przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Środa, 26 kwietnia 2000

NOMINACJE PROFESORSKIE

26 kwietnia 2000 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydnckim akty nadania tytułu naukowego profesora - 51 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Minister Edukacji Narodowej M.Handke, Prezes Polskiej Akademii Nauk M. Mossakowski, Przewodniczący Centralnej Komisji ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych J.Tazbir oraz ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP. Zwracając się do nowo mianowanych profesorów prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in: Dla mnie zawsze to honor kiedy mogę wręczać nominacje profesorskie tu w Pałacu Prezydenckim. Chcę zacząć od gratulacji dla Was. Ten dzień jest Waszym świętem, jest momentem kiedy wieńczą się Wasze wysiłki, kiedy otrzymujecie najwyższy stopień naukowy i kiedy macie prawo do wielkiej satysfakcji, która była okupiona przecież wysiłkiem, pokonywaniem trudności, cierpliwością a także talentami, które Panie i Panowie posiadacie. Gratuluję Wam tego osiągnięcia i chcę do gratulacji włączyć Waszych najbliższych, którzy są tu obecni ... Gratuluję i chcę również powiedzieć, że za każdym razem kiedy wręczam te nominacje mam poczucie, że Polska ma szczęście, że ma takich ludzi jak Wy, że na uczelniach, w ośrodkach badawczych pracują osoby, które nie tylko przedstawiają ogromne własne możliwości ale także potrafią radzić sobie z kłopotami, z trudnościami, które na swojej drodze napotykają. Polska nauka, polskie szkolnictwo wyższe rzadko kiedy a może nawet i nigdy nie było rozpieszczane. Warunki jakie są stworzone dla środowisk naukowych nie są najlepsze ale niezależnie od tego mamy czym się poszczycić. Wasze osiągnięcia dzisiaj uhonorowane są tego dowodem. Chciałbym więc podziękować za to bogactwo , które dajecie nam, Polsce i Polakom. Chcę zachęcić wszystkich Państwa do dalszej pracy do tego,żeby stopień profesorski był zachętą bardziej niż zwieńczeniem Waszej drogi zawodowej. Chciałbym apelować - jak zawsze to czynię - do parlamentarzystów, do Rządu aby znajdowali coraz więcej środków,żeby tworzyli lepsze możliwości pracy dla polskich uczonych, pedagogów, dydaktyków, dla profesorów uczelni wyższych i instytutów naukowych. To jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Polska, która ma nadzieję na mocną pozycję we współczesnym świecie, na właściwe dla siebie miejsce w wieku XXI musi postawić na naukę, na edukację, na talenty ludzi bo to jest ten kapitał największy jaki posiadamy. Sądzę więc,że w kolejnych latach będziemy mniej mówić o trudnościach jakie związane są z wykonywaniem przez Was Waszej nie tylko pracy ale i misji a będziemy mogli mówić jak korzystamy z dorobku naukowego, jak korzystamy z ludzi utalentowanych po to,żeby Polska była jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej konkurencyjna, mocniej licząca się we współczesnym świecie. Jestem przekonany,że coraz więcej ludzi rozumie, iż nauka stanowi nie tylko jedną z dziedzin życia publicznego w Polsce ale jest właśnie takim kluczem do lepszej przyszłości nas wszystkich.... W imieniu nowo mianowanych profesorów głos zabrał profesor Andrzej Borowski z Uniwersytetu Jegiellońskiego w Krakowie. Nominacje profesorskie otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Alicja Buczek - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Maria Julia Charzyńska - Uniwersytet Warszawski dr hab. Lilla Biruta Hryniewiecka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Krzysztof Staroń - Uniwersytet Warszawski dr hab. Mieczysław Wolsan - Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nauki chemiczne: dr hab. Jerzy Boryski - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu nauki ekonomiczne: dr hab. Jan Mikuś - Politechnika Wrocławska dr hab. Zbigniew Wacław Polański - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Maria Hanna Romanowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nauki fizyczne: dr hab. Andrzej Udalski - Uniwersytet Warszawski nauki humanistyczne: dr hab. Andrzej Stanisław Borowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Elżbieta Ewa Feliksiak - Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Zofia Kaleta - Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ks. dr hab. Jerzy Józef Myszor - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Wojciech Jerzy Nowakowski - Uniwersytet Warszawski dr hab. Czesław Osękowski - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze dr hab. Roman Ossowski - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy dr hab. Rościsław Pazuchin - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie dr hab. Krzysztof Andrzej Pomian - Ecole du Louvre i Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu dr hab. Waldemar Stanisław Rezmer - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Wiesław Wydra - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Helena Zoll-Adamik - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nauki leśne: dr hab. Edward Józef Feliksik - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Wiesław Andrzej Maciaszek - Akademia Rolnicza w Krakowie nauki matematyczne: dr hab. Bronisław Edward Florkiewicz - Politechnika Wrocławska dr hab. Brunon Kamiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nauki medyczne: dr hab. Aleksander Stanisław Araszkiewicz - Akademia Medyczna w Bydgoszczy dr hab. Jan Błaszczyk - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Józef Paweł Dzielicki - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Jolanta Krystyna Kwaśniewska - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Ewa Tuszkiewicz-Misztal - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Cezary Watała - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Janusz Piotr Złomaniec - Akademia Medyczna w Lublinie nauki prawne: dr hab. Bronisław Ziemianin - Uniwersytet Szczeciński nauki rolnicze: dr hab. Ryszard Antoni Dębicki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Antoni Faber - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dr hab. Stanisław Kaniszewski - Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach dr hab. Włodzimierz Jan Popek - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Barbara Maria Sapek - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach dr hab. Zbigniew Henryk Sobek - Akademia Rolnicza w Poznaniu nauki techniczne: dr hab. Piotr Adamiec - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Jan Gruszecki - Politechnika Rzeszowska dr hab. Fryderyk Knap - Politechnika Częstochowska dr hab. Wiesław Bohdan Kuźmicz - Politechnika Warszawska dr hab. Maria Łączka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Mariusz Jacek Nieniewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Paweł Szczepański - Politechnika Warszawska dr hab. Małgorzata Erna Woźniak - Politechnika Łódzka nauki weterynaryjne: dr hab. Bogna Maria Borkowska-Opacka - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach dr hab. Bolesław Józef Wojtoń - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach sztuki muzyczne: Bogumiła Gizbert-Studnicka - Akademia Muzyczna w Krakowie
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.