Menu rozwijane

27 maja 2020

Dzień dobry, Szanowni Państwo!

Dzisiaj, w Święto Samorządu Terytorialnego, jestem w Staszowie w województwie świętokrzyskim. Z ogromną satysfakcją patrzę na dziejący się efekt mojej dobrej współpracy z rządem i mojej dobrej współpracy z Panem Burmistrzem i z samorządem lokalnym tutaj, w mieście. Dokładnie w marcu 2017 roku byłem tutaj w odwiedzinach w ramach jednej z moich wizyt krajowych. Właśnie wtedy Pan Burmistrz mówił mi, że ma ambicję, by Staszów stał się kolejnym centrum rozwoju biznesu w województwie świętokrzyskim i dlatego ubiega się o to, aby Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” została rozciągnięta także na obszar Staszowa. Wysłuchałem tamtej relacji Pana Burmistrza i zobowiązałem się pomóc.

Powiedziałem to głośno na spotkaniu z mieszkańcami, że zobowiązuje się ze wszystkich sił wesprzeć ten staszowski wniosek, aby ta strefa tutaj powstała – widząc energię, która emanowała wtedy z Pana Burmistrza, jego współpracowników, wierzyłem, że jak dostaną szansę, to inwestycje tutaj ruszą i będą powstawały nowe miejsca pracy, miasto będzie się rozwijało gospodarczo, będzie szansa rozwojowa dla młodych ludzi.

Teraz właśnie, proszę Państwa, jesteśmy w podstrefie starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Staszowie. Ona tutaj powstała wkrótce po mojej wizycie, dlatego że odpowiednie decyzje zostały wydane już w lipcu 2017 roku. Starachowicka strefa została rozszerzona o Staszów, o ponad 11 hektarów terenów. Pierwsza łopata pod pierwsze inwestycje została tutaj wbita w 2019 roku, a dzisiaj obserwujemy w tym momencie prace, które prowadzi firma SIEJESIE. Pan Prezes spółki jest tutaj ze mną obecny. Inwestycja Centrum Badawczo-Rozwojowe tej firmy na naszych oczach dosłownie powstaje tutaj w Staszowie.

Proszę Państwa, chcę powiedzieć jedno: to jest właśnie moja wizja rozwoju Polski. To jest właśnie doskonałe współdziałanie w obrębie samorządu, doskonałe współdziałanie samorządu z władzami centralnymi, wzajemne wspieranie się i dobra, twórcza współpraca Prezydenta Rzeczypospolitej z rządem. To wszystko oznacza pracę i to wszystko oznacza miejsca pracy. Więc, proszę Państwa, praca – nie kłótnie, miejsca pracy – nie awantura. Razem współdziałać, tworzyć efekt synergii po to. żeby rozwiązywać problemy naszych rodaków, żeby stwarzać szanse mieszkańcom całego kraju, także w mniejszych ośrodkach miejskich takich właśnie, jak Staszów. Żeby ta szansa była wszędzie, nie tylko w wielkich miastach, nie tylko tam, gdzie zawsze dużo się działo, czy gdzie już od wielu lat dużo się dzieje. Po prostu, aby coraz więcej możliwości rozwojowych było także w mniejszych ośrodkach.

Może Cię zainteresować Andrzej Duda do samorządowców: Macie we mnie orędownika

Bardzo mnie cieszy, że tutaj, na południowym wschodzie województwa świętokrzyskiego dzieją się w tej chwili nowe inwestycje, że ten teren rozwija się. Teren, o którym przedtem bardzo często mieszkańcy mówili, że to jest taka „Polska B”, że tą Polską jest mniejsze zainteresowanie, że to w głównej mierze tereny rolnicze. Tak, to tereny rolnicze. Tak, to jest zaplecze żywnościowe Rzeczypospolitej. Tak, to tutaj tworzy się między innymi bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Polaków. Ale to także ambitne tereny inwestycyjne, gdzie samorządy z wizją chcą tworzyć, rozwijać swoje lokalne wspólnoty poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. I wierzę w to, że ta praca tutaj wkrótce będzie. Już rozmawialiśmy – będzie na początek kilkanaście, potem kilkadziesiąt miejsc pracy tutaj, w tym centrum badawczo-rozwojowym. Ale to cały czas powstające – jak widać też tutaj obok – nowe hale, nowe przedsięwzięcia gospodarcze, coraz większy rozwój. Za to bardzo serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi, za to także dziękuję Panu Prezesowi, za tę decyzję, żeby to właśnie tutaj były zlokalizowane te inwestycje.

Mam nadzieję, że dla młodych ludzi to Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie będą prowadzone badania nad nowoczesnymi technologiami, stanie się szansą, aby po studiach poszukiwać pracy ambitnej, rozwijającej, takiej, której wielu ludzi do niedawna poszukiwało gdzieś na zachodzie Europy. Że będzie ją można znajdować i znajduje się ją także i w naszym kraju. To jest właśnie taka Polska, która, chciałbym, żeby była, i żebyśmy jej doświadczali w coraz większym stopniu. Polska nowoczesna, Polska rozwijająca się, Polska, przede wszystkim, oparta na twórczym działaniu. Polska, w której jest praca. Polska, w której są miejsca pracy tworzone w spokojnej atmosferze realizacji zadań, a nie kłótni, nie awantur, współdziałania pomiędzy władzami samorządowymi i centralnymi, i w obrębie władz centralnych. Nie awanturnictwa politycznego, nie kłótni, nie przeszkadzania sobie nawzajem, tylko współdziałania, mądrej, dobrej dla Polski polityki, którą zobowiązywałem się realizować i zobowiązuje się realizować. I wierzę w to, że taka właśnie Polska to jest Polska marzeń większości moich rodaków.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę obydwu Panom i wszystkim mieszkańcom Staszowa, aby ta inwestycja powstała jak najprędzej, a za nią kolejne i kolejne, dla pożytku miasta, dla pożytku województwa świętokrzyskiego i Rzeczypospolitej.

Dziękuję.

Grzybów | Prezydent w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
o1468063581.jpg