa! Muszę powiedzieć, że były to dla mnie bardzo wzruszające momenty, bo zarówno kopiec Wyzwolenia, jak i sanktuarium odwiedzałem po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy miałem możliwość, jako człowiek wierzący, uklęknąć u stóp Waszej Madonny, Matki Boskiej Piekarskiej.

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Piekary za sprawą tych dwóch miejsc mają w sobie w związku z tym magiczną moc duchowego promieniowania ‒ tak jak powiedziałem ‒ na Śląsk, ale promieniowania także na całą Polskę, bo to właśnie tutaj, w Piekarach, w czasie dwóch powstań śląskich ‒ w 1919 roku i w 1920 roku ‒ trwały walki, miasto było zdobywane przez powstańców po to, by w 1921 roku w sposób absolutnie zdecydowany tutejsi mieszkańcy, Państwa przodkowie, opowiedzieli się za Polską.

I Polska nastała tutaj od 1922 roku również w tym znaczeniu administracyjnym, państwowym, a nie tylko w tym znaczeniu serca i ducha. To serce i duch zawsze tutaj były, ten czyn powstańczy, ta krew wylana za Polskę i dla Polski na zawsze pozostaną symbolem polskich Piekar i na zawsze pozostaną symbolem właśnie tej jedności Rzeczypospolitej także w znaczeniu społecznym.

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Bo Państwo, jako Ślązacy i Polacy jednocześnie, jesteście niezwykle ważnym składnikiem naszego społeczeństwa, jesteście niezwykle ważnym elementem tego, co nazywamy polską tradycją, co nazywamy polską kulturą. Ona tutaj, ta kultura polska Śląska, w Piekarach jest tak silnie obecna – i w tym znaczeniu tradycji, i w tym znaczeniu duchowym. Bo tak jak powiedziałem, to tutaj przychodzą ludzie pracy, przede wszystkim ze Śląska ‒ ze Śląska Górnego, ale i ze Śląska Dolnego ‒ a i z całej Polski. Bo przecież tu przyjeżdżają co roku delegacje, nawet z Wybrzeża, po to, żeby się modlić o łaski dla ludzi pracy, dla rodzin, o te łaski życia codziennego, o łaskę pracy, o łaskę dobrego, godziwego wynagrodzenia, o łaskę w związku z tym także i godziwego życia.

I kiedy Pani Prezydent mówi o tym wszystkim, co jest realizowane tu na miejscu, w Piekarach, o inwestycjach, jak choćby budowa szpitala, i o tych planach, które są związane z załatwianiem bieżących, a trudnych spraw społecznych, takich jak właśnie budowa mieszkań dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji – to jest to dla mnie element właśnie tej społecznej miłości i także tej właściwie pojętej samorządności, która powinna być realizowana na poziomie lokalnym właśnie jako polityka realizowana dla wspólnoty, jaką wszyscy Państwo stanowią.

Ale na to wszystko nakłada się także i ta wielka polityka państwowa, która – ja tak ogromnie chciałem, pragnąłem tego i ogromnie się cieszę ‒ jest wreszcie realizowana w takim właśnie duchu: w duchu miłości, w duchu spojrzenia na rodzinę, w duchu spojrzenia na potrzeby przeciętnego obywatela Rzeczypospolitej. To nie jest polityka realizowana dla jakiejś tam elity, to nie jest polityka nakierowana na to, żeby budować dostatek tych, którym i tak dostatnio się żyje. To jest polityka nakierowana na to, żeby wspomóc zwykłą rodzinę, bo właśnie jej ta pomoc najbardziej była potrzebna.

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Myślę tutaj oczywiście o dwóch programach, które Państwo znają, bo nie tylko są one znane z dyskusji telewizyjnych, ale także ‒ a przynajmniej jeden z nich – z realizacji, która, wierzę w to, pomaga wielu rodzinom – myślę przede wszystkim o Programie 500+, który wiem o tym, że tutaj przez Samorząd Miejski w Piekarach Śląskich realizowany jest bardzo dobrze.

Dziękuję Samorządowi w Piekarach za to, że ten program tak sprawnie dociera do tych, do których był skierowany. Do rodzin, które posiadają dzieci, że mogły one być wsparte tym programem jeszcze przed okresem wakacyjnym, że mogło to wsparcie trafić na początek roku szkolnego, gdy zawsze przecież w rodzinach jest ono tak ogromnie potrzebne. Jestem za to bardzo wdzięczny i muszę powiedzieć, że także dla mnie, jako Prezydenta, który był zawsze za tym rozwiązaniem, który wspierał to rozwiązanie, który głosił ten program, kiedy jeszcze był posłem Prawa i Sprawiedliwości, a potem jako Prezydent Rzeczypospolitej mogłem podpisać tę ustawę po to, by mogła wejść w życie – to był i jest moment ogromnej satysfakcji.

Ale jeżeli chodzi o rodziny, to także Program Mieszkanie+. Wierzę w to, że również Piekary będą mogły z tego programu skorzystać i że odczują go Państwo jako realne wsparcie. Oczywiście to także Program Darmowych Leków dla Seniorów i wiele innych. Ale elementem także i moich twardych wyborczych zobowiązań wynikających także z twardych oczekiwań społecznych, a więc sądzę, że także i Państwa oczekiwań, jest to, co stało się dzięki mojemu wnioskowi i decyzji Sejmu podjętej w zeszłym tygodniu ‒ to ustawa obniżająca w Polsce wiek emerytalny podniesiony mimo protestów społecznych do 67. roku życia.

Ten wiek ‒ 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn ‒ zostaje przywrócony tą ustawą, która wejdzie w życie w przyszłym roku w październiku, i mam nadzieję, że jest to realizacja tego, na co większość polskiego społeczeństwa rzeczywiście czekała. I likwidacja ewidentnej, wielkiej – proszę Państwa ‒ niesprawiedliwości, która w szczególności dotknęła tych ludzi, którzy w swoim życiu zawodowym najciężej pracują, pracują fizycznie, którzy bardzo często pracują ponad siły i praca przez tak długi okres była czymś, czego sobie w ogóle nie wyobrażali.

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 6

Tu, na Śląsku, jest bardzo wielu takich ludzi. Górny Śląsk to miejsce, gdzie zawsze ciężko się pracowało, gdzie ciężko pracowało się od stuleci i gdzie ciężko pracuje się nadal, gdzie rzeczywiście ta elementarna sprawiedliwość i szacunek do człowieka pracy są tak bardzo mocno oczekiwane. Wierzę w to, proszę Państwa, że one będą realizowane w bieżącej polityce także w trosce o miejsca pracy, także w trosce o to, aby umożliwiać ten dobry rozwój, także i tym, którzy są kreatywni, także i tym, którzy mogą wdrażać nowe rozwiązania gospodarcze, także i tym, którzy chcą prowadzić badania i wdrażać wynalazki.

Dziś w Pałacu Prezydenckim została podpisana pierwsza z trzech ustaw dotyczących polityki innowacji w Polsce. Wprowadzamy nowe rozwiązania ułatwiające przede wszystkim ludziom, którzy chcą prowadzić działalność w zakresie właśnie innowacyjnym, jak i instytucjom, które prowadzą badania naukowe – to, aby ich efekty były komercjalizowane, wdrażane. Aby to wdrażanie wiązało się z wymiernymi ulgami podatkowymi, aby wiązało się z pewnymi specjalnymi procedurami, które będą tę działalność innowacyjną wspierały.

Wierzę w to, proszę Państwa, że z czasem, kiedy ta ustawa, te rozwiązania zaczną dobrze funkcjonować i następne, które są w tej chwili w przygotowaniu, że to odczują również Piekary, odczuje to także Górny Śląsk. Gdzie jest tyle tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie jest tylu ludzi, którzy gotowi są wziąć tę odpowiedzialność za swoje życie w tym znaczeniu w pełni zawodowym, prowadząc własną działalność gospodarczą, wziąć ją w swoje ręce.

 

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 7

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 8

Wierzę w tę kreatywność, wierzę w ten etos ciężkiej, wytrwałej pracy, który jest tutaj na Śląsku, że będzie on budował Rzeczpospolitą, że polska władza będzie to wszystko wspierała, aby Śląsk mógł się rozwijać, aby rozwijał się w Polsce i aby stanowił siłę Rzeczypospolitej.

Chciałem Państwu życzyć wszystkiego dobrego na te przyszłoroczne obchody 80-lecia kopca Wyzwolenia, 70-lecia nadania Piekarom praw miejskich. Zrobię, co w mojej mocy, żeby jeszcze raz być z Państwem w tym jubileuszowym roku 2017. Proszę Państwa, nie powiem jeszcze, kiedy dokładnie, ale obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby w Piekarach się zjawić i żeby także i z Państwem jeszcze raz się spotkać.

Bardzo serdecznie dziękuję za miłe przyjęcie, dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim tym, którzy przyszli i tutaj, i pod kopiec Wyzwolenia, dziękuję wszystkim Państwu Radnym, dziękuję Pani Prezydent, dziękuję Państwu Posłom za przyjazd, dziękuję za niezwykle miłą atmosferę tego spotkania. Szczęść Boże i do zobaczenia!

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z mieszkańcami Piekar Śląskich - zdjęcie w treści artykułu nr 9