przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Wtorek, 15 lutego 2000

NOMINACJE PROFESORSKIE

15 lutego 2000 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nominował w Pałacu Prezydenckim 85 profesorów. Zwracając się do nowo mianowanych Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.: Serdecznie gratuluję. Nominacje, które przed chwilą wręczyłem mają szczególny charakter nie tylko dlatego, że trafiają do Waszych rąk, ale dlatego, że są to pierwsze nominacje profesorskie w roku 2000. Jesteście pierwszymi w Polsce profesorami, którzy mają podpisane nominacje z datą 2000. Życzę Państwu aby ta data symboliczna, magiczna przyniosła jak najwięcej osobistego szczęścia i myślę, że tak właśnie będzie. Dzisiaj jest to Wasz dzień. Przede wszystkim chcę pogratulować Paniom i Panom osiągnięć, wytrwałości, wielkiego talentu, ducha jaki wykazaliście na całej swojej drodze naukowej, drodze dydaktycznej. Jest to w jakimś stopniu ukoronowanie Waszej pracy, Waszych karier. Jestem przekonany, że to jest także i impuls i zachęta aby pracę naukową, pracę badawczą , poszukiwania, twórczość prowadzić nadal. Jestem pewny, że potraktujecie te nominacje jeszcze jako dodatkową zachętę aby osiągnąć jeszcze więcej, żeby jak najlepiej służyć polskiej nauce, polskiemu szkolnictwu wyższemu, nam wszystkim, żeby Wasze nazwiska były mocno wpisane do współczesnej historii Polski jako wybitnych ludzi nauki (...). Chciałbym bardzo, żeby Polska w XXI wieku była wśród państw nowoczesnych, wśród tych państw, które korzystają z wielkich możliwości technicznych, technologicznych, żebyśmy mogli nasz dorobek naukowy, kulturowy, społeczny włączać do obiegu ogólnoświatowego, żebyśmy w ten sposób budowali zasłużoną pozycję Polski a ta pozycja może być znacząca ze względu na naszą historię, nasz dorobek, naszą kulturę i na wielki potencjał zdolnych ludzi, których mamy. Chciałbym, żeby tak się stało. Ogromne znaczenie ma nauka , szkolnictwo wyższe i wierzę, że w najbliższych latach będziemy potrafili zapewnić środowisku naukowemu - polskim instytutom, polskim szkołom. wyższym uczelniom państwowym i prywatnym dobre warunki rozwoju, że nie będziecie mieli poczucia, iż tracicie dystans do tych, którzy biegną w pierwszym szeregu rozwoju, postępu, nowych odkryć. Uważam, że to może się stać przy skoordynowanych wysiłkach parlamentu, rządu (...). Życzę również, żebyśmy utrzymali wielkie zainteresowanie podejmowaniem nauki. To co wydarzyło się w ostatnich latach w Polsce jest swoistym fenomenem , 10 lat temu, niewiele ponad 300 tysięcy osób podejmowało studia wyższe w Polsce, w tej chwili to jest milion trzysta tysięcy blisko i choć wiemy, że poziom nauczania jest różny, nie wszystko jeszcze nas może zadawalać jednak sam fakt, że młody człowiek się kształci a nie szuka innych dużo gorszych zajęć, nie traci czasu to jest ogromna zdobycz. W imieniu nowo mianowanych głos zabrał profesor Bogusław Marian Liberadzki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Lista nowo mianowanych profesorów: nauki biologiczne: dr hab. Lucjan Józef Agapow - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Teresa Jadwiga Jakubowicz- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Stanisław Kłosowski- Uniwersytet Warszawski dr hab. Elżbieta Rogucka-Wojtkowska- Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu dr hab. Jan Jarosław Rybczyński- Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Adam Stanisław Woźny- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Zofia Zwolska- Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie nauki chemiczne: dr hab. Grzegorz Mieczysław Chałasiński- Uniwersytet Warszawski dr hab. Andrzej Koliński- Uniwersytet Warszawski dr hab. Tadeusz Połoński- Politechnika Gdańska dr hab. Andrzej Temeriusz- Uniwersytet Warszawski nauki ekonomiczne: dr hab. Bogusław Marian Liberadzki- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Janina Rosicka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Andrzej Tadeusz Rosner- Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Stanisława Sokołowska- Uniwersytet Opolski dr hab. Waldemar Stefan Tarczyński- Uniwersytet Szczeciński dr hab. Eugeniusz Wojciechowski- Uniwersytet Łódzki dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta- Akademia Ekonomiczna w Katowicach nauki farmaceutyczne: dr hab. Halina Szumiło- Akademia Medyczna w Lublinie nauki fizyczne: dr hab. Stanisław Jan Mrówczyński- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach dr hab. Krystian Wojciech Roleder- Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Marek Jan Sikora- Centrum Astronomiczne Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nauki humanistyczne: dr hab. Kazimierz Czesław Adamek- Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu dr hab. Grzegorz Błaszczyk- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Józef Paweł Darski- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Marcin Feliks Król- Uniwersytet Warszawski dr hab. Waldemar Łazuga- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Witold Molik- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Józef Piórczyński- Uniwersytet Łódzki dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Czesław Andrzej Robotycki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Joanna Eleonora Rostropowicz- Uniwersytet Opolski dr hab. Tomasz Schramm- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Cezary Wodziński- Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Aleksander Zandecki- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nauki leśne: dr hab. Tomasz Jan Borecki- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr hab. Arnold Wiesław Wilczyński- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy nauki matematyczne: Dr hab. Henryk Kotlarski- Akademia Podlaska w Siedlcach Dr hab. Roman Tadeusz Srzednicki- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki medyczne: Dr hab. Andrzej Maria Boznański- Akademia Medyczna we Wrocławiu Dr hab. Ryszard Czajka- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Dr hab. Małgorzata Helena Wągrowska-Danilewicz- Akademia Medyczna w Łodzi Dr hab. Marian Danilewicz- Akademia Medyczna w Łodzi Dr hab. Janusz Władysław Emerich- Akademia Medyczna w Gdańsku Dr hab. Teresa Kasperska-Czyżyk- Centralny Szpital Kliniczny Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Warszawie Dr hab. Jan Wojciech Konturek- Westfälische Wilhelms-Universität Republika Federalna Niemiec Dr hab. Irena Teresa Latawiec-Mazurkiewicz- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Dr hab. Elżbieta Anna Marszał- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach Dr hab. Andrzej Jan Papierkowski- Akademia Medyczna w Lublinie Dr hab. Tomasz Adam Rechberger- Akademia Medyczna w Lublinie Dr hab. Krzysztof Stanisław Słowiński- Akademia Medyczna w Poznaniu Dr hab. Stanisław Tadeusz Sulkowski- Akademia Medyczna w Białymstoku Dr hab. Hanna Szwed- Instytut Kardiologii w Warszawie Dr hab. Lech Józef Torliński- Akademia Medyczna w Poznaniu Dr hab. Wojciech Woźniak- Instytut Matki i Dziecka w Warszawie nauki o kulturze fizycznej: Dr hab. Lech Jaczynowski- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie nauki o Ziemi: Dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak- Uniwersytet Gdański Dr hab. Janusz Roman Janeczek- Uniwersytet Śląski w Katowicach Dr hab. Adam Piestrzyński- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dr hab. Kaja Maria Pietsch- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dr hab. Andrzej Sadurski- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie nauki prawne: Dr hab. Andrzej Antoni Bierć- Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Dr hab. Urszula Maria Jackowiak- Uniwersytet Gdański Dr hab. Zbigniew Stanisław Kmieciak- Uniwersytet Łódzki nauki rolnicze: Dr hab. Jan Michał Ben- Akademia Rolnicza w Krakowie Dr hab. Florian Leon Gambuś- Akademia Rolnicza w Krakowie Dr hab. Leszek Mieszkalski- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dr hab. Andrzej Wacław Niewiadomy- Akademia Rolnicza w Lublinie Dr hab. Stanisław Jerzy Pietr- Akademia Rolnicza we Wrocławiu Dr hab. Czesława Rosik-Dulewska- Uniwersytet Opolski Dr hab. Jerzy Manfred Szukała- Akademia Rolnicza w Poznaniu Dr hab. Zdzisław Wilkaniec- Akademia Rolnicza w Poznaniu Dr hab. Alicja Krystyna Żechałko-Czajkowska- Akademia Rolnicza we Wrocławiu nauki techniczne: Dr hab. Tadeusz Czachórski- Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach Dr hab. Józef Głuszek- Politechnika Wrocławska Dr hab. Janusz Władysław Gryziecki- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dr hab. Narcyz Mirosław Grzesik- Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, Akademia Rolnicza w Krakowie Dr hab. Konrad Kucza-Kuczyński- Politechnika Warszawska Dr hab. Hubert Latoś- Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Dr hab. Ewa Łużyniecka- Politechnika Wrocławska Dr hab. Andrzej Bronisław Wilk- Politechnika Śląska w Gliwicach Dr hab. Piotr Wodziński- Politechnika Łódzka nauki weterynaryjne: Dr hab. Regina Cybulska- Akademia Rolnicza w Lublinie
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.