Menu rozwijane

26 października 2021

Prezydent RP Andrzej Duda: Aby osiągnąć globalnie uzgodniony cel klimatyczny, wszyscy muszą zwiększyć wysiłki i wywiązać się ze swoich zobowiązań. Dzięki Porozumieniu paryskiemu i tzw. Katowice Rulebook – dokumentowi określającemu procedury i mechanizmy niezbędne do wdrożenia Porozumienia paryskiego, przyjętemu podczas Konferencji COP24, dysponujemy niezbędnymi instrumentami. Teraz konieczne jest promowanie synergii pomiędzy konwencjami w sprawie zmian klimatu, o różnorodności biologicznej i zwalczania pustynnienia.

Całe wystąpienie: 
ENGLISH VERSION >>>