Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 31 grudnia 2001

Depesza kondolencyjna Prezydenta RP do Prezydenta Peru

31 grudnia 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przesłał do Prezydenta Republiki Peru Alejandro Toledo Manrique depeszę kondolencyjną: W związku z tragicznym pożarem, do jakiego doszło w centrum Limy, w wyniku którego życie straciło tak wiele osób, przekazuję Panu wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Proszę o przekazanie moich najszczerszych kondolencji rodzinom ofiar tragedii.
Poleć znajomemu