przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Środa, 3 lipca 2002

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

3 lipca 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 66 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. - nauki biologiczne: dr hab. Adam Boratyński - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku dr hab. Ewa Aldona Maria Bylińska - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Małgorzata Klimko - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Ryszard Stanisław Andrzej Ligowski - Uniwersytet Łódzki - nauki ekonomiczne: dr hab. Jan Jasiczak - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr hab. Danuta Antonina Kempny - Akademia Ekonomiczna w Katowicach dr hab. Jadwiga Majchrzak - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr hab. Zdzisław Pisz - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr hab. Sławomir Sojak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Michał Trocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - nauki farmaceutyczne: dr hab. Janusz Józef Pluta - Akademia Medyczna we Wrocławiu dr hab. Artur Stojko - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach - nauki fizyczne: dr hab. Wojciech Nawrocik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - nauki humanistyczne: dr hab. Przemysław Roman Czapliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Marek Marian Dziekan - Uniwersytet Warszawski dr hab. Michał Gnatowski - Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Irena Kamińska-Szmaj - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Edward Kasperski - Uniwersytet Warszawski dr hab. Krzysztof Adam Kłosiński - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska - Uniwersytet Warszawski dr hab. Joanna Maria Kurczewska - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Karol Tadeusz Lubelski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Marek Adam Mejor - Uniwersytet Warszawski dr hab. Edward Alfred Mierzwa - Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim dr hab. Wojciech Modzelewski - Uniwersytet Warszawski dr hab. Grzegorz Władysław Przebinda - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Antoni Sułek - Uniwersytet Warszawski - nauki leśne: dr hab. Lesław Andrzej Łabudzki - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Witold Jerzy Pazdrowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Tomasz Paweł Zawiła-Niedźwiecki - Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie - nauki medyczne: dr hab. Maria Beata Czeszyńska - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Jadwiga Komender - Akademia Medyczna w Warszawie dr hab. Krystyna Emilia Lisiecka-Opalko - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie dr hab. Jacek Józef Łuczak - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Przemysław Wojciech Majewski - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Ewa Izabela Małecka-Panas - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Halina Zenona Pawlicka - Akademia Medyczna w Łodzi dr hab. Irena Rawczyńska-Englert - Instytut Kardiologii w Warszawie dr hab. Stanisław Józef Sierakowski - Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Witold Zbyszek Tomkowski - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie dr hab. Sławomir Wołczyński - Akademia Medyczna w Białymstoku - nauki prawne: dr hab. Antoni Feluś - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Krzysztof Piotr Krajewski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - nauki rolnicze: dr hab. Antoni Brodacki - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Ewa Janina Cieślik - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Antoni Michał Golachowski - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Janusz Stanisław Klupczyński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Róża Anna Kochanowska - Akademia Rolnicza w Szczecinie dr hab. Bożena Michalska - Akademia Rolnicza w Szczecinie dr hab. Jerzy Wojciech Niedziółka - Akademia Rolnicza w Krakowie dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Jerzy Pracz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Maria Soral-Śmietana - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie dr hab. Jadwiga Waźbińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - nauki techniczne: dr hab. Jerzy Wiktor Józefczyk - Politechnika Wrocławska dr hab. Stanisław Konstanty Krzemiński - Politechnika Warszawska dr hab. Paweł Antoni Krzystolik - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach dr hab. Stanisław Masiuk - Politechnika Szczecińska dr hab. Zygmunt Nitkiewicz - Politechnika Częstochowska dr hab. Krystyna Olańczuk-Neyman - Politechnika Gdańska dr hab. Danuta Barbara Rutkowska - Politechnika Częstochowska dr hab. Wojciech Skowroński - Politechnika Opolska dr hab. Jan Szymon Szlagowski - Politechnika Warszawska dr hab. Sabina Teresa Źróbek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - sztuki teatralne: Henryk Jan Peszek - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2002 roku Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora panu dr. hab. Zenonowi Orłowskiemu z Instytutu Energetyki w Warszawie. Prof. Zenon Orłowski zmarł 23 czerwca. Akt nadania tytułu nakowego odebrała żona profesora Pani Janina Orłowska Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział: Serdecznie gratuluję tych nominacji, które są dowodem Waszych talentów, Waszej pracowitości, konsekwencji, wielkich osiągnięć naukowych i dydaktycznych. Osiągnięć, które wpisały się już w historię dziedzin, które reprezentujecie, uczelni na których wykładacie, polskiej nauki w całości, a myślę, że i szerzej - dorobku cywilizacyjnego jaki Polska wnosi do współczesnej Europy i świata. Za to serdecznie Paniom i Panom profesorom dziękuję. Wierzę, że nominacje, które otrzymaliście nie będą traktowane wyłącznie jako zwieńczenie kariery ale także jako zachęta, jako impuls do nowych poszukiwań, do nowych prac, nowych sukcesów. Tego z całego serca Państwu życzę. Drodzy Panie i Panowie, czas biegnie nieubłaganie i kiedy 1 lipca mieliśmy tutaj w Pałacu okazję rozmawiać o różnych zadaniach, które nas czekają w Polsce i w Europie, stwierdziliśmy ku pewnemu zdumieniu, właśnie z tego względu, że ten czas biegnie tak szybko, że oto stawiamy sobie cel, który jest akceptowany przez większość polskiego społeczeństwa, co bardzo mnie cieszy - wejścia do Unii Europejskiej 1 stycznia 2004 roku, że to już jest za 18 miesięcy. A dzisiaj już nawet nieco mniej niż za 18 miesięcy. To jest bardzo niewiele czasu. To jest właściwie okres, w którym musimy dokonać wielkiego wysiłku, ale w którym musimy również skapitalizować to wszystko, co Polska już posiada, a czego dokonała i do tych dokonań włączam również Wasze osiągnięcia, Waszą pracę, środowisk naukowych i dydaktycznych. A jednocześnie przez te 18 miesięcy musimy jeszcze bardziej przygotować się do zupełnie nowej sytuacji w jakiej będziemy, sytuacji lepszej, sytuacji oczekiwanej, sytuacji, która otwiera przed Polską rozliczne, nowe możliwości, horyzonty - mianowicie obecności w Unii Europejskiej. Nasza obecność w Unii będzie nie tylko na miarę 40 milionów ludzi, którzy mieszkają w Polsce, nie tylko na miarę położenia geograficznego, które jest bardzo ważne, strategiczne, ale będzie również na miarę tego, co wnosimy do współczesnej Europy, a więc na miarę naszych myśli, naszych dokonań naukowych, naszych osiągnięć artystycznych, kulturalnych. Dlatego tak ważne jest to, żebyście mieli warunki pracy ale żebyście również mieli swoje pomysły, żebyście włączali się do tego ogromnego dzieła jakim jest zapewnienie Polsce właściwego miejsca w świecie. Jestem przekonany, że mamy potencjał, że polscy uczeni, polskie uczelnie wyższe to jest to co będzie wielkim motorem naszego rozwoju i co będzie budowało naszą pozycję w przyszłości. Podobnie jak jestem przekonany, że ogromnie ważna jest obecność półtora miliona, czy nawet ponad półtora miliona młodzieży na uczelniach wyższych. To przyda nam się, to się opłaci nawet jeżeli te uczelnie mają różny poziom, nawet jeżeli nie zawsze ci młodzi ludzie znajdują łatwo pracę, czy nawet nie zawsze kiedy pracują w swoich zawodach, to jest kapitał, który przez lata całe będzie dawał nam należyte odsetki, należyte zyski i to bardzo dobrze, że taki boom edukacyjny w Polsce ma miejsce. Chciałbym bardzo aby polskie uczelnie miały jak najlepsze warunki do rozwoju, wierzę, że będziemy czynić starania. Jestem przekonany, że tak samo myślą przedstawiciele różnych sił politycznych w parlamencie, tak samo myślą przedstawiciele rządu. Chcielibyśmy na miarę ograniczonych możliwości finansowych postawić na naukę, na edukację, na rozwój. To są te właśnie kierunki, to są te drogi, czy nawet wręcz autostrady ku przyszłości, które dają nam najwięcej nadziei. Dlatego raz jeszcze chcę wszystkim Państwu podziękować za to co już dokonaliście i prosić aby Wasz dorobek był pomnażany i jednocześnie skorzystać z nadzwyczajnej okazji ponieważ to są ostatnie nominacje profesorskie wręczane przed wakacjami - aby wszystkim ludziom polskiej nauki, polskich szkół wyższych podziękować za ten rok szkolny i akademicki, który zakończyliśmy, życzyć abyście nabrali sił w okresie wakacyjnym i żebyśmy od nowego roku akademickiego rozpoczęli jeszcze energiczniej pracę, która Wam osobiście jako ludziom nauki i ludziom kultury przyniesie jak najwięcej satysfakcji i pracy, która nam, Rzeczypospolitej przyniesie jak najwięcej pożytku. Tego Paniom i Panom profesorom z całego serca w atmosferze przedwakacyjnej ale ciągle bardzo uroczystej życzę.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.