Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 29 grudnia 2001

Prezydent RP podpisał ustawy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski dnia 29 grudnia 2000 roku podpisał ustawy: - ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, - ustawę z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, - ustawę z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, - ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r, o zmianie ustawy o systemie oświaty, - ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, - ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, - ustawę z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Poleć znajomemu