Menu rozwijane

30 lipca 2020

Nasi Czcigodni Kombatanci – Żołnierze Powstania Warszawskiego, Żołnierze wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej,

Wielce Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy,

Szanowni Państwo Wiceprezydenci Warszawy,

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Czcigodny, Ekscelencjo, Księże Biskupie,

Czcigodni Duchowni,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Wielce Szanowni Państwo!

Spotykamy się w tym roku tradycyjnie tu, w Muzeum Powstania Warszawskiego – w tym absolutnie jednym z najpiękniejszych i najważniejszych muzeów w Polsce – ale w nietypowych okolicznościach; w trudnych okolicznościach, jak mówił przed chwilą Pan Dyrektor; w jakże zmniejszonym w stosunku do tego – co zawsze – gronie.

Ale spotykamy się niezmiennie i po raz kolejny dziękuję Bogu w tym miejscu, że są z nami powstańcy warszawscy – absolutnie najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, kolejnej już, 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale absolutnie bohaterowie także naszych czasów. Chcę to z całą mocą podkreślić: także naszych czasów.

Bo to nie tylko służba w konspiracji, nie tylko służba i krew przelana w czasie Powstania Warszawskiego, ale to później całe lata działalności, służenia Polsce, bardzo często także działalności opozycyjnej zmierzającej do tego, by Polska była prawdziwie wolna, prawdziwie niepodległa, prawdziwie suwerenna.

Dlatego wręczając przed chwilą powstańcom Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, mówiłem: „Tak, mamy dziś niepodległość także dzięki Państwa bohaterstwu, dzięki Państwa niezwykłemu czynowi i także dzięki Państwa życiu. Dzięki Waszej służbie, którą realizujecie cały czas poprzez swoją obecność, ale przede wszystkim poprzez spotkania z młodzieżą; poprzez to, że mogą Was zobaczyć, dotknąć, posłuchać; przez to, że jesteście. Jesteście w gotowości”.

Młodzi też się starają. Bardzo wielu z nich teraz, tak niedawno, w czasie pandemii koronawirusa, uczestniczyło w akcji wolontariuszy, pomagając bohaterom – „Obiad dla bohatera podczas epidemii”: dla bohatera Powstania Warszawskiego, bohatera walki o wolną ojczyznę, także dla bohaterskich lekarzy i pielęgniarek. Ale przede wszystkim dla naszych kombatantów, naszych bohaterów.

Rozmawiałem z wolontariuszami. Jakże często powtarzali, że powstańcy mówili: „No zaraz, ale to ja chciałbym pomagać, pójdę pomagać, czuję się na siłach, też wezmę w tym udział”. To jest właśnie pokazanie, kim są powstańcy warszawscy – zawsze gotowi do służby dla Rzeczypospolitej, dla drugiego człowieka.

Mamy w tym roku specyficzny czas nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa, lecz także ze względu na inną rocznicę, jakże ważną, którą obchodzimy także w tych dniach – stulecie Bitwy Warszawskiej, stulecie wielkiego zwycięstwa odniesionego przez ojców i matki powstańców warszawskich, przez poprzednie pokolenie, przez pokolenie rodziców, pokolenie moich dziadków i pradziadków.

Jakże to wymowne, że pokolenie, które walczyło o polską niepodległość na różnych frontach I wojny światowej o to, by Polska wróciła na mapę, a później walczyło na różnych frontach, które były w naszym kraju, o ukształtowanie granic II Rzeczypospolitej, w powstaniu wielkopolskim, w powstaniach śląskich czy wreszcie broniło Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą – wychowało swoje dzieci tak, że one potem bez wahania, bardzo często mając tylko naście lat, dopiero wchodząc w życie, stanęło gotowe poświęcić wszystko dla ojczyzny. Wszystko, bo przecież gdy ktoś ma 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lat, to z reguły życie jest wszystkim, co w ogóle posiada.

Jakże tym bardziej wielka odpowiedzialność – w moim poczuciu – spoczywa dziś na nas, pokoleniu wnuków, którego z kolei rodzice wychowani przez powstańców warszawskich wspólnie z nimi odzyskali dla Polski pełną niepodległość i pełną suwerenność poprzez opór wobec komunizmu, poprzez wielki ruch Solidarności, poprzez wytrzymanie prześladowań. To wszystko było już lekkie – w porównaniu z tym, co trzeba było z siebie dać w Powstaniu Warszawskim – ale jednak nieraz łamało życie i także było trudne.

Jakże wielka odpowiedzialność spoczywa dziś na nas – pierwszym pokoleniu, które wychowując się w większości już całkowicie w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce, nigdy nie musiało chwycić za broń, walczyć w podziemiu; którego obowiązkiem jest tylko budować. Tylko i aż.

Cieszę się bardzo, że za kilka dni zostanie odsłonięty w Warszawie pomnik Stanisława Jankowskiego „Agatona”, żołnierza Powstania Warszawskiego, cichociemnego, którego historia życia wystarczyłaby na film, że trudno w ogóle byłoby uwierzyć w ten scenariusz. A który później, po wojnie, należał do budowniczych Warszawy, współbudował MDM, budował Trasę W-Z.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłem dziś wręczyć order pośmiertnie nadany śp. panu Michałowi Borowskiemu, głównemu architektowi Warszawy. Temu, który swoją służbą dla stolicy przyczynił się do utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego; który nadawał Warszawie jej najbardziej współczesne oblicze.

Chciałbym, by te dwa wydarzenia przyjęli Państwo właśnie jako symbol ciągłości pokoleń w budowaniu. W tym, że my, dostrzegając tamten niezwykły trud nie tylko walki, lecz także właśnie budowania w bardzo trudnych warunkach, także chcemy ten wielki pomnik powstańców warszawskich, jakim jest rozwijająca się, piękniejąca Warszawa – i cała Polska, o którą przecież walczyli – budować. Dla Państwa. Ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń – jako Wasz pomnik oraz jako to, co przekażemy przyszłym pokoleniom.

Mówię o tym w tej chwili głośno i bardzo mocno w Państwa obecności, dlatego że jest to nasza odpowiedzialność, i chciałbym, abyście wiedzieli, że ją czujemy i rozumiemy. To nasza odpowiedzialność przed młodymi, którym Polskę przekażemy, ale to także odpowiedzialność przed Wami, by polski sztandar nadal nieść nie tylko z odwagą, ale przecież przede wszystkim z wielką odpowiedzialnością, której Wam – bohaterom Warszawy, bohaterom Rzeczypospolitej – nigdy nie zabrakło.

Cześć i chwała bohaterom! Wieczna cześć, pamięć i chwała powstańcom warszawskim

Może Cię zainteresować Prezydent: Powstańcy Warszawscy to bohaterowie naszych czasów