Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 grudnia 2003

Depesza kondolencyjna Prezydenta RP do Prezydenta Bułgarii

30 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przesłał na ręce Prezydenta Bułgarii Georgi Pyrwanowa depeszę kondolencyjną. W depeszy czytamy: W dniu żałoby narodowej w Bułgarii, ogłoszonej w związku z ostatnim atakiem terrorystycznym w Iraku, w którym zginęło 5 bułgarskich żołnierzy, przekazuję na Pana ręce wyrazy serdecznego współczucia dla rodzin ofiar tej tragedii, a także dla całego narodu bułgarskiego. Jest to tym boleśniejsze dla naszego narodu, i dla mnie osobiście, że zginęli żołnierze, którzy wraz z Polakami pełnili zaszczytną misję pokojową w międzynarodowych siłach stabilizacyjnych w Iraku.
Poleć znajomemu