Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 10 listopada 2015

"Ojciec Święty pragnąłby Europy solidarności”

Wywiad z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został opublikowany przez AgenSIR w dniu 10 listopada br. 

 

Panie Prezydencie, czy rozmawiał Pan z papieżem na temat przyszłości Europy? Jak postrzega Pan i Jego Świątobliwość przyszłość naszego kontynentu?

 

Ojciec Święty pragnąłby Europy solidarności: solidarności w dobroci. Papież Franciszek zachęca innych do czynienia dobra. W trakcie naszego spotkania zauważył, że świat, w tym również Europa muszą odkryć na nowo tradycyjne wartości. Ponadto w Europie powinno być więcej humanitaryzmu i więcej solidarności. U podłoża wszystkiego nie powinien leżeć zysk, traktowany jako najważniejszy czynnik optymalnego funkcjonowania Europy.

 

Unii Europejskiej nie wolno sprowadzać do obszaru, na którym ścierają się różne interesy materialne. To człowiek, jednostka, mają większą wagę, niż cokolwiek innego.

 

Obejmuje to wszystkich mężczyzn i kobiety w potrzebie, tych którym nie powiodło się w życiu… Z tych przyczyn Ojciec Święty mocno akcentuje potrzebę miłosierdzia i pomocy bliźniemu.

 

Wyobrażam sobie, że Pan Prezydent na pewno poruszył z Ojcem Świętym temat sytuacji w Polsce w następstwie wyborów parlamentarnych, w których zwycięstwo odniosło konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość, partia z której Pan się wywodzi. Jaka jest rola Polski w dzisiejszej Europie?


Rozmawiałem z Ojcem Świętym na temat sytuacji w Polsce, ale przede wszystkim w kontekście Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Ojciec Święty powiedział, że chciałby odwiedzić nie tylko Kraków, lecz również Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze w Częstochowie, a także Muzeum w Auschwitz. Niemniej jednak nic nie zostało jeszcze postanowione.

 

Oprócz tego, przygotowania w Polsce są zaawansowane i nie ma powodu do niepokoju.

 

Jeśli chodzi o rolę Polski w Europie, zgadzam się z Ojcem Świętym, że Polska powinna ponownie podkreślać wartość solidarności w Europie. Papież Franciszek zna bardzo dobrze historię Solidarności, pierwszego wolnego związku zawodowego w kraju pod rządami reżimu komunistycznego i uważa, że wartości, jakie Polska może wnieść do procesu integracji europejskiej mają wielką wagę. Dzisiaj, inaczej niż w czasach Solidarności, nie musimy już walczyć o wolną i suwerenną Polskę, ale musimy zawsze dbać o własną suwerenność i demokrację, bo nie są one nam dane raz na zawsze. Wymagają stałej troski. I dlatego musimy być nieustępliwi w naszym zaangażowaniu na rzecz zachowania właściwie rozumianej suwerenności. W tym celu należy zachować prawość moralną i etyczną, tak by nie przekraczać granic wolności osobistej kosztem innych. I nie możemy zapominać o ważnych postaci historycznych, takich jak Jan Paweł II i Ronald Reagan, którzy zmienili bieg historii i dali obecnej Polsce możliwość zbliżania się coraz bardziej do wielkich demokracji Zachodu, chociaż ich stopa życiowa jest nadal inna, wyższa, niż naszego kraju. Zobacz także: Prezydent Andrzej Duda na audiencji u papieża Franciszka

 

Czy poruszył Pan w trakcie Pańskiego spotkania z Papieżem Franciszkiem, a następnie z Kardynałem Parolinem, temat trwających w świecie konfliktów oraz problem uchodźców?


Dla Ojca Świętego i jego współpracowników oraz dla mnie osobiście nie ulega wątpliwości, że konieczne jest osiągniecie trwałego pokoju na Ukrainie. Nie wolno nam pozwolić na kontynuację ukrytego konfliktu, pokój jest absolutnie niezbędny.

 

Jeśli zaś chodzi o kwestię uchodźców, musimy być otwarci: jeżeli ktoś chce do nas przybyć i potrzebuje pomocy, naszym obowiązkiem jest udzielić takiej pomocy.

 

Ale nikt nie ma prawa zmuszać innych i kierować ich tam, gdzie nie chcą być, zmuszać ich, by zostali w tym kraju, a nie innym, lub by go opuścili.  Naród polski musi pamiętać że jest niedopuszczalne odmawiać pomocy ludziom w potrzebie.

 
Rozmawiała Anna T. Kowalewska
 
Poleć znajomemu