Menu rozwijane

18 listopada 2020

Relacje polsko-litewskie na poziomie politycznym są w ostatnich latach – śmiało mogę powiedzieć – nie tylko bardzo dobre, ale wręcz wyśmienite. To ogromnie cieszy, bo wierzę, że to się także przekłada na relacje międzyludzkie – powiedział Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Wilno.

Prezydent w rozmowie podsumował zakończoną właśnie dwudniową wizytę na Litwie.

CAŁY WYWIAD >>>

Jak podkreślił Andrzej Duda, podczas spotkań w Wilnie wielokrotnie akcentowana była wspólna dbałość o bezpieczeństwo – „przede wszystkim w naszym regionie, związana z tym, że razem staraliśmy się choćby o obecność sił NATO na wschodniej flance”.

– Bez wątpienia decyzja podjęta na Szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku wzmocniła nasze bezpieczeństwo i dzisiaj cały czas nad tym pracujemy – mówił Prezydent.

Andrzej Duda przywołał także współpracę w ramach Inicjatywy Trójmorza, która „od początku spotkała się z przychylnością przywódców Europy Środkowej, a dzisiaj przynosi już pierwsze profity”. Wspólne inwestycje to: Via Baltica, Via Carpatia, Rail Baltica, realizacja połączenia gazowego pomiędzy Polską a Litwą i synchronizacja systemów energetycznych.

Zapewnił, że zarówno po stronie litewskiej, jak i polskiej „te inwestycje są realizowane w sposób bardzo zdecydowany, systematyczny i zaawansowany.

Ponadto, Prezydent mówił między innymi o kontynuacji dobrych stosunków polsko-litewskich pomimo zmian politycznych na Litwie, a także o idei powołanej właśnie przez obydwa kraje Rady Prezydenckiej.(AW)

WIĘCEJ O WIZYCIE: