Menu rozwijane

21 grudnia 2016
Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości powołania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
o638635954.jpg

Szanowny Panie Marszałku Sejmu,

Szanowny Panie Marszałku Senatu,

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowna Pani Prezes,

Powierzam Pani dziś niezwykle odpowiedzialne zadanie. Dziękuję za wybór kandydatów na Prezesa w możliwie najszybszym terminie. To niezwykle ważne, aby tak istotny w kwestiach ustrojowych organ państwa, jakim w zakresie wymiaru sprawiedliwości – opisanego przecież w Konstytucji ‒ jest Trybunał Konstytucyjny, odzyskał pełną zdolność do normalnej pracy. Dziękuję za przyjęcie tej nominacji. Może Cię zainteresować Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Mam do Pani Prezes kilka próśb, bo w tej chwili jako Prezydent Rzeczypospolitej, który już tej nominacji dokonał, mogę mieć tylko prośby do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. A mianowicie po pierwsze chciałbym, aby Pani Prezes uporządkowała sprawy Trybunału. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i w Trybunale te gorszące spory, które do tej pory trwały i które powodowały, że Trybunał tracił tę możliwość do normalnego funkcjonowania. To jest pierwsza sprawa.

Po drugie, chciałbym – i to jest najważniejsze – aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy. Jest wiele zaległości, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, czyli skargi konstytucyjne, które często od lat czekają na załatwienie. To są zwykłe ludzkie sprawy. Nie ma nic bardziej tragicznego dla wymiaru sprawiedliwości niż sytuacja, gdy obywatele latami czekają na załatwienie spraw, bo w ten sposób wymiar sprawiedliwości traci swoją wiarygodność. Dlatego bardzo proszę, aby to orzekanie odbywało się sprawnie ‒ oczywiście w taki sposób, aby możliwe było merytoryczne rozpoznanie spraw, oczywiście w taki sposób, aby konieczny czas na refleksję nad sprawami, na ich rozpatrzenie od strony prawnej, czyli to, co jest najistotniejsze, był w pełni możliwy. Proszę o to, aby praca Trybunału posuwała się w sposób dynamiczny – niezwykle mi na tym zależy.

Liczę na to, że dzięki doświadczeniu Pani Prezes, wieloletniemu doświadczeniu w sądzie, który jest sądem bardzo obciążonym, dlatego że sądy pracy i ubezpieczeń społecznych należą do najbardziej obciążonych, tak jak i sądy cywilne – żeby ta praca posuwała się w sposób taki, który spowoduje, że za jakiś czas, ale mam nadzieję, że w miarę krótki, obywatele będą mogli mówić z satysfakcją, że Trybunał Konstytucyjny załatwia sprawy wnikliwie i szybko. Czyli tak, jak to jest oczekiwane od wymiaru sprawiedliwości czy od organów administracji publicznej wtedy, gdy prowadzą swoje postępowania.

Pani Prezes, życzę Pani powodzenia. To jest ważne zadanie. Odbiór społeczny Trybunału Konstytucyjnego bardzo znacząco się pogorszył. Liczę na to, że doświadczenie i cechy osobowościowe Pani Prezes spowodują, że wróci on – i nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale także w tym ujęciu państwowym ‒ na należną mu pozycję.

Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję.