Menu rozwijane

08 października 2021

Wielce Szanowny Panie Panie Burmistrzu Miasta Pafos,
Wielce Szanowni Członkowie Rady Miejskiej,
Wszyscy Członkowie Władz Miejskich,
Wielce Szanowna Pani Ambasador,
Drodzy Mieszkańcy Pafos,
Drodzy Rodacy, zwłaszcza ci, którzy w Pafos mieszkają!

Przede wszystkim chcę z całego serca podziękować Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za to niezwykłe wyróżnienie. Przyjmuję je jako znak wielkiej przyjaźni i wielkiego otwarcia ze strony Pafos i jego mieszkańców wobec Polaków i wobec polskości.

Wiem, że w Pafos mieszka na stałe – pracuje, żyje – całkiem spora grupa moich rodaków, współobywateli. Rozmawiałem z nimi wczoraj, wszyscy są zadowoleni, że na co dzień żyją wśród społeczności Pafos. Dziękuję ogromnie za to, że ich tutaj dobrze przyjmujecie.
Rzeczywiście, oboje z moją Małżonką urodziliśmy się w Krakowie, wychowaliśmy się tam, to jest nasze miasto. Miasto, które jak na skalę polską i europejską jest miastem starym.

Ale z pokorą pochylam głowę nad kluczami do Pafos, które jest kolebką cywilizacji europejskiej. To właśnie dlatego Polska Misja Archeologiczna od 1965 roku, a więc od 56 lat stale tutaj jest. Właśnie dlatego, że Pafos i to, co można odkryć w Pafos, jest absolutnie niezwykłe, niepowtarzalne. Jestem ogromnie dumny z tego, że do odsłaniania fundamentów cywilizacji europejskiej i kultury, która tutaj w Pafos się rodziła, przyczyniają się ręce i umysły polskich naukowców.

Za chwilę z żoną udamy się na spotkanie, żeby zobaczyć, jak pracują nasi archeolodzy, porozmawiać z nimi i zobaczyć to, co na co dzień odkrywają. Ogromnie dziękuję również za to, że miło ich tutaj przyjmujecie, jesteście dla nich życzliwi, że mogą się tutaj rozwijać, że powstaje tutaj w Pafos Polskie Centrum Badawcze, które będzie współpracowało także z naukowcami cypryjskimi. To również pokazuje, że ta polska obecność w znaczeniu intelektualnym, naukowym, zwiększa się.

Wspomniał pan burmistrz o tym, że Król Cypru Piotr I był na zjeździe monarchów i książąt w Krakowie w 1364 roku. Fakt ten jest udokumentowany, ponieważ napisał o tym jeden  największych polskich kronikarzy Jan Długosz. Zaznaczył nawet przy tym, że w zorganizowanym na marginesie tego szczytu turnieju walk rycerskich król Cypru odniósł zwycięstwo, bo najlepiej ze wszystkich władał bronią. Ta historia współpracy polsko–cypryjskiej i stosunków dyplomatycznych jest więc, można mówić, dłuższa niż tylko te ostatnie sześćdziesiąt lat.

Ale wiele łączy Pafos w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu z moim miastem Krakowem. Kraków też jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kraków też był europejską stolicą kultury w 2000 r. i krakowianie też lubią przyjeżdżać do Pafos. Mieliśmy zakłócenia związane z pandemią, ale mogę ogólnie powiedzieć, że, jak wiecie Państwo, co roku tysiące turystów z Polski przyjeżdża, żeby cieszyć się waszą piękną przyrodą, tą niezwykłą skarbnicą historii i kultury, która tutaj jest. Jak Pan Bóg pozwoli, to po zakończeniu prezydentury i ja z żoną przyjedziemy tu jeszcze, jako zwykli turyści.

Dzisiaj przyjmuję te klucze z wielką wdzięcznością i pokorą wobec wielkiej historii Pafos. Przyjmuję je w imieniu wszystkich tych, o których mówiłem, którzy od dawna tutaj w Pafos są, od dawna do Pafos przybywają i są tu witani życzliwie. A także w imieniu wszystkich moich rodaków, którzy do Pafos dopiero przyjadą. Niech wiedzą, że Pafos jest dla nich otwarte, życzliwe, że na nich czeka. Dali nam klucze – to znaczy, że możemy przyjechać, kiedy chcemy! Dziękuję.

Może Cię zainteresować Wizyta w Pafos