Menu rozwijane

05 października 2017
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
o262880525.jpg
o780715241.jpg
o1090796223.jpg
o824443838.jpg
o473940960.jpg
o756009949.jpg
o469457918.jpg

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

Nie ukrywam, że z wielką radością witam prezydenta Bułgarii, pana Rumena Radewa w Warszawie, w Polsce. Cieszę się ogromnie, bo to jest pierwsza taka oficjalna, państwowa wizyta Pana Prezydenta, choć nie pierwsza w ogóle. Także dzisiaj w trakcie naszego spotkania jeszcze raz bardzo serdecznie dziękowałem Panu Prezydentowi za obecność tutaj, w naszym kraju, w lipcu, w czasie pamiętnego dla nas spotkania państw Europy Środkowej – inicjatywy Trójmorza. Spotkania niezwykle udanego, w którym gościnnie wziął także udział prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump, i wygłosił tutaj, w Warszawie, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego swoje słynne i pamiętne dla nas wystąpienie.

Może Cię zainteresować Prezydent Bułgarii z oficjalną wizytą w Polsce PL/ENG Dziękuję bardzo, że Pan Prezydent był wtedy z nami. To było dla nas, Polaków, mam nadzieję także, że dla całej Europy Środkowej, bardzo ważne wydarzenie. Ale mam nadzieję, że tamto spotkanie – poza bardzo dobrą współpracą polityczną – przełoży się także w przyszłości na konkretne działania infrastrukturalne, które będą mogły być dokonane w naszej części Europy. Temu właśnie służy inicjatywa Trójmorza: żebyśmy nowymi, nowoczesnymi połączeniami infrastrukturalnymi związali nasze kraje i ułatwili komunikację w przestrzeni Północ-Południe, pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem. To jest najważniejszy cel inicjatywy Trójmorza – żebyśmy tę naszą część Unii Europejskiej w przyspieszonym tempie rozwijali infrastrukturalnie, tak żeby jak najszybciej dogonić zachodnią część Unii Europejskiej.

Myślę, że ten nasz cel pięknie wpisuje się w ogóle w ideę rozwoju Unii Europejskiej jako państw, które znajdą się na jednakowym poziomie, jeżeli chodzi właśnie o rozwój infrastrukturalny, o poziom życia mieszkańców. Naszym wielkim celem jest także dążenie do tego, byśmy ‒ po latach zapóźnienia związanego z zaszłościami historycznymi, z tym, że znajdowaliśmy się za żelazną kurtyną ‒ dogonili rozwinięte państwa Europy Zachodniej i żeby ten poziom rozwojowy się wyrównał. Tak więc jestem Panu Prezydentowi bardzo wdzięczny i będę wdzięczny także za przyszłą współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza.

Ale największą część dzisiaj naszego spotkania z Panem Prezydentem zajął właśnie temat związany z przyszłością Unii Europejskiej z tego względu, że Bułgaria z początkiem 2018 roku obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wyraziłem swoje wielkie zadowolenie z tego, że państwo Europy Środkowej ‒ które znajduje się w podobnej sytuacji jak Polska, właśnie również ze względów historycznych, a więc także i na podobnym etapie rozwojowym ‒ będzie przez pół roku miało przewodnictwo unijne.

Wystąpienie Prezydenta RP podczas wspólnej konferencji z Prezydentem RB - zdjęcie w treści artykułu

I stąd rozmawialiśmy z Panem Prezydentem o ważnych tematach europejskich, o kryzysie migracyjnym i sposobach jego przezwyciężenia – tutaj nasze stanowisko jest takie samo i jednoznaczne. Zresztą cieszę się, że my, jako Polska, mogliśmy okazać Bułgarii solidarność, wysyłając polskich strażników granicznych do pomocy w strzeżeniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Zarówno dla Bułgarii, jak i dla nas jest to jedno z najważniejszych działań, jakie powinny być podejmowane – właśnie sprawne, szczelne pilnowanie granicy Unii Europejskiej, tak aby nie można jej było swobodnie przekraczać, czyli żeby zapobiegać nielegalnej migracji. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa: jesteśmy przeciwni mechanizmowi relokacji, jakiemukolwiek systemowi kwotowemu, uważamy, że kwestia kryzysu migracyjnego musi być załatwiona w inny sposób. Powinniśmy przede wszystkim działać zapobiegawczo, strzegąc z jednej strony granicy Unii Europejskiej, ale z drugiej, niosąc pomoc uchodźcom ‒ potencjalnym migrantom tam, gdzie oni się znajdują, tzn. przede wszystkim blisko ich krajów, z których musieli uciekać przed wojną ‒ jednocześnie starając się przezwyciężyć kryzysy.

I tu mówiłem Panu Prezydentowi o trzech zasadach, które według mnie muszą być bezwzględnie w Unii Europejskiej przestrzegane w każdym kontekście: jedność, równość i solidarność. A to oznacza, że właśnie wspieramy się nawzajem, że pamiętamy także o problemach państw południa Unii Europejskiej, które są dotknięte kryzysem migracyjnym z Afryki Północnej. A więc że działamy także w tej sprawie, mimo że to nas, Polski, bezpośrednio nie dotyka, ale rozumiemy, że jest to problem, i wspieramy w tym zakresie. Polska jest na taką solidarność w każdym aspekcie otwarta poprzez świadczenia finansowe, poprzez wysyłanie sił, choćby właśnie takich jak polscy funkcjonariusze Straży Granicznej. My tutaj nie odmawiamy pomocy, działając w ramach Unii Europejskiej.

Jedność, proszę Państwa, sprowadza się do tego, że działamy razem, że nie próbujemy siłą skłonić innych państw, by działały wbrew sobie i wbrew swoim społeczeństwom. I taką też postawę Polska reprezentuje również w kwestiach związanych z uchodźcami ‒ dlatego nie zgadzamy się na dyktat wbrew polskiemu społeczeństwu, jeżeli chodzi o system kwotowy, o przymusowe kierowanie ludzi do Polski. My, jako polskie władze, nie zgadzamy się na to także ze względów humanitarnych, bo nie będziemy ludzi więzili i zatrzymywali w Polsce siłą – absolutnie nie ma takiej możliwości.

I wreszcie, proszę Państwa, równość. Oznacza ona dla nas „nie” dla Unii różnych prędkości – w znaczeniu instytucjonalnym, takim, że będzie wyraźne stwierdzenie, iż jedne kraje mają władzę nad drugimi krajami, że jedne kraje Unii Europejskiej są lepsze niż inne. Dzisiaj Unia rozwija się w różnych aspektach, w różnych prędkościach, na mocy obowiązujących traktatów. I nikt nie widzi problemu w tym, że jedne kraje są zrzeszone w strefie Schengen, a inne w strefie euro. Współpracujemy z sobą i zakładamy, że jesteśmy równymi członkami Unii Europejskiej, których głos jednakowo się liczy. To są podstawowe zasady Unii Europejskiej. Jeżeli one zostaną złamane, moim zdaniem będzie to oznaczało koniec Unii jako takiej, czyli absolutny jej schyłek, który w efekcie doprowadzi do rozpadu.

Wystąpienie Prezydenta RP podczas wspólnej konferencji z Prezydentem RB - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Myślę, że mogę powiedzieć, że Pan Prezydent podzielił mój punkt widzenia, jeżeli chodzi o te trzy zasady – tutaj się zgadzamy. Powiedziałem Panu Prezydentowi, że Bułgaria może absolutnie liczyć na polskie wsparcie, jeżeli chodzi o wstąpienie Bułgarii do strefy Schengen. Tutaj zdecydowanie i bezwarunkowo popieramy Bułgarię, ponieważ już zrealizowała warunki, jakie miała spełnić, żeby do strefy Schengen wstąpić. Będziemy także popierali politykę, którą Bułgaria prowadzi, jeśli chodzi o kwestie przyszłości państw Bałkanów Zachodnich w kontekście Unii Europejskiej. Uważamy, że drzwi Unii Europejskiej muszą pozostać otwarte. I tutaj Bułgaria w swojej polityce także może liczyć na polskie wsparcie. To dzisiaj zadeklarowałem Panu Prezydentowi.

Rozmawialiśmy również o współpracy gospodarczej, dzisiaj razem weźmiemy udział w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym, znajdziemy się tam dosłownie za chwilę. Będziemy mobilizowali naszych przedsiębiorców, aby zacieśniać więzi gospodarcze, by zawierać nowe kontrakty. Cieszymy się, że na przestrzeni ostatnich lat notowany jest tutaj wzrost. Mamy nadzieję, że wzajemna wymiana turystyczna także przyczyni się do zwiększenia obrotów gospodarczych. A w efekcie: wzajemna znajomość krajów i poznawanie się ludzi będą się przenosiły także na wymianę biznesową ‒ będziemy się tutaj starali z Panem Prezydentem do tego mobilizować.

Podziękowałem Panu Prezydentowi za to, że Polacy są miło przyjmowani w okresie wakacyjnym w Bułgarii. Rzeczywiście coraz więcej naszych turystów, naszych rodaków korzysta z uroków wypoczynku nad Morzem Czarnym. To miłe, bo to także prowadzi do zacieśnienia więzi pomiędzy narodami.

Proszę Państwa, rozmawialiśmy też z Panem Prezydentem o współpracy przemysłów obronnych. Mówiłem o polskiej ofercie, jeżeli chodzi o kołowy transporter opancerzony ‒ rozmawialiśmy o transporterze Rosomak, naszym produkcie. Pan Prezydent powiedział, że sprawa jest otwarta, bo Bułgaria będzie prowadziła tutaj postępowanie przetargowe związane z zakupem takich pojazdów ‒ oczywiście na odpowiednich warunkach, które również przyniosą korzyści i państwu, i społeczeństwu bułgarskiemu, co dla nas jest oczywiste. My także przecież mamy swoją ustawę offsetową i określone warunki też muszą zostać spełnione. Mam nadzieję, że polska oferta będzie w tym aspekcie konkurencyjna i dzięki temu współpraca naszych przemysłów obronnych się wzmocni. To były te najważniejsze rzeczy, o których mówiliśmy.

Oczywiście mówiliśmy też o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO – to w aspekcie zbliżającego się w przyszłym roku szczytu NATO w Brukseli. Zaprosiłem Pana Prezydenta do Warszawy, bo przed szczytem NATO będziemy chcieli, żeby tu właśnie, u nas, odbyło się spotkanie prezydentów tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, czyli państw NATO Europy Środkowej. Będziemy wtedy rozmawiali przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwa, o problemach związanych z sytuacją na Ukrainie, ale także o wszystkich innych kwestiach, które dotyczą Sojuszu Północnoatlantyckiego ‒ to na pewno są ważne tematy i będą przez nas omawiane.

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Warszawy, za niezwykle miłą atmosferę naszego kolejnego spotkania, bo z Panem Prezydentem – mimo że Pan Prezydent niedawno rozpoczął prezydenturę, a jednak jest tak aktywny ‒ już kilkakrotnie się spotkaliśmy. Cieszę się, że nasze relacje są bardzo dobre, mam nadzieję, że będą się stawały relacjami przyjacielskimi.

Dziękuję bardzo.

Wystąpienie Prezydenta RP podczas wspólnej konferencji z Prezydentem RB - zdjęcie w treści artykułu nr 2