Menu rozwijane

26 maja 2018
Udział Prezydenta RP w otwarciu obrad Okrągłego Stołu „Współpraca na rzecz dobrobytu – strategia na przyszłe stulecie” (1)
Udział Prezydenta RP w otwarciu obrad Okrągłego Stołu „Współpraca na rzecz dobrobytu – strategia na przyszłe stulecie” (2)
o1241146826.jpg
o1593397584.jpg

Szanowni Panowie Prezydenci,

Dostojni Goście,

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia w tak dostojnym gronie. Jest znamienne, że świętując dzisiaj stulecie proklamowania Demokratycznej Republiki Gruzji, podejmujemy dyskusję o strategii międzynarodowej współpracy w najbliższym stuleciu. Bo – jak zawsze – stoimy przed kolejnymi wyzwaniami i jako międzynarodowa wspólnota jesteśmy zobowiązani, by tym wyzwaniom sprostać dla dobra naszych państw, społeczeństw, ale przede wszystkim także dla dobra Europy i świata.

A te wyzwania to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i pokoju, zapewnienie dobrobytu naszym społeczeństwom, zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju, tak aby pozwolił nam również na zachowanie dla następnych pokoleń zasobów naturalnych. To wreszcie działania na rzecz ochrony klimatu i naszego naturalnego środowiska.

Najważniejszym jednak wyzwaniem dla gospodarki w najbliższym czasie są istniejące różnice w rozwoju technologicznym i społecznym. Dlatego w Polsce stawiamy na rozwój nauki i wysokich technologii, a ja – jako Prezydent – realizuję specjalny program wspierania młodych wynalazców, którzy zakładają swoje pierwsze firmy, tzw. start-upy.

Równocześnie realizujemy programy socjalne, których celem jest wyrównanie różnic społecznych. Naszym wyzwaniem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu dla naszych społeczeństw. Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci pokazują, że najlepszy model w tym zakresie to model nazywany społeczną gospodarką rynkową.

Reprezentujemy państwa, które przez wiele lat były odgrodzone żelazną kurtyną od wolnego świata i nie miały warunków na taki rozwój. Naszym zadaniem jest teraz nadrobienie tych zaległości rozwojowych. Jestem przekonany, że dzięki wykształceniu i pracowitości naszych narodów zajmie to nam znacznie mniej czasu niż następne najbliższe stulecie. Potrzebujemy jednak współpracy na rzecz modernizacji, rozwoju wysokich technologii i nauki. Możemy w tym zakresie współpracować i dzielić się naszymi osiągnięciami.

Musimy wreszcie postawić na rozwój infrastruktury, która stanowi podstawę rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego czy swobodnych kontaktów międzyludzkich. Ten cel – infrastrukturalnego rozwoju naszego regionu ‒ stawiamy sobie jako jeden z głównych w naszych formatach współpracy regionalnej, m.in. w ramach Partnerstwa Wschodniego czy też inicjatywy Trójmorza.

Wyzwaniem, przed którym dzisiaj stoimy, jest także odpowiedzialność za to, co pozostawimy następnym pokoleniom. Musimy chronić ograniczone zasoby, a to wymaga współpracy naukowej i technologicznej, by w jak największym stopniu stawiać na gospodarkę zamkniętą, czyli taką, która ponownie wykorzystuje surowce i materiały, a nie sięga po nowe, które stają się przecież coraz bardziej ograniczone.

Musimy też znacznie bardziej zaangażować się w ochronę środowiska naturalnego i przede wszystkim w ochronę klimatu. Myślę, że ten temat będziemy mogli dokładnie przedyskutować podczas organizowanego w grudniu br. w Polsce ‒ w Katowicach ‒ szczytu klimatycznego COP24, na który jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.

Na zakończenie, chciałbym jeszcze poruszyć kwestię edukacji i kontaktów młodego pokolenia. To niezwykle ważne, byśmy my, jako przywódcy naszych krajów, zrobili wszystko, by ułatwić kontakty i współpracę młodzieży. Wzajemne poznanie się, wymiana poglądów, uczenie się inności, odmienności, ale także poszanowania bogactwa kultur i różnych doświadczeń, koleżeństwo i przyjaźń ‒ to bardzo silne podstawy do przyszłej współpracy.

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.