Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 14 grudnia 2000

SPOTKANIE PREZYDENTA RP Z KIEROWNICZĄ KADRĄ MON I SIŁ ZBROJNYCH RP

14 grudnia 2000 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski uczestniczył w konferencji rozliczeniowo-zadaniowej kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP. Na konferencji obecni byli: marszałek Sejmu Maciej Płażyński, premier Jerzy Buzek, kierownictwo MON i dowódcy wyższych szczebli dowodzenia w Wojsku Polskim. Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Czesław Piątas złożył meldunek Prezydentowi RP o realizacji zadań w Siłach Zbrojnych RP w 2000 roku oraz planowanych głównych zamierzeniach w roku 2001. Następnie głos zabrał minister ON Bronisław Komorowski i premier Jerzy Buzek. Prezydent Aleksander Kwaśniewski w wystąpieniu ocenił swoje pięcioletnie doświadczenia jako Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Z uznaniem mówił o kadrze dowódczej w kraju i w strukturach NATO. Ustosunkowując się do wypowiedzi ministra ON i premiera krytycznie odniósł się do procesów legislacyjnych związanych z obronnością państwa, które nadal są nieuporządkowane. Prezydent podniósł problem socjalny kadry zawodowej i rodzin wojskowych. Stwierdził, że jest potrzebny kompleksowy plan działań w tej materii. Jako niepokojące uznał problemy związane z poborem do wojska. Ma to związek z różnymi patologiami istniejącymi wśród młodzieży. Obowiązek służby wojskowej powinien dotyczyć wszystkich młodych mężczyzn niezależnie od pochodzenia. Należy walczyć ze zjawiskiem unikania służby - podkreślił prezydent. Mówiąc o przyszłości stwierdził, że decyzje dotyczące modernizacji armii powinny zapadać ponad podziałami politycznymi. Na zakończenie prezydent podziękował kadrze zawodowej za zaangażowanie i życzył sukcesów w nadchodzącym roku.
Poleć znajomemu