przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Środa, 13 października 1999

Nominacje profesorskie

13 października 1999 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nadania tytułu naukowego 84 profesorom. Zwracając się do nowo mianowanych profesorów prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in: (...) Nominacje profesorskie są niewątpliwie ogromnie ważnym momentem w waszej pracy i karierze. Jeden z panów profesorów najszczerzej chyba wyraził swoje myśli, mówiąc mi przed chwilą, że jest z siebie bardzo dumny. I słusznie, powinniście być z siebie, podkreślam z siebie dumni, bowiem w niełatwych warunkach, pokonując rozliczne przeszkody uzyskaliście tytuł profesorski, który znaczy tak wiele, i który cieszy się poważaniem i w Polsce i w świecie. Chcę w związku z tym Paniom i Panom Profesorom złożyć gratulacje za Waszą pracę, za waszą wytrwałość. Pogratulować talentów, które posiadacie, podziękować za to, co czynicie w działalności naukowej, pedagogicznej. Mam nadzieję, iż uznajecie dzisiejsze swoje osiągnięcie za krok do kolejnych działań, odkryć, podejmowania rozlicznych wyzwań oraz nowych projektów (...). Kończy się wiek i kończy się stulecie. Byłoby dobrze, abyśmy w Polsce powszechnie uświadomili sobie, iż nowe stulecie i nowe tysiąclecie będzie okresem, w którym nauka, edukacja odgrywać będzie ogromną rolę. Ważne jest, abyśmy uświadomili sobie tę myśl dlatego, że siła państwa będzie zależała nie tylko od jego sojuszy politycznych, od jego sojuszy militarnych, i nie tylko od tego ile będzie znaczyło pod względem gospodarczym, ale także od tego jaki będzie potrafiło wnieść wkład do myśli, do nauki, do rozwoju technicznego. Na ile będzie twórcze, na ile będzie liczące się w tej globalnej konkurencji, która nas czeka. Jestem przekonany, że potencjału jakim dysponujemy w nauce, w szkołach wyższych, w różnego rodzaju instytucjach naukowych nie wykorzystujemy w Polsce w pełni. Zajęci sprawami bieżącymi nie umiemy spojrzeć z odpowiednią perspektywą na to, co nas czeka w najbliższych latach. Chciałbym wierzyć, że potrafimy to zmienić. Że będziemy umieli na przełomie wieków dostrzec, jak bardzo wiele zależy od nauki, od edukacji, , od tego, jakie warunki Wam stworzymy, ale także od tego jak Wy wykorzystacie możliwości jakie są przed Wami. Chciałoby się, żebyśmy znaleźli więcej środków, znaleźli lepszą, czy odpowiednio dobrą organizację dla wyższych uczelni, dla instytucji naukowych po to, żeby wielki potencjał Polaków wykorzystać dużo lepiej. Są dziedziny, które niewątpliwie mamy rozwinięte na poziomie światowym, które mają szansę to uzyskać oraz takie, które z wielu powodów muszą jeszcze dochodzić do poziomu światoweg. Nie zmienia to generalnie obrazu możliwości, jakie stoją przed Polską - większego, lepszego wykorzystania nauki, naukowców, Waszego intelektu, Waszego dorobku dla naszego wspólnego rozwoju, rozwoju gospodarczego, społecznego. Mam nadzieję, że mówiąc o wielkich wyzwaniach, które stoją przed światem, w kolejnych stuleciach, będziemy o tym nie tylko pamiętali i mówili, ale także dokonamy niezbędnych decyzji. Podejmiemy niezbędne decyzje jeśli chodzi o finanse, budżet, o sposoby organizacyjne, o wszystko to, co powinno pomóc Wam w pracy i co powinno dać Polakom i Polsce szansę wykorzystać wielki potencjał jaki tkwi w środowiskach naukowych. Nominacje profesorskie otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Renata Maria Bednarek-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Romuald Czerpak-Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Mirosława Dylewska-Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Jan Konopacki-Uniwersytet Łódzki dr hab. Barbara Lipińska-Uniwersytet Gdański dr hab. Bogusław andrzej Petryszak-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Mirosław Stankiewicz-Lincoln University, Nowa Zelandia dr hab. Katarzyna Turnau-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Janusz Zbigniew Uchmański-Instytut Ekologii Polskiej akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym dr hab. Ewa Zastawniak-Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Jerzy Roman Zimka-Instytut Ekologii Polskiej akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym nauki chemiczne: dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński-Uniwersytet Warszawski dr hab. Sławomir Franciszek Jarosz-Instytut Chemii Organicznej Polskiej akademii Nauk w Warszawie dr hab. Teresa Kowalska-Uniwersytet śląski w Katowicach dr hab. Zdzisław Stanisław Latajka-Uniwersytet Wrocławski dr hab. Mieczysław Trypuć-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nauki ekonomiczne: dr hab. Ryszard Barczyk-Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr hab. Marek Walesiak-Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr hab. Zyta Gilowska - Uniwersytet Warszawski nauki fizyczne: dr hab. Leszek Jan Dobaczewski-Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w warszawie dr hab. Mirosław Drozdowski-Politechnika Poznańska dr hab. Jan andrzej Kołaczkiewicz-Uniwersytet Wrocławski dr hab. Lech Waldemar Longa-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Jarosław Marian Pszczoła-Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Eugeniusz Czesław Rokita-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki humanistyczne: dr hab. Zbigniew Józef Andres-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie dr hab. Alicja Maria Baluch-Akademia Pedagogiczna w Krakowie dr hab. Teresa Borowska-Uniwersytet Opolski dr hab. Halina Brzoza-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Maria Elżbieta Korytowska-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Marcin Feliks Król-Uniwersytet Warszawski dr hab. Stefan Franciszek Kwiatkowski-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach dr hab. Jan Ożdżyński-Akademia Pedagogiczna w Krakowie dr hab. Bożena Maria Pikala-Tokarz-Uniwersytet śląski w Katowicach dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ks. dr hab. Alojzy Szorc-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińskie Seminarium Duchowne w Olsztynie dr hab. Krystyna Weyssenhoff-Brożek-Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Edward Włodarczyk-Uniwersytet Szczeciński nauki leśne: dr hab. Wojciech Krzaklewski-Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Józef Walczyk-Akademia Rolnicza w Krakowie nauki matematyczne: dr hab. Paweł Jan Domański-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Kamil Rusek-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Ryszard szwarc-Uniwersytet Wrocławski nauki medyczne: dr hab. Barbara Bartłomowicz-Oesch-Instytut Toksykologii Uniwersytetu J. Gutenberga w Mainz, Republika Federalna Niemiec dr hab. Ewa Bernatowska-Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie dr hab. Sławomir Stanisław Gralewicz-Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dr hab. Marta Agata Kieć-świerczyńska-Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dr hab. Bibiana Maria Mossakowska-Szpital Bielański w warszawie dr hab. Irena Ponikowska-Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Elżbieta Reroń-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Jadwiga Roszkiewicz-akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Andrzej Maria Roszkiewicz-Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska-Akademia Medyczna w Łodzi nauki o kulturze fizycznej: dr hab. Wiesław Alfred Pilis-Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach nauki o Ziemi: dr hab. Ryszard Kryza-Uniwersytet Wrocławski nauki prawne: dr hab. Leszek Józef Bogunia-Uniwersytet Wrocławski dr hab. Andrzej Chobot-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Lech Morawski-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Leszek Józef Wiśniewski-Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nauki rolnicze: dr hab. Zofia Alina Benedycka-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Antoni Piotr Ciepiela-Akademia Podlaska w Siedlcach dr hab. Henryk Fandrejewski-Instytut Fizjologii i żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie dr hab. Stefan Grzegorczyk-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Piotr Ilnicki-Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Witold Janeczek-Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Bonifacy Łykowski-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Edward Pałys-Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Czesław Jan Szewczuk-Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Stanisław Mieczysław Urbanowski-Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy nauki techniczne: dr hab. Barbara Irena Bartkowicz-Politechnika Krakowska dr hab. Krzysztof Czołczyński-Politechnika Łódzka dr hab. Kazimierz Darowicki-Politechnika Gdańska dr hab. Karol Edward Jach-Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie dr hab. Andrzej Stanisław Krawczyk-Instytut Elektrotechniki w Warszawie dr hab. Sylwester Jan Markusik-Politechnika śląska w Gliwicach dr hab. Wiesław Piwowarski-Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Bohdan Rymaszewski-Politechnika Białostocka dr hab. Janusz Lech Siemiński-Politechnika Łódzka dr hab. Ryszard Strzelecki-Politechnika Zielonogórska dr hab. Stanisław Franciszek ścieszka-Politechnika śląska w Gliwicach dr hab. Hubert Trzaska-Politechnika Wrocławska dr hab. Paweł Zimny-Politechnika Gdańska dr hab. Andrzej Zorychta-Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.