Menu rozwijane

16 marca 2017

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas uroczystości wręczenia stypendiów ufundowanych przez Fundację „Dorastaj z Nami”

Para Prezydencka wręczyła stypendia ufundowane przez Fundację „Dorastaj z Nami” dla dzieci poległych lub rannych funkcjonariuszy.

o1330796718.jpg
o694396517.jpg

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,

Szanowni Panowie Generałowie, Komendanci, Oficerowie,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

a przede wszystkim Nasi Drodzy Stypendyści!

Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu mojej żony Agaty, także w moim własnym imieniu za to, że możemy być z Państwem dzisiaj, że zechcieli Państwo przybyć do Pałacu Prezydenckiego i że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogłem objąć swoim honorowym patronatem tę akcję.

Muszę powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony od samego początku, gdy mamy kontakt z Fundacją, bo ta misja, którą Fundacja realizuje, jest misją wielką i jest misją wspaniałą. I ta akcja w sposób niezwykły wpisuje się także w moją wizję i w moje odczucie dotyczące narodu, wspólnoty, państwa, służby, życia ‒ tego wszystkiego, co przecież tak niezwykle istotne. Muszę powiedzieć, że mam też na tym tle – jak może niektórzy z Państwa pamiętają – swoje osobiste doświadczenia. Bo – choć mojej rodziny nie dotknęła tragedia – byłem tej tragedii blisko. Wtedy, gdy w kwietniu 2010 roku zginęli moi przyjaciele. I widziałem, co to znaczy. Dlatego bardzo serdecznie chciałem podziękować za akcję „Razem dla Bohaterów”, choć bohaterami dzisiejszego dnia są Państwo: organizatorzy akcji, stypendyści i oczywiście także darczyńcy.

Dziękuję organizatorom za to, że przed laty, właśnie w kwietniu 2010 roku, ideę organizacji tego przedsięwzięcia podjęli. Dziękuję też bardzo za to, że przez te wszystkie lata, przez siedem lat, ta akcja się rozszerza. I stała się ona akcją, która ma znaczenie nie tylko wspólnotowe, choć to jest jej najważniejszy, ludzki element. Tego, że właśnie jesteśmy razem, że patrzymy nawzajem na siebie, że o sobie nie zapominamy, że ‒ krótko mówiąc – jesteśmy solidarni, że Państwo są solidarni z tymi, którzy wymagają wsparcia. To niezwykle ważny, z ludzkiego punktu widzenia najważniejszy element.

Ale dla mnie jako tego, który w zasadzie nieprzerwanie od tamtego czasu służy polskiemu państwu w różnych miejscach i służy mu także i dzisiaj – jeszcze drugi element jest tu niezwykle istotny: otóż propaństwowy element tego, co Państwo robią. Propaństwowy, bo pochylenie się nad tymi, którzy służyli polskiemu państwu i w tej służbie czy to polegli, czy zostali poszkodowani, pochylenie się nad ich bliskimi, nad ich rodzinami ‒ to wielkie działanie propaństwowe. To wielkie budowanie nie tylko wspólnoty w znaczeniu społecznym, ale to także pokazywanie, że służba dla państwa polskiego jest ważna, że służba dla państwa polskiego jest wartościowa i że w tej służbie ludzie, którzy ją pełnią i którzy się jej poświęcają ‒ i ich rodziny, które poświęcają się, jak widać, czasem bezgranicznie – są dostrzegani. Ogromnie za to dziękuję.

Dziękuję także Panom Ministrom i Panom Komendantom, że są tutaj dzisiaj z nami w Pałacu Prezydenckim, że przedstawiciele tych właśnie służb, do których w jakimś sensie adresowana jest ta akcja, to dzieło, poprzez swoją obecność tu z nami podkreślają jej wagę nie tylko w znaczeniu społecznym, nie tylko dla poszczególnych Państwa służb, ale także właśnie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Ogromnie jestem za to wdzięczny.

Ogromnie dziękuję także wszystkim darczyńcom, dziękuję, że się Państwo w tę akcję kiedyś włączyli, dziękuję, że w niej jesteście, dziękuję, że ją kontynuujecie, dziękuję, że podchodzicie do tej sprawy z taką ogromną życzliwością. Wierzę w to, że Wasz przykład będzie stanowił pewien element przyciągający, pewien element zachęcający. W naszym rozwijającym się kraju, w Polsce, jest coraz więcej ludzi, którym dobrze się wiedzie i którzy odnieśli sukces w biznesie, a więc ludzi, którzy mają pieniądze, dysponują nimi. Jest też coraz więcej skłonności do tego, aby dzielić się tym, co udało się uzyskać, tym, co udało się zdobyć swoją pracą, działaniem. Dziękuję wszystkim tym, którzy ‒ zdobywszy dobra ‒ umieją pamiętać także o innych. Bardzo serdecznie chciałem przed Państwem się ukłonić i wyrazić moje najwyższe uznanie dla Waszej działalności. Proszę, żebyście byli także ambasadorami w środowisku biznesu ‒ tego, że warto, że ta akcja jest piękna, że przynosi dobro, że jest elementem budowy silnego państwa i że jest także elementem budowy wspólnoty. A na samym końcu, że przynosi także – bo wierzę w to głęboko, że przynosi – osobistą satysfakcję i jakieś dodatkowo, poza budowaniem swojego potencjału biznesowego, gospodarczego, także i wielkie poczucie spełnienia.

I wreszcie nasi Drodzy Stypendyści, Szanowni Państwo! To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka, tu nie ma żadnego długu. Tutaj dług został zaciągnięty kiedyś przez tych, dla których Wasze mamy, Wasi ojcowie służyli, poświęcali się dla polskiego państwa, dla ludzi, dla społeczeństwa, dla bliźnich – jak powiedzieliby niektórzy. Bez wahania, bez rozterek, w poczuciu głębokiej potrzeby osobistej służby. A więc nie jest to żaden kredyt, to raczej spłata długu ze strony społeczeństwa, w jakimś sensie ze strony polskiego państwa. Chciałbym, żebyście przede wszystkim mieli to poczucie, że jeżeli zaciągacie jakieś zobowiązanie, to nie wobec tych, którzy Was wspierają, nie wobec tych, którzy są z Wami solidarni. Tylko raczej zaciągacie zobowiązania – już pewnie dawno zaciągnęliście – wobec właśnie swoich rodziców. Bo myślę, że ich wielkim pragnieniem, nawet jeżeli fizycznie ich już dzisiaj między nami nie ma – choć ja głęboko wierzę, że oni cały czas z Wami są w sensie duchowym, jestem tego nawet pewien ‒ to wielkim ich pragnieniem jest to, żebyście żyli i mogli się rozwijać, tak jakby oni fizycznie byli obok Was i mogli Was wspierać. Jeżeli ta akcja choćby w najdrobniejszym stopniu pomoże Wam to ich marzenie zrealizować, to myślę, że dla wszystkich tych, którzy w tej akcji uczestniczą, którzy Was wspierają, będzie to największa satysfakcja.

Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować – za obecność w Pałacu Prezydenckim, za tę piękną, prowspólnotową i propaństwową akcję. Dziękuję za jej prowadzenie, dziękuję za to, że w tym sensie symbolicznym możemy z moją żoną, z Agatą, w tym uczestniczyć. I proszę o to, żeby ta akcja nadal się rozwijała. Będziemy się starali wszystkich Państwa ze wszech miar wspierać – w moim poczuciu wspieranie tej inicjatywy i takich inicjatyw należy do obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i składam wszystkim Państwu wyrazy najgłębszego szacunku.