Menu rozwijane

22 lutego 2019

Czuwaj!
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Ekscelencjo, Księże Biskupie, Kapelanie Wojska Polskiego,
Czcigodni Księża Kapelani,
Drogie Druhny i Drodzy Druhowie,
Komendanci,
Przewodniczący,
Naczelnicy,
Wszyscy Wielce Szanowni Przybyli Goście,
Drodzy Przyjaciele!

Ogromnie się cieszę, że mogę po raz kolejny gościć Was w Pałacu Prezydenckim w tym tak ważnym dla wszystkich harcerzy i skautów dniu: w Dniu Myśli Braterskiej, który jest naszym – harcerzy – świętem przyjaźni i pamięci wzajemnej od 1926 roku. A więc od bardzo dawna – od ponad 90 lat.

Dziękuję, że zechcieliście po raz kolejny przybyć do Pałacu Prezydenckiego – może inaczej: do siedziby Prezydenta, bo w zeszłym roku widzieliśmy się w Wiśle, w prezydenckiej rezydencji – ale dziękuję Wam, że jesteście i znowu będziemy mogli za chwilę spotkać się w kręgu wokół ognia. Wokół watry, która jest symbolem tego, co w harcerstwie niezwykłe, tego, co potem wszyscy z harcerstwa pamiętają nawet wtedy, gdy nie są już czynnymi harcerzami. Tego, co w harcerstwie niezwykłe, bo watra płonie, daje ogień, a ogień daje poczucie bezpieczeństwa.

Krąg jednoczy, tworzy wspólnotę, ale przede wszystkim jest ciepło. I to ciepło – w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa – jest dawane nie tylko przez ogień watry, lecz także przez krąg, poprzez zjednoczenie serc, myśli, ideałów, tego, w co wierzymy, czemu służymy. To właśnie jest harcerstwo, skauting. Tak pięknie wyrażane expressis verbis – słowami – w Dniu Myśli Braterskiej, gdy harcerze, skauci u nas i na całym świecie wysyłają sobie pozdrowienia, życzenia, świadectwo pamięci. Nawet jeżeli znajdują się tysiące kilometrów od siebie.

Bardzo dziękuję naszym druhnom i druhom z Polonii, którzy przyjechali do nas z różnych stron: z Litwy, Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych – z całego świata. Są dzisiaj z nami nie tylko myślą i sercem, lecz są też z nami osobiście obecni w Pałacu. Bardzo się z tego cieszę i z całego serca, Druhny i Druhów, witam – jest mi z tego powodu bardzo miło. To taki widomy dowód przywiązania do Rzeczypospolitej i do ruchu harcerskiego, właśnie jako ruchu braterstwa, przyjaźni.

Ogromnie się cieszę i jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem Druhnom i Druhom wręczyć te odznaczenia – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Polscy harcerze wiele zrobili dla odzyskania niepodległości, ginęli, aby ją utrzymać, a potem, by odzyskać. I ruch harcerski jako taki powinien zostać odznaczony właśnie Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, bo harcerze przyczynili się do tego.

Ale ja wraz z Kapitułą – bo tu było jednoznaczne porozumienie – postanowiliśmy odznaczyć polskie harcerstwo symbolicznie w sposób szczególny. Otóż przyznałem Ordery Orła Białego na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Andrzejowi i Oldze Małkowskim – właśnie po to, by to najwyższe polskie odznaczenie trafiło do ludzi, którzy stworzyli w Polsce harcerstwo, i męskie, i żeńskie.

Dzięki nim przez ten ruch przeszły dziesiątki milionów młodych ludzi w Polsce i wychowali się w duchu harcerstwa, braterstwa, służby Bogu i Polsce – w duchu tego, co dla nas, harcerzy, najważniejsze. Właśnie dzięki nim, dzięki temu, co oni wtedy tchnęli w harcerstwo, przetrwało ono najtrudniejsze czasy, gdy komuniści chcieli je zlikwidować. Harcerstwo trwało, było i jest.

I dzisiaj spotykają się harcerze, skauci z różnych ruchów harcerskich, które działają w Polsce, ale są razem, siadają razem na tej sali, stają razem wokół kręgu – nie tylko tu, przed Pałacem Prezydenckim, lecz także przecież w wielu innych miejscach, w czasie akcji letniej, a więc na obozie, na zimowiskach, na których się odwiedzacie, czy na biwakach i zlotach, na których się spotykacie. To niezwykła wartość. Chyba największa, jaka jest w harcerstwie.

Chciałem Wam bardzo podziękować za cały ten rok. Te odznaczenia – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości – są symbolem tego, jak bardzo jestem wdzięczny za to, że tak pięknie obchodziliście stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, że było w tym tak wiele służby.

Byłem – jak zwykle – w odwiedzinach na obozie. Tym razem u harcerzy z Łodzi, którzy zostali poszkodowani półtora roku temu na obozie w Suszku – a więc u tej młodzieży, którą dotknęła tak straszna tragedia. Ale byłem też na zlocie Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie było tysiące harcerzy.

Cieszę się, że mogłem być z Wami, że jak zawsze służyliście Polsce. Właściwie na każdej uroczystości niepodległościowej, która odbywała się w ciągu tamtego – 2018 – roku, można było spotkać harcerzy, byliście wszędzie ze swoją służbą. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Wspieraliście organizatorów, sami organizowaliście wiele wydarzeń – i w kraju, i za granicą – bardzo Wam za to dziękuję. To jest właśnie świadectwo tego, jakie jest harcerstwo i kim są polscy harcerze, jakie mają wartości, co jest dla nich ważne, o czym pamiętają.

Dziękuję także wszystkim tym harcerzom, którzy pojechali do Panamy na Światowe Dni Młodzieży służyć swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami – uśmiecham się do Druha Doktora. Jak zwykle jesteście niezawodni. Bardzo Wam za to dziękuję. Rzeczpospolita Wam za to bardzo dziękuje, bo pięknie nas reprezentujecie, dając zarazem świadectwo miłości bliźniego – to wspaniałe.

Może Cię zainteresować Zasłużeni harcerze odznaczeni Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Jeszcze raz bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Służba się nie kończy. Stulecie odzyskania niepodległości obchodzimy nadal. Granice Rzeczypospolitej sto lat temu kształtowały się długo, więc to potrwa kilka lat. Było dużo wydarzeń – i tragicznych, i smutnych, ale i radosnych. Efekt końcowy: w postaci odzyskanej niepodległości, ukształtowanych granic Rzeczypospolitej, obronionej dużej części Śląska w wyniku powstań śląskich, zdobytej Wielkopolski w wyniku bohaterstwa powstańców wielkopolskich – to wszystko jest naszą wielką historią.

Polska obroniona w 1920 roku ofiarnością także polskich harcerzy, którzy ginęli wszędzie; obroniony Lwów, Orlęta – to nasza pamięć, nasze świadectwo. Dziękuję, że to czcicie, jestem za to ogromnie wdzięczny.

Na Dzień Myśli Braterskiej składam Wam najserdeczniejsze życzenia.

Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas,
nie pozwolimy, by ją starł nieubłagany czas.
Przed nami jasnych ścieżek moc, za nami tyle dróg,
przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów.

Składam Wam najserdeczniejsze życzenia i proszę, byście to moje ciepłe pozdrowienie, to moje „czuwaj!” – jeszcze cały czas silne póki co, ale zarazem dzisiaj bardzo radosne i serdeczne – przekazali Waszym druhnom i druhom i powiedzieli, że ogromnie im dziękuję za służbę dla Rzeczypospolitej, Bogu i bliźniemu, za każdy dzień ich harcerskiej służby.

Czuwaj!

Może Cię zainteresować Dzień Myśli Braterskiej w Pałacu Prezydenckim