Menu rozwijane

14 czerwca 2019

Bardzo chcę podziękować za zaproszenie tutaj, w Houston, do MD Anderson Cancer Center. Jestem bardzo wdzięczny także Panu Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu za to, że doszło do zawarcia tego porozumienia.

Może Cię zainteresować Polsko-amerykańska współpraca w walce z rakiem [PL/ENG] Ale przede wszystkim chcę podziękować władzom MD Anderson, Panu Profesorowi Peterowi W.T. Pistersowi, który jest prezesem MD Anderson Cancer Center, i Panu Profesorowi George’owi Wildingowi, który jest wiceprezesem MA Anderson Center, za to, że zdecydowali się podjąć współpracę z Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu chorób nowotworowych, co jest jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych na najbliższe dziesięciolecia, jeśli chodzi o ochronę zdrowia.

A skoro już zacząłem od podziękowań, muszę podziękować Panu Profesorowi Waldemarowi Priebemu, który współpracuje z nami w Polsce, ale przede wszystkim na co dzień pracuje tutaj, w MD Anderson Cancer Center. Panie Profesorze, dziękuję za ten kontakt, dziękuję za współpracę między Kancelarią Prezydenta, Ministerstwa Zdrowia, a MD Anderson. Wierzę głęboko, że ta współpraca przełoży się na poprawę wyników leczenia chorób nowotworowych w Polsce.

Na naszym polskim terenie muszę koniecznie z tego miejsca podziękować Panu Profesorowi Piotrowi Czaudernie i Panu Doktorowi Konradowi Dziobkowi, którzy współpracują ze mną na co dzień w ramach Narodowej Rady Rozwoju, zajmują się tam ochroną zdrowia i właśnie to oni prowadzili mnie ku MD Anderson i ku tej współpracy, po to, żeby ją w sposób zinstytucjonalizowany poprzez obecność Prezydenta Rzeczypospolitej podkreślić i przypieczętować.

Szanowni Panowie Profesorowie, Szanowni Panowie Prezesi, Państwa ośrodek jest jednym z najbardziej cenionych i skutecznych ośrodków badawczych nad nowotworami na świecie. Wystarczy powiedzieć, że jest odpowiedzialny za prawie jedną trzecią zatwierdzonych w ciągu ostatnich pięciu latach nowych leków leczących raka. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że MD Anderson to jeden z najpoważniejszych na świecie partnerów, partnerów, z którymi chcemy się zmierzyć z tą straszliwą plagą, jaką są choroby onkologiczne.

Jaki jest rozmiar problemu? Wystarczy przytoczyć kilka danych. Szacuje się, że w najbliższym dziesięcioleciu na choroby onkologiczne umrze na świecie około sto milionów ludzi. To znaczy, że rak zabierze więcej istnień niż choroby układu krążenia, gruźlica czy malaria razem wzięte.

W naszym kraju, w Polsce, rocznie notuje się około 160 000 zachorowań na choroby nowotworowe złośliwe. Sprawa jest poważna, bo to obecnie druga przyczyna zgonów Polaków. Rocznie umiera na nią około sto tysięcy osób. Chyba nie ma w Polsce rodziny, która nie straciłaby kogoś, kto zmarł na chorobę nowotworową.

W tej chwili każdego dnia choroby nowotworowe diagnozuje się u około 300 Polaków, z których 220 umiera. A przewidywania, niestety, nie są pod tym względem optymistyczne. Także dlatego, że zwiększa się długość życia człowieka. Tym samym wzrasta prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę nowotworową i prawdopodobnie stąd przewiduje się, że zachorowalność na nowotwory wzrośnie, i to dramatycznie, w ciągu najbliższych pięciu lat o 15 proc., a w ciągu najbliższych dziesięciu lat – o 28 proc.

W Polsce wielkim wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest kwestia poprawy wskaźników wykrywalności chorób nowotworowych. Obecnie wiele tragedii spowodowanych jest tym, że choroba nowotworowa zostaje wykryta za późno. Choroba nowotworowa, którą wcześniej być może i prawdopodobnie dałoby się wyleczyć.

To właśnie m.in. z tej przyczyny za namową Panów Profesorów przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta jako projekt prezydencki ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, którą przed chwilą wręczyłem Panu Profesorowi. W Polsce byli ludzie, którzy trochę śmiali się z tej inicjatywy, tymczasem nie zdają sobie sprawy, jak wielkie zagrożenie niesie za sobą korzystanie z solarium – przede wszystkim dla ludzi młodych, dla dziewcząt, dla chłopców, którzy bez zastanowienia korzystali z solarium, bardzo często z tragicznym skutkiem.

Ale przygotowaliśmy także – i jest ona już uchwalona w Polsce – ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. To wielkie zadanie, a mianowicie: stworzenie ram prawnych umożliwiających przyjęcie dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, który będzie stanowił odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelności na choroby nowotworowe w Polsce.

Celami strategii będą przede wszystkim: obniżenie zachorowalności, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Nie mamy wątpliwości, że walka z tak groźnym przeciwnikiem, jakim są choroby nowotworowe wymaga bardzo kompleksowej i przemyślanej strategii. Procesu, który obejmuje nie tylko samo leczenie, lecz także różne działania o charakterze medycznym i pozamedycznym.

Potrzebujemy także profilaktyki, a więc edukacji. Potrzebujemy działań o charakterze badawczym i naukowym. Potrzebujemy wreszcie także strategii psychologicznej. Jak postępować z pacjentem, u którego wykryto chorobę nowotworową? Co mu powiedzieć? Jak pomóc temu pacjentowi wrócić do równowagi psychicznej.

Potrzebujemy zatem strategii, która poprowadzi pacjenta od najmłodszych lat poprzez edukację do diagnostyki, która będzie kontrolowała kwestię stanu jego zdrowia, a w przypadku wykrycia choroby – poprzez leczenie, rekonwalescencję aż do opieki paliatywnej i psychologicznej.

Strategiczne partnerstwo zainicjowane przez moją Kancelarię, a nawiązane obecnie na poziomie rządowym za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia, mam nadzieję, że pozwoli i będzie prowadziło do wymiany wiedzy między MD Anderson Cancer Center a naukowo-klinicznymi instytucjami w Polsce. Bardzo liczę również na wsparcie MD Anderson w przygotowaniu naszej Narodowej Strategii Onkologicznej.

Warto podkreślić, że MD Anderson Cancer Center już nawiązało współpracę z nowo powołaną Agencją Badań Medycznych. Plany na przyszłość są bardzo ambitne. Wiem, że MD Anderson zamierza nadal rozwijać współpracę z Polską i pilotować innowacyjne projekty badawcze, a także działać wspólnie w zakresie badań klinicznych.

Bardzo obiecująco wygląda także możliwa współpraca w zakresie stworzenia infrastruktury informatycznej wspierającej podstawowe badania naukowe i kliniczne. W ten sposób Polska mogłaby stać się najważniejszym ośrodkiem w zakresie szkoleń, badań i usług z zakresu onkologii dla Europy Środkowej i Wschodniej. Nie mam wątpliwości, że mamy ku temu zarówno potencjał infrastrukturalny, jak i intelektualny.

Mając nadzieję, że uda się zrealizować ten niezwykle ambitny cel, serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój współpracy między MD Anderson Cancer Center a polskimi ośrodkami naukowo-klinicznymi. Państwa praca ma nieocenione znaczenie dla setek tysięcy ludzi w Polsce. Poprawa efektów leczenia chorób nowotworowych tylko o 10 proc. to uratowanie każdego dnia aż 22 osób.

Mówię o tym, również patrząc na historię mojej rodziny. W ciągu ostatnich 30 lat w mojej rodzinie nikt nie umarł z innej przyczyny, jak tylko na choroby nowotworowe. Myślę, że – niestety – pod tym względem jesteśmy dosyć typową polską rodziną. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że ta współpraca i to dzieło, które Państwo realizujecie, są bardzo, bardzo, bardzo ważne.

Jeszcze raz dziękuję.

– W Polsce wielkim wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest kwestia poprawy wskaźników wykrywalności chorób nowotworowych – mówił Andrzej Duda
o160682179.jpg