Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 14 grudnia 2000

DEPESZA GRATULACYJNA OD PREZYDENTA RP DO PREZYDENTA ELEKTA USA GEORGE`A W. BUSHA

14 grudnia 2000 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przesłał depeszę gratulacyjną w imieniu narodu polskiego i własnym do Prezydenta - elekta Stanów Zjednoczonych Ameryki George`a W. Busha, w związku z wyborem na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. W depeszy Prezydent RP napisał m.in: Dla nas, podobnie jak dla całej światowej opinii publicznej jest to niezwykle ważny sygnał, że Pański kraj będzie nadal odgrywał wiodącą rolę w promocji pokoju, postępu i praw człowieka we współczesnym świecie. Wśród znaczących osiągnięć Polski w ostatnim dziesięcioleciu z satysfakcją odnotowujemy jakościowe zmiany w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Łączy nas wspólnota wartości, na których budujemy życie państwowe i społeczne w naszych krajach, a także nasze stosunki ze światem zewnętrznym. Łączy nas także tradycyjna przyjaźń wzbogacona więzami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Coraz bliższe są sobie nasze społeczeństwa. Mamy wielkie tradycje współpracy, a polska obecność w USA wpisała się na trwałe w życie i dorobek Pańskiego narodu. Wszystko to pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i oczekiwać dalszego dynamicznego rozwoju naszej przyjaźni i współdziałania Jestem rad, że dane mi będzie - wraz z Panem Prezydentem - wnosić wkład do tego dzieła. Zwracam się do Pana, Panie Prezydencie w tej tak znaczącej dla Pana, Pańskich rodaków i nas wszystkich, przyjaciół Ameryki chwili i życzę Panu i całemu narodowi amerykańskiemu sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Poleć znajomemu