Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 26 listopada 2015

Wywiad dla CCTV: Jeżeli chcesz osiągnąć korzyści - musisz się zaangażować

  |   Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla stacji telewizyjnej CCTV Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla stacji telewizyjnej CCTV Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla stacji telewizyjnej CCTV Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla stacji telewizyjnej CCTV

 - To bardzo dobre spotkania. Cały szereg podpisanych umów. Widać, że zarówno formuła spotkań polsko-chińskich, jak i spotkanie w formule 16+1 już w tej w chwili przynoszą wymierne efekty – powiedział Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym w czwartek chińskiej telewizji CCTV.

 

Andrzej Duda, podsumowując swoją wizytę, nawiązał także do chińskiej idei budowy „Jednego Pasa i Jednego Szlaku”. - Z naszego punktu widzenia jest to świetna koncepcja, wręcz wizjonerska i w pewnym stopniu odnawia koncepcję dawnego „Jedwabnego szlaku”. Polacy są romantycznym narodem, cenimy takie wizjonerskie przedsięwzięcia. Ale przede wszystkim to szansa na rozwój gospodarczy – podkreślił prezydent. - Bardzo liczymy, że położenie geograficzne Polski z tego puntu widzenia będzie miało charakter strategiczny – że duże inwestycje związane z realizacją tej idei przede wszystkim o charakterze infrastrukturalnym i logistycznym będą ulokowane w Polsce – zaznaczył.

 

Andrzej Duda pytany był także o Azjatycki Bank Inicjatyw Infrastrukturalnych, którego Polska jest jedynym członkiem spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej.

 

- Jesteśmy największym państwem Europy Środkowo-Wschodniej, rozumiemy swój potencjał. Rozumiemy także wielki potencjał idei „Jednego Pasa i Jednego Szlaku”. Dlatego pokazując nasze zainteresowanie i wychodząc naprzeciw tej idei, włączyliśmy się do Azjatyckiego Banku Inicjatyw Infrastrukturalnych. Chcemy być w tym banku aktywni, chcemy także w pewnym zakresie - odpowiednio do swojego udziału - wpływać na jego politykę. Chcielibyśmy także, aby we władzach banku, wśród dyrektorów decydujących o koszyku państw nienależących do strefy Euro znalazł się Polak – mówił Andrzej Duda.

 

- Wychodzimy z prostej i uczciwej zasady: jeżeli chcesz osiągnąć korzyści - musisz się zaangażować – podkreślił prezydent.

 

Dziennikarka China Central Television pytała również o kryzys rozgrywający się w Europie w związku z niekontrolowanym napływem uchodźców i o polskie stanowisko w tej sprawie.

 

- Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że realizujemy wszystkie nasze obowiązki wynikające faktu bycia członkiem Unii Europejskiej i strefy Schengen. W sposób odpowiedzialny realizujemy ochronę granic UE i strefy Schengen i w sposób odpowiedzialny realizujemy politykę azylową – odpowiedział prezydent. - Chcę powiedzieć jasno: przyjmiemy każdą osobę, która potrzebuje pomocy, która jest uchodźcą rzeczywiście, czyli ucieka przed wojną, ratując swoje życie i zdrowie. Jeżeli tylko będzie chciała przyjechać do Polski, z pewnością zostanie przyjęta i pomoc zostanie jej udzielona. Równocześnie nie zgadzamy się z tym, by ludzie byli kierowani do Polski w sposób przymusowy. Uchodźcy także maja swoje prawa i te prawa musza być respektowane – zaznaczył Andrzej Duda.

 

Jednocześnie podkreślił, że polityka europejska powinna być polityką, która nie tyle załatwia skutki, ile raczej zapobiega przyczynom tej wielkiej migracji. Prezydent powiedział, że trzeba dołożyć środków, aby zapewnić godne warunki życia w obozach dla uchodźców, a także działać w kierunku rozwiązania wojny w Syrii. - W moim osobistym przekonaniu ważną rolę mogłaby tutaj odegrać Organizacja Narodów Zjednoczonych – podkreśli Andrzej Duda.

 

Prezydent był także pytany o polskie stanowisko przed zbliżającym się szczytem klimatycznym w Paryżu.

 

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że ochrona klimatu jest potrzebna i w związku z tym podjęliśmy już dawno odpowiednie zobowiązania, choćby przez realizację protokołu z Kioto. Trzeba powiedzieć, że na tym polu odnieśliśmy wielki sukces, bo od roku 1988 ograniczyliśmy emisję CO2 w naszym kraju o ponad 30 proc. To jest sukces. Z drugiej jednak strony patrząc - polityka musi być realizowana w sposób rozsądny i musi być w każdym przypadku dostosowana do indywidualnych okoliczności, w jakich znajduje się dany kraj. My w Polsce mamy 90 proc. europejskich zasobów węgla. Mamy węgla do wydobycia na kolejne 200 lat, jak mówią eksperci, i polska gospodarka energetyczna jest oparta na węglu. To także kwestia naszej suwerenności. My nie zamierzamy zrezygnować z węgla jako z surowca energetycznego – zaznaczył Andrzej Duda.

 

Prezydent podkreślił, że aby pogodzić te dwie kwestie – gospodarkę energetyczną opartą na węglu i kwestie klimatu, potrzebne jest zdecydowanie jedno działanie - rozwój nowych technologii, jeżeli chodzi o przetwarzanie węgla i jego spalanie.-  Tu niezwykle ważne są badania naukowe, które te nowe technologie wypracowują. Rozmawialiśmy na ten temat z panem przewodniczącym Xi Jinpingiem i z panem premierem, i w tej kwestii całkowicie się zgadzamy – oświadczył prezydent – Podkreślił, że liczy na dobrą współpracę w tym zakresie pomiędzy Polską i Chinami, zarówno naukową, jak i inwestycyjną. To by jeden z ważnych tematów naszej rozmowy. -  W tej sprawie rozumiemy się doskonale, bo przecież węgiel stanowi także ważny surowiec energetyczny Chin – dodał.

 

- Patrząc na dotychczasowy sukces, wielki sukces, jaki odniosły Chiny w ciągu ostatnich 30 lat, można powiedzieć, że właściwie Chiny są skazane na sukces – mówił polski prezydent proszony o ocenę chińskiej gospodarki. - Został przyjęty trzynasty plan pięcioletni i muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją przyjąłem słowa pana przewodniczącego Xi Jinpinga, który powiedział, że teraz wielkim celem jest przede wszystkim podniesienie zamożności społeczeństwa. Przyjąłem to z satysfakcją, bo to także mój wielki cel jako polskiego prezydenta. To także wielki cel nowego polskiego rządu. My też byśmy bardzo chcieli i będziemy czynili wszystko, aby stopa życiowa Polaków się podniosła, tak żeby dorównywać Europie zachodniej. Te dążenia i nasze i władz chińskich są bardzo podobne, co także dobrze rokuje na dobrą współpracę – podsumował Andrzej Duda.

 

Na zakończenie prezydent zaprosił chińskich widzów do odwiedzenia Polski, życząc im wszelkiej pomyślności. 

Poleć znajomemu