przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Czwartek, 4 października 2001

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

4 października 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 79 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki oraz różnych dziedzin sztuki. Tytuł naukowy profesora z rąk Prezydenta RP otrzymali:
 • nauki chemiczne: dr hab. Andrzej Edward Wróblewski - Akademia Medyczna w Łodzi
 • nauki ekonomiczne: dr hab. Krystian Heffner - Akademia Ekonomiczna w Katowicach dr hab. Krzysztof Marcinek - Akademia Ekonomiczna w Katowicach dr hab. Danuta Rucińska - Uniwersytet Gdański dr hab. Honorata Karolina Sosnowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Ludmiła Zawadzka - Politechnika Gdańska
 • nauki fizyczne: dr hab. Grzegorz Jan Kamieniarz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • nauki humanistyczne: dr hab. Marek Stanisław Derwich - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Henryk Zdzisław Jurkowski - Akademia Teatralna w Warszawie, Oddział w Białymstoku dr hab. Adam Daniel Rotfeld - Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem w Sztokholmie dr hab. Maciej Jerzy Serwański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Janusz Antoni Skuczyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Teresa Maria Smółka - Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Henryk Stańczyk - Akademia Obrony Narodowej w Warszawie dr hab. Eugeniusz Tadeusz Wilk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • nauki medyczne: dr hab. Wojciech Łukasz Dyszkiewicz - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Andrzej Tadeusz Gregosiewicz - Akademia Medyczna w Lublinie dr hab. Antoni Leopold Karasiński - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Lesław Roman Łabaziewicz - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Andrzej Malinowski - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Jurek Stanisław Olszewski - Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Leszek Antoni Pawelczyk - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Wojciech Adolf Roman Split - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Andrzej Wiktor Szawłowski - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dr hab. Cezary Adam Szczylik - Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Adam Włodarkiewicz - Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Joanna Maria Wysokińska-Miszczuk - Akademia Medyczna w Lublinie
 • nauki o kulturze fizycznej: dr hab. Jan Chmura - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • nauki o Ziemi: dr hab. Andrzej Muszyński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Mieczysław Sirko - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • nauki prawne: dr hab. Andrzej Stanisław Marciniak - Uniwersytet Łódzki
 • nauki rolnicze: dr hab. Bogusław Barabasz - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Alina Basak - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach dr hab. Janusz Andrzej Czapski - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Jan Bronisław Dawidowski - Akademia Rolnicza w Szczecinie dr hab. Tomasz Stanisław Jankowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Jan Jaworski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Wojciech Kapelański - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy dr hab. Czesław Maćkowiak - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dr hab. Maria Mikos-Bielak - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Mirosław Marian Pięta - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Bożena Radajewska - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Jan Mieczysław Udała - Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • nauki techniczne: dr hab. Jan Białasiewicz - University of Colorado w Denver, Stany Zjednoczone Ameryki dr hab. Maciej Alfred Hajduga - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej dr hab. Stanisław Kandefer - Politechnika Krakowska dr hab. Jacek Paweł Kitowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Józef Koszkul - Politechnika Częstochowska dr hab. Zygmunt Kowalski - Politechnika Krakowska dr hab. Jan Ryszard Madey - Uniwersytet Warszawski dr hab. Stanisław Feliks Mitura - Politechnika Łódzka dr hab. Roman Zdzisław Morawski - Politechnika Warszawska dr hab. Marian Stanisław Pasko - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Wojciech Janusz Pęski - Politechnika Szczecińska dr hab. Henryk Rybiński - Politechnika Warszawska dr hab. Tadeusz Paweł Skoczkowski - Instytut Elektrotechniki w Warszawie dr hab. Radosław Krzysztof Trębiński - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • nauki weterynaryjne: dr hab. Ryszard Kajetan Eustachiewicz - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach dr hab. Wojciech Antoni Zawadzki - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • sztuki muzyczne: dr Krzysztof Baculewski - Akademia Muzyczna w Warszawie Bogdan Wincenty Czapiewski - Akademia Muzyczna w Gdańsku Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska - Akademia Muzyczna w Gdańsku ks. dr Andrzej Filaber - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Jerzy Knetig - Akademia Muzyczna w Warszawie Piotr Kusiewicz - Akademia Muzyczna w Gdańsku Stanisław Proksa - Akademia Muzyczna w Katowicach Bożenna Sawicka - Akademia Muzyczna w Warszawie, Filia w Białymstoku Leszek Wisłocki - Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 • sztuki plastyczne: Witold Chmielewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Jerzy Duda-Gracz - Uniwersytet Śląski w Katowicach Jerzy Grabowski - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Bronisław Kubica - Politechnika Warszawska Zdzisław Pidek - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Andrzej Józef Rajch - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi dr Bogumiła Jadwiga Rouba - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • sztuki teatralne: Krzysztof Antoni Jędrysek - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Tadeusz Antoni Malak - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Prezydent RP, gratulując profesorom, powiedział m.in. To są pierwsze nominacje w nowym roku akademickim, a więc jest powód, żeby w Pałacu w ten uroczysty sposób rozpocząć rok akademicki 2001/2002. Cieszę się bardzo, że tak znakomita reprezentacja jest właśnie w tym momencie, tutaj i mogę pogratulować Państwu Waszych osiągnięć. Nominacja profesorska dla Was to ukoronowanie wielu lat pracy, twórczości, działalności, którą podejmowaliście, która była wielokrotnie prowadzona w bardzo nie łatwych, a nawet, powiedział bym, trudnych warunkach. Te nominacje są dowodem Waszych talentów. Waszej pracowitości, wytrwałości. Serdecznie Wam tego gratuluję. Chcę powiedzieć o rzeczach, które są być może bardzo oczywiste, ale przecież ważne i podkreślać je należy za każdym razem. Siła państw, siła narodów zależy od intelektów, od twórczości, którą potrafimy zaproponować sobie samym, ale także i swojemu otoczeniu. Wiek XXI na pewno będzie czasem, w którym przede wszystkim myślenie, nauka, edukacja będą odgrywały istotna rolę. Nawet wobec tych tragicznych wydarzeń jakie obserwowaliśmy, tym bardziej trzeba powiedzieć, iż właśnie intelekt ludzki czy jego sposób myślenia, wrażliwość, umiejętność analizy sytuacji, a także podejmowania niezbędnych wysiłków może nas uchronić przed tym co złe. Może tworzyć wartości oczekiwane, dawać ludziom dobro, poczucie bezpieczeństwa, rozwój i także więcej sprawiedliwości w dostępie do tych owoców rozwoju, jakie obserwujemy. Zaczynamy ten XXI wiek gorzej niż myśleliśmy. Po 11 września świat jest inny i niestety nie jest lepszy. Jestem po dwóch wizytach, w Brukseli i Moguncji, właściwie stan przygaszenia jest obecny wszędzie, bowiem po raz pierwszy stajemy przed wyzwaniami, które są całkowicie nowe, i które choć opisywane nie były spodziewane. Kiedy zastanowić się co zrobić , żeby pokonać te obawy, pokonać strach, który niewątpliwie panuje to trzeba jeszcze raz zwrócić się do ludzi, do ich intelektu, ich wrażliwości, dobroci. Trzeba zwrócić się do Waszych środowisk, do środowisk intelektualnych. Musimy pomóc sobie nawzajem, musimy być w tym momencie solidarni, wiedzieć jak zorganizować XXI wiek, żeby nie stał się on przekleństwem, a żeby był on wykorzystaną przez ludzkość szansą. W tym gronie jest sporo osób, które znam, i których działalność, praca naukowa jest wyjściem naprzeciw takim oczekiwaniom i proszę kontynuujcie to. Mówię to do Profesora Rotfelda, Profesora Dudy - Gracza, ponieważ jego twórczość przestrzegała nas już w przeszłości przed różnymi słabościami i komplikacjami duszy ludzkiej. Myślę, że i w sztukach pięknych można wyrażać rzeczy bardzo ważne, aktualne, przekonywujące nas do tego żeby być lepszymi a nie gorszymi. Chcę również powiedzieć, jaką ogromną rolę ma edukacja. Jest czymś wyjątkowo dla Polski szczęśliwym, że ponad półtora miliona młodych ludzi dzisiaj studiuje na uczelniach państwowych i nie państwowych . To jest cztery razy więcej niż dziesięć lat temu. To znak, że młodzi ludzie mają poczucie tej konieczności i wykorzystują szansę jaka została im stworzona. Polacy powinni być narodem wyedukowanym, gotowym do międzynarodowej konkurencji. Dobrze wykształconym to znaczy rozumnie myślącym o sobie, swojej roli, całym otoczeniu. Społeczeństwo wyedukowane jest dużo mniej podatne na ksenofobię, na przemoc, na te wydarzenia, które są tak niebezpieczne. Dlatego chciałbym Profesorom, którzy prowadzą bezpośrednią działalność dydaktyczną, reprezentują uczelnie wyższe również za to podziękować. Kształcenie młodych ludzi dzisiaj w Polsce jest naszą racją stanu. To jest być może najważniejsze zadanie jakie mamy przed sobą. Gratuluję raz jeszcze, jestem przekonany, że nominacje trafiły we właściwe ręce, że te nominacje dla Państwa to nie jest finał, tylko dobra zachęta do dalszych wysiłków, do odnoszenia kolejnych sukcesów. Raz jeszcze dziękuję za wszystko co do dzisiaj uczyniliście i pamiętajcie, że Polska potrzebuje Was szczególnie teraz. Wszystkiego dobrego.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.