przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A
Niedziela, 15 grudnia 2002

Wizyta robocza Prezydenta RP w Syryjskiej Republice Arabskiej

15 grudnia 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przebywał z wizytą roboczą w Syryjskiej Republice Arabskiej. Po przylocie do Damaszku prezydent Aleksander Kwaśniewski spotkał się z prezydentem Syrii Basharem Al-Asadem. Było to pierwsze spotkanie obu prezydentów. Prezydentowi RP towarzyszyli minister obrony narodowej, Jerzy Szmajdziński oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Marek Siwiec. Podczas prawie godzinnej rozmowy omówiono istotniejsze kwestie z zakresu stosunków dwustronnych. Prezydent Kwaśniewski wskazał na bogate tradycje kontaktów polsko-syryjskich, sięgających II wojny światowej i formowania się na terenie Syrii brygady gen. Kopańskiego, przypomniał także o intensywnej współpracy kulturalnej i naukowej między obu krajami, podkreślając wkład licznej i aktywnej grupy Syryjczyków, którzy ukończyli w Polsce studia i uzyskali polskie tytuły naukowe. Prezydent RP zwrócił uwagę na niewykorzystane możliwości rozwoju współpracy gospodarczej, a także kwestię nieuregulowanego zadłużenia strony syryjskiej wobec Polski. Nowe perspektywy dla stosunków polsko syryjskich otwierają się, w ocenie Aleksandra Kwaśniewskiego, w związku z nieodległym wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej i ewentualnym podpisaniem przez Syrię umowy stowarzyszeniowej z UE. Omówiono problem Iraku i wskazano na znaczenie sił pokojowych ONZ, stacjonujących na Wzgórzach Golan, dla stabilizacji w regionie. Prezydent RP opowiedział się za koniecznością pilnego powrotu do rokowań pokojowych. Poparł podejmowane w tym względzie starania „Kwartetu” (ONZ, UE, USA, Rosja), zmierzające do ustanowienia trwałego pokoju. Prezydent Asad opowiedział się za całościowym politycznym rozwiązaniem problemów Bliskiego Wschodu, uwzględniającym Syrię. Prezydent Aleksander Kwaśniewski zaprosił Prezydenta Al-Asada do złożenia wizyty w Polsce. Zaproszenie przyjęte zostało z zadowoleniem. Jest paradoksem – informował Prezydent RP dziennikarzy po spotkaniu –że Syria ma bardzo dobre kontakty z UE, natomiast osłabiła je z krajami Europy Środkowej. Radziłem, żeby nie czekać, aż my wejdziemy do Unii, ale żeby kontakty gospodarcze budować już w tej chwili w interesie obu państw. Po południu Prezydent RP odwiedził żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego misji UNDOF na Wzgórzach Golan. Podczas uroczystości powitania przez polskich żołnierzy, w której uczestniczył także dowódca UNDOF, gen. mjr Bo Wranker ze Szwecji, Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział: Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej, Szanowny Panie Generale – Dowódco UNDOF! Panie Pułkowniku! Panowie Oficerowie! Żołnierze Wojska Polskiego! Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuję Panu Generałowi Wrankerowi za serdeczne powitanie, za ciepłe słowa i tak dobrą opinię o swoich polskich podkomendnych. Sprawować dowództwo nad siłami międzynarodowymi, wykonującymi misję rozjemczą w tak newralgicznym rejonie świata – to wielka odpowiedzialność. Panie Generale, proszę przyjąć wyrazy uznania za to, z jakim talentem wykonuje Pan tę trudną misję. Cieszę się, że przy okazji wizyty na Bliskim Wschodzie, właśnie teraz, przed Bożym Narodzeniem, mogę spotkać się z tak liczną grupą rodaków w mundurach Wojska Polskiego. Chociaż nie ma tu choinek i jeszcze tutaj nie ma śniegu, ale czuje się polską, przedświąteczną atmosferę. Chcę Wam bardzo podziękować za obecność w tym miejscu. Wasza służba, tu na pograniczu izraelsko-syryjskim, to świadectwo polskiej wrażliwości wobec wielkich światowych problemów; to dowód solidarności z ludźmi, którzy są tak boleśnie doświadczani konfliktami w tym regionie. Pełniąc zaszczytną misję w Siłach Narodów Zjednoczonych na Wzgórzach Golan, wspieracie – nie szczędząc wysiłków, ryzyka - pokój i dialog; przyczyniacie się do godzenia zwaśnionych stron, do przywracania normalnych zasad współżycia. Polska jest krajem doświadczonym. Przeszliśmy w ubiegłym stuleciu przez gehennę wojen i totalitaryzmów. Dlatego tak bardzo leży nam na sercu wspieranie pokoju i partnerskiej współpracy między narodami. Zależy nam na budowaniu poczucia bezpieczeństwa, na poszanowaniu praw człowieka, wolności i demokracji. Udział Wojska Polskiego w międzynarodowych misjach pokojowych i rozjemczych w różnych częściach świata ma nieprzerwaną, blisko już półwieczną, tradycję. Od 1953 roku, pod flagą Narodów Zjednoczonych i Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego, w takich operacjach uczestniczyło łącznie ponad 40 tysięcy polskich żołnierzy. Naprawdę – i mówię to z nieukrywaną satysfakcją - niewiele jest państw o podobnym dorobku. Spośród wszystkich polskich misji – Wasza zajmuje miejsce szczególne. Swój mandat, bardzo trudny, wykonujecie już 28 lat. Znaczenia tej misji dla pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie nie sposób przecenić. Wiem, jak ciężka i niebezpieczna jest Wasza służba. Dwa lata temu, podczas pobytu w Izraelu, wizytowałem Wasz kontyngent. Wiem, na jakim obszarze działacie i jakie zadania wykonujecie. Dzisiaj sytuacja w rejonie działania misji UNDOF jest o wiele bardziej skomplikowana. Trzeba uwzględnić szczególne zagrożenie, jakim jest międzynarodowy terroryzm, a także napięcia etniczne i religijne. Niestety, ciągle nie gaśnie konflikt izraelsko-palestyński. Ten region daleki jest od stabilności, a wszystko to wpływa, jakże przejmująco, na codzienność Waszej służby. Pokój na Bliskim Wschodzie można zapewnić jedynie poprzez rozwiązania kompleksowe, trwałe i sprawiedliwe, rozwiązania akceptowane przez wszystkich zainteresowanych. Polska popiera wysiłki w tym kierunku. Wraz z innymi członkami szerokiej koalicji antyterrorystycznej oraz całą społecznością międzynarodową z nadzieją oczekujemy pozytywnych efektów działań na rzecz pokoju, zgodnie z rezolucjami i postanowieniami ONZ. Bez Was – bez „błękitnych hełmów” – trudno byłoby tutaj bezpiecznie wykiełkować i rozrosnąć się oliwnym gałązkom pokoju, których wszyscy tak tęsknie wypatrujemy. Wasza służba na Wzgórzach Golan stała się wymagającym poligonem oraz szkołą życia; cennym doświadczeniem, które – jestem przekonany – będzie później przez Was wykorzystywane w Ojczyźnie Wiem, że Wasz profesjonalizm i zaangażowanie sprawiają, że coraz częściej piastujecie odpowiedzialne stanowiska w dowództwach i sztabach operacji. W Kwaterze Głównej UNDOF wypełnia obowiązki 30 polskich żołnierzy i pracowników cywilnych. Jesteśmy z tego dumni i gratuluję Wam tych awansów. Dziękuję za wytrwałą służbę, za poświęcenie, za wytrwałość wobec wszystkich Waszych problemów i przeciwności. Życzę Wam dalszych sukcesów pod sztandarem Narodów Zjednoczonych, a po zakończeniu misji – szczęśliwego powrotu do Ojczyzny, do domu. Szczególne podziękowanie za wzorową służbę i sprawne dowodzenie kontyngentem składam dowódcy, panu pułkownikowi Ryszardowi Łozeckiemu. Panie pułkowniku, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP oraz w imieniu ministra obrony narodowej przekazuję Panu pochwałę przed całym frontem. Chcę również przekazać Wam i Waszym najbliższym serdeczne życzenia zdrowych, miłych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. Zawiozę Wasze życzenia Waszym rodzinom i wszystkim w Polsce. Życzę wszystkim polskim żołnierzom na różnych międzynarodowych posterunkach w służbie pokoju na różnych kontynentach wszelkiej pomyślności, spokojnych i bezpiecznych Świąt i dobrego Nowego Roku. Niech w te dni towarzyszy Wam szczególna pogoda ducha. Chcę podziękować tym, którzy przyczyniają się do dobrego stanu Waszego przebywania i właśnie ducha. Dziękuję za wojskową posługą duszpasterską księdzu kapelanowi, majorowi Mieczysławowi Olesiukowi. Dziękuję wszystkim oficerom, Waszym dowódcom. Dziękuję paniom, które są w mundurach i na co dzień wspierają Wasze działania. Wszystkiego najlepszego – i do zobaczenia w domu! Do zobaczenia w Polsce! Na pamiątkę pobytu Prezydent RP zasadził w obozie PKW UNDOF drzewko oliwne. W trakcie wspólnego żołnierskiego obiadu Prezydent Aleksander Kwaśniewski złożył wszystkim świąteczne życzenia i podzielił się opłatkiem. Polski Kontyngent Wojskowy działa od 1974 roku w składzie Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ (UNDOF), nadzorujących utrzymanie zawieszenia broni między Izraelem a Syrią oraz kontrolujących przestrzeganie porozumienia o rozdzieleniu wojsk, obowiązującego na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obecnie siły UNDOF liczą 1042 uzbrojonych żołnierzy, 80 obserwatorów wojskowych i 115 pracowników cywilnych ONZ. W jej skład wchodzą dwa bataliony operacyjne - polski i austriacki, batalion logistyczny z Kanady i dwie kompanie – piechoty ze Słowacji i logistyczna z Japonii. PKW UNDOF liczy 359 osób, z czego w Kwaterze Głównej UNDOF w Camp Faouar (po stronie syryjskiej) pracuje 30 żołnierzy zawodowych i 2 osoby cywilne (trzech oficerów piastuje kierownicze stanowiska szefów personelu wojskowego, wydziału operacyjnego i wydziału łącznikowego). Stacjonujący na Wzgórzach Golan Polski Batalion Operacyjny (POLBATT) liczy 157 żołnierzy zawodowych i 167 zasadniczej służby wojskowej oraz 3 pracowników cywilnych. Dowództwo PKW stacjonuje w Camp Ziouani (po stronie izraelskiej), a dwie kompanie piechoty i kompania zabezpieczenia – w strefie rozdzielenia po stronie syryjskiej. Dowódcą POLBATT-u jest ppłk Ryszard Łozecki.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.