Menu rozwijane

30 sierpnia 2021

Wielce Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Panowie Wicepremierzy,
Panie i Panowie Ministrowie!

Na podstawie art. 141 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej otwieram posiedzenie Rady Gabinetowej, którego celem jest omówienie stanu przygotowań systemu oświaty do powrotu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 w związku z nadejściem kolejnej fali zachorowań na COVID-19.

Na sekretarzy Rady Gabinetowej wyznaczam Pana Ministra Pawła Szrota, Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i Pana Ministra Michała Dworczyka, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szanowny Panie Premierze,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Ministrowie,
Panowie Wicepremierzy!

Bardzo dziękuję za niezawodne przybycie na Radę Gabinetową. Tak jak rok temu poprosiłem Państwa tu po to, by uzyskać informacje o stanie przygotowań do rozpoczynającego się roku szkolnego w kontekście pandemii koronawirusa – w kontekście tego, że eksperci spodziewają się, że nadejdzie czwarta fala zachorowań.

Chciałem, byśmy usłyszeli, jak wygląda właśnie stan przygotowań, jaka strategia jest przez Państwa przewidywana na okoliczność powrotu uczniów do szkół – to po pierwsze. Po drugie – jak będą wyglądały kolejne kroki, gdybyśmy notowali wzrosty zachorowań. Jakie wzrosty zachorowań spowodują jakie reakcje? Kto będzie podejmował decyzje? Na jakim poziomie? Czy będziemy działali na określonych obszarach naszego kraju czy też ogólnokrajowo?

Jak wygląda kwestia szczepień wśród nauczycieli? To po pierwsze. Po drugie – jak wygląda kwestia szczepień wśród uczniów? Jak w tym kontekście wygląda dialog z rodzicami? Wreszcie – w jakim stopniu szkoły same jako takie są do tego przygotowane; chodzi o środki zabezpieczające, dezynfekujące itd. O tych wszystkich kwestiach chciałem z Państwem porozmawiać.

To jest zagadnienie w tej chwili bardzo ważne – myślę, że absolutnie jedno z najważniejszych, o jakich w ogóle mówi się w tej chwili w polskich domach. Ludzie bardzo obawiają się, że dojdzie do kolejnego lockdownu, że dzieci nie będą chodziły do szkoły.

Obawiają się tego – oczywiście – bardzo rodzice, ale nawet nie ze względu na swoją sytuację zawodową, tylko bardziej ze względu na sytuację dzieci – przede wszystkim psychiczną. Bardzo wielu rodziców zauważa, że ten długotrwały pobyt w domu bez możliwości kontaktu z rówieśnikami, to, że dzieci i młodzież nie chodziły do szkoły, nie wpłynął dobrze na ich rozwój psychiczny, a także na kondycję fizyczną. Rodzice postrzegają w tym dla swoich dzieci realne zagrożenie. To jest jeden problem.

Drugi problem: cały czas pojawiają się informacje, że mogłoby dojść do obowiązkowych szczepień. Przede wszystkim rodzice boją się, że wszystkie dzieci będą musiały być obowiązkowo szczepione. Chcę Panu Premierowi i Państwu powiedzieć jedno: jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia, przeciwnikiem. Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne. Uważam, że jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam. Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka, czy rodzic sam zdecyduje się poddać szczepieniu – każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście.

Natomiast jest obowiązkiem ze strony polskiego państwa każdemu zapewnić możliwość zaszczepienia się. Musimy więc mieć taką sytuację, że jest szczepionka dla każdego obywatela. To jest nasz obowiązek jako władz państwowych: stworzyć każdemu tę możliwość zaszczepienia się. Natomiast nie przymuszać; w tym zakresie każdy powinien mieć możliwość wolnego wyboru.

Oczywiście zachęcać, można wdrażać różnego rodzaju edukacyjne, także i w szkołach. Uważam, że powinno się na ten temat w szkołach rozmawiać z rodzicami. Natomiast bez stosowania w tym zakresie rozwiązań o charakterze przymusowym, bo uważam, że jest to przekroczenie granicy, na które nie możemy sobie pozwolić z wielu względów, ale między innymi dlatego, że znamy też nasz narodowy charakter i wiemy, jak bardzo jesteśmy przekorni. Jeżeli ludzie będą do tego zmuszani, to będziemy mieli naprawdę niedobrą sytuację społeczną, która znacząco pogorszy nastroje. Dlatego jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań.

Szanowni Państwo, będę chciał usłyszeć także i informacje na temat tego, jaka jest ogólnie sytuacja: po pierwsze, ze szczepieniami, po drugie, z zachorowalnością, po trzecie, jak eksperci się spodziewają, na ile rzeczywiście kolejna fala nam zagraża. Bo gdy obserwuje się codzienne wyniki zachorowań, to sytuacja nie wygląda na jakąś zatrważającą w tym momencie. Jeżeli liczba stwierdzanych przypadków dziennych waha nam się pomiędzy sto pięćdziesiąt – taka jest informacja dzisiaj – a dwieście pięćdziesiąt-parę, tak to było w  ostatnich dniach, to nie jest to jakaś zatrważająca liczba zachorowań, biorąc pod uwagę, że mamy 38 mln obywateli. Chciałbym więc, by Pan Minister Adam Niedzielski przedstawił, jaki jest w tej chwili stan, jakie przewidujemy dalsze działania.

Radę rozpoczniemy ze strony rządowej od tego, że poproszę o zabranie głosu Pana Premiera, żeby przedstawił ogólnie swoje stanowisko w kwestii samej pandemii koronawirusa, dalszych działań, jakich możemy się spodziewać i, oczywiście, także, jeśli Pan Premier zechce, na temat rozpoczynającego się roku szkolnego i stanu przygotowań.